سعدی

  •  مرکز سعدی‌شناسی سال‌های ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۵ را دهه‌ی سعدی نامگذاری کرده و به هر یک از این سال‌ها نیز نام ویژه‌ای داده است. سال گذشته، سال «سعدی در غزل»  بود و امسال «سال سعدی در قصیده» است. امسال نیز همچون سال گذشته مرکز فرهنگی شهرکتاب با همکاری مرکز سعدی‌شناسی، در آستانه‌ی اول اردیبهشت، روز بزرگداشت سعدی، همایشی را به سعدی اختصاص داد. همایشی دو روزه با هدف بررسی بُعدی کمتر پژوهیده شده از آثار این شاعر بزرگ:«سعدی در قصیده». روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه مرکز فرهنگی شهرکتاب میزبان این همایش است که روز پنج‌شنبه در شیراز پی گرفته می‌شود.
    حافظ تحت تاثیر سعدی است

    23 آوریل 2011