دهقانی سانیچ

دهقانی، زکیه

تصویر dehgani.zakie

ایمیل

zakiedehgani@gmail.com

تاریخچه

عضو به مدت
1 سال 4 ماه

مطالب

تعداد مطالب

25

2016

2015

2012

2010

رزومه

مشخصات عمومی:

نام: زکیه

نام خانوادگی: دهقانی سانیچ

آدرس الکترونیک:zakiedehgani@gmail.com

کشور و شهر اقامت کنونی: ایران. استان البرز. شهرستان کرج

تاریخ تولد: ۱۳۶۱

میزان تحصیلات: کارشناسی ارشد

دانشگاه محل تحصیل: دانشگاه تهران

سال ورود به دانشگاه و فارغ التحصیلی: 1384-1380 برای مقطع کارشناسی

رشته تحصیلی: علوم اجتماعی گرایش انسان شناسی

کارشناسی: انسان شناسی

عنوان رساله: مونوگرافی شش محله زرتشتی نشین در شهرستان یزد

کارشناسی ارشد: 1389-1386 رشته علوم اجتماعی گرایش انسانشناسی

عنوان رساله: بررسی انسانشناسانه هویت قومی و جماعتی در یک محله در شهرستان کرج

پیشینه شغلی: مدرس دانشگاه علمی- کاربردی

پیشینه فعالیت های علمی و پژوهشی: همکاری با سایت انسان شناسی و فرهنگ به صورت دوره ای – همکاری با موسسه میراث فردا در زمینه بررسی انسانشناسانه دو محله خانی آباد جنوبی و شمالی-

کتاب ها و مقالات ترجمه و تالیفی: ارسال مقاله  وتأیید آن در اولین کنفرانس انسان شناسی دریزد با عنوان " بررسی انسانشناسانه فضاهای باز شهری "، ارسال مقاله برای همایش زمین پاک و آسمان آبی

زمینه های همکاری:

 در زمینه ارسال مقاله با موضوعات انسانشناسی فضا و هویت و هویت مصنوع ، هویت شهری و فرهنگ شهری