غریب پور، بهروز

  • اپرای عروسکی «مولوی» که  بهروز غریب پور لیبرتوی آن را نوشته و خود با گروه همکارانش به اجرا در آورده است ، یکی از  آثار هنری کم نظیر و ارزشمند در حوزه موسیقی به شمار می آید. در زیر  می توانید  لیبرتوی این  اپرا را که آقای غریب پور، مشاور ارشد علمی انسان شناسی و فرهنگ، در اختیار ما گذاشته اند به دو زبان فارسی و انگلیسی بخوانید.

     

    در سایت «گفتگوی هارمونیک» و آدرس  زیر( و آدرس های مرتبط) می توانید مطالب بسیاری را درباره این اپرا بخوانید: 

    http://www.harmonytalk.com/id/4930

    06 ژوئیه 2013