فرخزاد، فروغ

 • شعر اگر هجوم نباشد دفاعي براي مرگ است و توضيحي براي مردن- پس لغت مرگ اسم و مردن فعل است- شعر دفاع كامل نيست- روزهم نيست- شب هم نيست. تكه‌اي سخت و جانداري از شبانروز است- براي همين شبانروز است كه شاعردر نيمراه تجربه‌ي شاعري دلواپس مي‌شود- فرخزاد در شعرهاي روزهاي آخر دلواپس بود- دلواپس نه براي خود- براي ديگران. براي درخت- باغچه- ماهي. مي‌دانست كه اگر ايثار حركت ابزار نخستين شعر نباشد ولي وسايل كامل و بارور زندگي هستند.

  19 دسامبر 2015
 • گرایش یا در واقع سقوط فروغ در شعر، همزمان با شورش بی‌هنگامش علیه انضباط عاطفی و اخلاقی خانواده بود، به تعبیر دیگر او ازدواج چشم بسته، بی‌عشق و ماجرای خود را نوعی بی‌عدالتی، تحمیل و تهدید به آزادی خود می‌دانست، با وجودیکه –به گواهی‌نامه‌هایی که بعد از طلاق به همسر سابقش نوشته، با مردی نجیب و جوانمرد طرف بوده-

  12 آوریل 2014
 • سینما شاید در میان وسایل ارتباط جمعی ، پیشرفته‌ترین و تواناترین آنها باشد .
  سینما زبانی است مستقل و وسیع – هرچند به گفتهء «پازولینی» برای این زبان ، لغت‌نامه‌یی تدوین نشده تا سینماگر با مدد گرفتن از آنها جمله‌یی سینمایی بسازد ، و البته چنین تدوینی هم امکان ندارد .

  در عین حال ، سینما نقش اقتصادی قابل اعتنایی نیز دارد ، و یک وسیلهء تجاری صنعتی است ، و به اعتبار این ارتباط وسیع سینما با جوامع و افراد است که باید جریان آن را در حیات یک ملت و جهان ملت‌ها دنبال کرد و نگران آن بود – همچنان که دیگر هنرهای تصویری و ادبیات را .

  29 می 2013
 • «تولدی دیگری» عنوانیست بسیار گویا. «تولد» به همان معنی از کالبدی مردن و به کالبد دیگر شدن ، کمال یعنی همین. «اسیر» و «دیوار» دفتر های شاعره ای بود که در تلاش جستن راهی به بیرون از دیارشعر قدیم با دوبیتی ها می آزمود و گاهی میخواست قالبی بشکند و نمی توانست. صراحت و شدت ، ناتورالیسم تند و تیز بازاری جوهر شفاف شعرش را آلود ، و این گرفتاری شعرسالهای 32 تا40 بود

   

  بحث و انتقاد

  تولدی دیگر(شعرهای1338 تا1342) از فروغ فرخ زاد

  انتشارات مروارید – 162 صفحه رقمی – 100 ریال

  07 می 2013