سپهری، سهراب

 • کلام سپهری بی آذین و آرایش است. اما این عیب کار او نیست. به یک معنا امتیار کار اوست. گریز او از پیچیدگی های لفظی تناسبی مستقیم با معنایی دارد که می خواهد برساند. در شعر امروز ما معنای عمیق بسیار کم یافت می شود. اما پیچیدگی لفظ هست. یا به عبارت بهتر، رسن بازی با کلمات. این پیچیدگی لفظ اگر ناشی از بی سوادی محض و بازی و ادا نباشد، نشانه آنست که چیزی گنگ می خواهد زبان باز کند.

  11 ژوئن 2013
 • غیر عادی ترین چیز در مورد آقای موریس این بود که او یک پا نداشت. پای آقای موریس خیلی وقت پیش، زمانی که سرباز بود، از بین رفته بود. در سنگرش، وسط ناکجاآبادی، نشسته بود که ناگهان خمپاره ای زوزه کشان از آسماان صاف آبی فرود آمد. همان خمپاره ی لعنتی که پای آقای موریس را از بین برد، فرانک بهترین دوستش را هم کشت. داخل سنگرشان کز کرده بودند و درباره ی کریکت با هم حرف می زدند، و یک دقیقه ی بعد فرانک بیچاره جوانمرگ شده بود.

  10 اکتبر 2012
 • مسیر ترجمه: فارسی - فرانسه

  تا گل هیچ

  می رفتیم، و درختان چه بلند، و تماشا چه سیاه!
  راهی بود از ما تا گل هیچ
  مرگی در دامنه ها، ابری سرکوه، مرغان لب زیست.

  21 مارس 2012
 • می رفتیم، و درختان چه بلند، و تماشا چه سیاه!
  راهی بود از ما تا گل هیچ
  مرگی در دامنه ها، ابری سرکوه، مرغان لب زیست. می خواندیم: «بی تو دری بودم به برون، و نگاهی به کران،
  و صدایی به کویر.»
  می رفتتیم، خاک از ما می ترسید، و زمان بر سر ما
  می بارید.
  خندیدیم: ورطه پرید از خواب، و نهان ها آوایی
  افشاندند.
  ما خاموش، و بیابان نگران، و افق یک رشته نگاه.
  بنشستیم، تو چشمت پر دور، من دستم پر تنهایی، و
  زمین ها پر خواب.
  خوابیدیم. می گویند: دستی در خوابی گل می چید.

  Jusqu'à la Fleur du Néant

  19 سپتامبر 2010
 • سه شنبه 11 اسفندماه 1388 ، برنامه ی «یادبود سهراب سپهری»، همراه با نمایش فیلم مستند «ومن مسافرم...» ساخته ی لقمان خالدی ، توسط «انسان شناسی و فرهنگ» و «کانون شعر، ادب و فرهنگ» دانشکده ی علوم اجتماعی دانشگاه تهران برگزار شد.

  سه شنبه 11 اسفندماه 1388 ، برنامه ی «یادبود سهراب سپهری»، همراه با نمایش فیلم مستند «ومن مسافرم...» ساخته ی لقمان خالدی ، توسط «انسان شناسی و فرهنگ» و «کانون شعر، ادب و فرهنگ» دانشکده ی علوم اجتماعی دانشگاه تهران برگزار شد.

  11 آوریل 2010
 • «انسان شناسی و فرهنگ»، و کانون «شعر، ادب و فرهنگ» دانشکده علوم اجتماعی ، در روز سه شنبه 11 اسفند برنامه ی یادبود سهراب سپهری را برگزار می کنند. این برنامه که با نمایش فیلم مستند: " و من مسافرم..." به کارگردانی لقمان خالدی آغاز می گردد، پس از نمایش فیلم به نقد و بررسی اندیشه ها و اشعار سهراب سپهری از دو منظر نشانه شناسی و انسان شناسی می پردازد. دکتر حمیدرضا شعیری( دانشیار دانشگاه تربیت مدرس/ نشانه-معنا شناس) و دکتر ناصر فکوهی( دانشیار دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران/ انسان شناس)، سخنرانان این برنامه خواهند بود.

  مکان و زمان برگزاری برنامه:

  28 فوریه 2010
 • رابطه میان اسطوره و ادبیات(1)، یا اسطوره و هنر در ایران هنوز رابطه ای تعریف نشده است. مشخص ترین و  ساده ترین رابطۀ شناخته شده، کاربرد نشانه های اسطوره ای در حوزۀ ادبیات است. اما هنوز بر بسیاری روشن نیست که کاربرد محض شاخص های اسطوره ای  تنها شکل استفاده از اسطوره در ادبیات و هنر نیست. ارتباط میان اسطوره و ادبیات از پیش موجود است و در واقع تمام گونه های ادبی از اسطوره سرچشمه می گیرند.

  22 نوامبر 2009
 • گل‌ کاشی‌ زندگی‌ دیگر داشت‌

  17 نوامبر 2009