درگاهی

درگاهی، ملیحه

تصویر dargahi.malihe

ایمیل

malihedargahi@yahoo.com

تاریخچه

عضو به مدت
1 سال 3 ماه
پیوستاندازه
Plain text icon علمی-پژوهشی.txt1.79 KB

مطالب

تعداد مطالب

200

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

رزومه

نام و نام خانوادگی: ملیحه درگاهی

مدارک تحصیلی:

کارشناسی انسان شناسی (مردم شناسی) از دانشگاه تهران

عنوان پایان نامه:بررسی مردم شناختی تغذیه در روستای امامزاده اهل ابن علی، استاد راهنما: دکتر اصغر عسگری خانقاه

 

کارشناسی ارشد انسان شناسی (مردم شناسی) از دانشگاه تهران

عنوان پایان نامه:بررسی سازوکارهای رابطه هویت و فضای فراغتی از خلال خرده فرهنگ های همسایگی: مطالعه موردی محله پیروزی تهران، استاد راهنما: دکتر ناصر فکوهی، استاد مشاور: دکتر امیلیا نرسیسیانس

 

پست الکترونیک:

malihedargahi@yahoo.com

m.dargahi84@gmail.com

 

فعالیت های علمی و پژوهشی:

 • همکاری بامؤسسه انسان شناسی و فرهنگ (www.anthropology.ir) در حوزه های مختلف نوشتاری، ترجمه، تنظیم و گردآوری و ... از سال 1387 تا حال حاضر

 

 • ترجمه دو فصل از کتاب "معماری چیست؟"در دست انتشار
 • ترجمه کتاب شهرهای ایران بر پهنه اسلام: نگاه تاریخی، انتشارات انسان شناسی و فرهنگ، در دست انتشار
 • ترجمه و تنظیم کتاب کلان شهرهای جهان، انتشارات انسان شناسی و فرهنگ، در حال ویرایش
 • پژوهشگر میدانی در زمینه مطالعات اجتماعی-فرهنگی و مردم شناسی در محلهعبدل آباد(واقع در منطقه 19)، مؤسسه میراث فردا، 1390-1389
 • پژوهشگر میدانی در زمینه مطالعات اجتماعی-فرهنگی و مردم شناسی در محله شریعتی (واقع در منطقه 19)، مؤسسه میراث فردا، 1390
 • همکاری با مؤسسه فرجام، نوشتن مقاله برای ساخت مستند سبک زندگی ایرانی-اسلامی، 1390
 • پرسشگر در مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران (ایسپا)
 • همکاری با موسسه فرجام،  پروپوزال نویسی و همچنین ویراستاری علمی، 1391-1390
 • همکاری با مؤسسه میراث فردا در زمینه ویراستاری و تألیف کتابدرمانگران بومی جنوب ایران، 1392
 • همکاری با روزنامه جوان به عنوان نویسنده، پاییز و زمستان 1392
 • پژوهشگر میدانی، مصاحبه گر، کدگذار متن و تنظیم کننده پرسشنامه در طرح توسعه و ساماندهي مساجد به عنوان کانون محلات شهر تهران، مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهرداری تهران، 1393
 • همکاری با موسسه گسترش فراگیر آسیا به عنوان تسهیلگر، پاییز 1393
 • همکاری با برنامه 7 به عنوان نویسنده گزارشها، پاییز و زمستان 1393
 • همکاری با موسسه فرهنگی آموزشی بنراد در زمینه پشتیبانی مجازی، 1394
 • همکاری با موسسه صراط مبین در زمینه  کدگذاری مقالات علمی - فرهنگی، 1394 و 1395