مهرجویی، داریوش

  • مهرجویی به عنوان مترجم، نشانه های زبانی را به نشا نه های سینمایی و نشانه های فرهنگ دیگری را به نشانه های فرهنگ خودی تبدیل (ترجمه) کرده است. او در فرآیند تبدیل پیش متن به بیش متن یا به عبارت دیگر در جریان تبدیل داستان به فیلم، به مضمون و پیام داستان وفادار مانده، ساختار کلی داستان را در فیلم حفظ نموده، تعدادی از عناصر را در فیلم تکرار کرده و تعداد زیادی را مطابق با فرهنگ جامعه ایران، تغییر داده است.

    11 اوت 2014
  • در خبرها آمده بود که داریوش مهرجویی در مراسم ختم خواهرش عنوان کرده که آلودگی هوای تهران سبب مرگ او بوده و از مسئولین امر (خانم ابتکار و شهردار تهران) خواسته تا دست از حرف زدن بشویند و به معضل آلودگی هوا جدّاً رسیدگی کنند.

    07 ژانویه 2014
  • مشد حسن یکباره گاو نمی‌شود ، لحظه‌های مسخ در او فرو می‌ریزد . . . چکه ، چکه و سپس . . . گاو در یکی از داستانهای کوتاه «عزاداران بیل» که ساعدی نوشته و مهرجوئی آن را به تصویر بیان کرده است ، گونه‌ای است از مسخ آدمی و پاک شدن آن خط فاصل میان زندگی حیوانی و انسانی هر آدم که از میلیونها سال قبل ، (از غار نشینی تا ماه نشینی) پیوسته با او همراه است . پیامبر زبان فارسی مولانا جلال‌الدین در کلام بلند خویش فریاد برمیآورد که ، آدمها ! از این مرز بگذرید . . . فضای آنسو چنان گسترده است و وسیع که اگر کوشش باشد و طاقت ، امکان دست‌یابی به صفات خدایی ممکن گردد. . .

    24 آوریل 2013