شاملو، احمد

 • همیشه دوست داشتم «آیدا»ی شاملو را ببینم، دیدن او به عنوان همسر احمد شاملو از یک نظر جذاب بود اما از طرف دیگر به عنوان زنی عاشق، از آن گونه که سالهاست دیگر نظیرش پیدا نمیشود. زنی که حضورش نه فقط الهامبخش شاملو در سرایش بسیاری از شعرهایش بود، که خیلیها  تداوم شاملو را بسته به حضور او میدانند. زنی که سالهای سال هم راهی، همکاری و عاشقی را با شاملو تجربه کرد. دیدار با او را مدیون دوست گرامی علیرضا رئیسدانایی مدیر انتشارات نگاه هستم که همراه او و سردبیر مجله در یک غروب پاییزی زیبا رفتیم به شهرک دهکده خانه شماره 555 در یک کوچهی خزان زدهی زیبا...

  23 می 2015
 • گویا این ویژگی شاعران بزرگ است که هنگام خواندن شعرهاشان، حضور آنان را نمی توان نادیده انگاشت. در واقع، شخصیت شاعر آنچنان بردنیای ذهنی و فرهنگی خواننده مسلط است که کیفیت های ویژه   ی خود شعر پشت پرده   ای از مه پنهان  می ماند. شاملو چنین شاعری است. او طی سال ها پی گیری مداوم در کار ادبیات، زیستن و درگیر بودن با تاریخ و جامعه و همیشه هم درد بودن (اگر نه همیشه هم سو بودن) بامردم، از «خویشتن خویش بارویی» پی افکنده است. و این درگیری و پی گیری از او چنان شاعری بزرگ ساخته است که هست.

  19 مارس 2014
 • هایکو نویسی: سیری در هایکو و هایکوی ایرانی عنوان کتابی است نوشته سیروس نوذری شاعر و هایکوسرا که در هشت فصل نگاشته شده و به نوعی مکمل و ادامه ی دیگر کتاب این پژوهشگر ادبی، کوته سرایی: سیری در شعر کوتاه معاصر است.   

  15 آوریل 2012
 • بایگانی مطبوعاتی ایران  نام پروژه ای است، برای آن‌لاین کردنِ نشریه‌هایی که اغلب در کتابخانه‌های شخصی خاک می‌خورند. این پروژه با آن‌لاین کردنِ بایگانی کتاب جمعه به سردبیری احمد شاملو شروع شده است . این پایگاه با نرم افزارس شبیه به ویکیپدیا کار می کند و برای تکمیل آ« نیاز به همکاری همه علاقمندان است.  در نخستین قدم این پایگاه 36 شماره مجله کتاب جمعه احند شاملو را آماده مطالعه  آنلاین کرده است که می توانید در لینکک زیر آن را بیابید.

  18 می 2011
 • طرف ما شب نیست
  صدا با سکوت آشتی نمی کند
  کلمات انتظار می کشند

  من با تو تنها نیستم. هیچ کس با هیچ کس تنها نیست
  شب از ستاره ها تنها تر است...

  ***

  طرف ما شب نیست
  چخماق ها کنار فتیله بی طاقتند
  حشم کوچه در مشت تست
  در لبان تو، شعر روشن صیقل می خورد
  من ترا دوست دارم، و شب از ظلمت خود وحشت می کند.
  Je t’aime
  Du côté de chez nous il n’y a point de nuit
  Voix et silence ne peuvent s’entendre
  Les mots sont dans l’attente.

  Je ne suis pas seul avec toi

  13 ژوئن 2010
 • در تحقیق حاضر که به عنوان گزارش علمی برای درس نظریه‌های جدید انسان‌شناسی ارائه شده است به شرح و بررسی اندیشة احمد شاملو پرداخته می‌شود. شاید در وهلة اول، پرداختن به شاملو در حوزة انسان شناسی به عنوان متفکری معاصر در سنت ادبی که بیش از همه از خلال تولید اثر در حوزة شعر و داستان، شناخته شده است، قدری نامأنوس به نظر برسد. بویژه آنکه وی، هیچ‌گاه خود را انسان شناس و یا حتی جامعه شناس نیز نمی‌دانسته است.

  16 نوامبر 2009