سال 1332

  • گاردین تصاویری را از کودتای 1332 ایران منتشر کرده که تا کنون دیده نشده است؛ عکس ها را دکتر ویلیام آرتور کرام، افسر آموزش پیشین سفارت امریکا در تهران گرفته است. این کودتا که از سوی سازمان سیا و سازمان جاسوسی بریتانیا برنامه ریزی شده بود تا از منافع نفتی غرب محافظت کند، دولت محمد مصدق -نخست وزیری که به شیوه ای دموکراتیک انتخاب شده بود- را برکنار کرد و قدرت شاه را تا سال انقلاب اسلامی 1357 (1979) تحکیم نمود. در سال 2013 سازمان سیا آشکارا تایید کرد که حامی کودتا بوده، اما بریتانیا همچنان اعتراف نکرده است. عکس های کرام  دارای توضیحاتی از سوی خود عکاس هستند.

    19 دسامبر 2015