آسیای جنوبی و هند

 • در میان همه بازیگران منطقه در افغانستان ــ از پاکستان و چین گرفته تا ایران ــ هند کمتر از دیگران به چشم می آید. با اینهمه، مناسبات دیرینی میان این دو کشور وجود داشته که گرچه همواره دوستانه نبوده، با اینهمه پس از سقوط رژیم طالبان در سال ۲۰۰۱ نزدیک تر از گذشته هم گشته است. ”دهلی نو“ در آن سرزمین به سرمایه گذاری های سیاسی و اقتصادی چشمگیری دست زده. زمامداری رئیس جمهور جدیدی در ”کابل“، به جانشینی آقای ”حامد کرزای“، نباید چرخشی در مبانی روابط دو کشور پدید آورد.

  12 نوامبر 2014
 • اکتاویو پاز مانند بسیاری از محققان غربی که به هند سفر کرده اند، نگاهی خاص به هند دارد، نگاهی که از یکسو ریشه در سنت هندشناسی و البته دیگری شناسی غرب دارد و از سوی دیگر تخیل ادبی و خلاقانه پاز نیز بدان رنگ بویی از هنر داده است. این نوشته های پاز در باب هند، در نهایت به قول خودش پاسخی کوتاه به یک پرسش کوتاه است :"یک نویسنده مکزیکی در پایان سده بیستم، واقعیت گسترده هند را چگونه می بیند" . به همین دلیل این کتاب پاز در باب هند، نه خاطرات است و نه یادآوری تجربیات عاطفی گذشته".

  29 اکتبر 2014
 • اینکه آدمی‌  بداند در حیات  آینده ی او چه رخ خواهد داد، میلی است طبیعی، دسترسی‌ ناپذیر اما تا حدی ممکن.
  برای سارانیا این واقعه در ۱۱ سالگی ‌اتفاق افتاد.​ او پدر و مادری داشت که بعد از به دنیا آمدن اولین فرزند که دختر بود، برای تولد فرزند دوم، سوداها در سر داشتند اما حال با پسرکی روبرو شدند که همبازی‌هایش را از میان دخترها انتخاب می‌کرد. مفهوم خانواده، به جای امنیت و آرامش، ​

   

  06 سپتامبر 2014
 • فلسفه شرق در فرهنگ غربی رسوخی شگفت آورداشته است و ردپای آن را می توان به راحتی دربسیاری از کارهای روزمره زندگی مانند تمرین یوگا و همچنین آیین مراقبه و تمرکز مشاهده کرد.  فلسفه شرق در فرهنگ غربی رسوخی شگفت آورداشته است و ردپای آن را می توان به راحتی دربسیاری از کارهای روزمره زندگی مانند تمرین یوگا و همچنین آیین مراقبه و تمرکز مشاهده کرد.

  03 سپتامبر 2014
 • ویدن گرن در این کتاب کوشیده است است  به پدیده کلاه و مرقع نزد گروهها و انجمن های مختلف هند و اروپایی بپردازد. او که به عنوان یکی از پدیدارشناسان برجسته ی دین  شناخته می شود، در این اثر نیز با استناد به شواهد بسیاری از زبانها و گویشهای ایرانی، منابع اوستایی و فارسی میانه از سویی و نیز منابع سریانی و لاتین و سنسکریت از سوی دیگر به پیوند مشترک پوشش کلاه نوک دار و مرقع  نزد این اقوام پرداخته است...

  23 اوت 2014
 • به موازات پایان جنگ دوم جهانی و اغاز دهه 50، شاهد ظهور دو گرایش عمده در گفتمان حاکم بر ادبیات ژئوپلتیک و ژئواکنمیک می باشیم، این گرایش های نوظهور علی رغم حوزه های تاثیر متفاوت، ارتباطی ارگانیک با یکدیگر دارند، یکی از گرایش ها بر تغییر عمیق در تفکر توسعه متمرکز است و دیگری گذر به جهان پساْاستعماری را پی می گیرد و البته هر دوی این روندها "منطقه" را ثقل تحلیل ...خود قرار داده اند: مناطق توسعه نیافته یا در حال توسعه و تلاش غرب در قالب پارادایم های توسعه برای بازگرداندن این مناطق به روندهای توسعه.

  16 اوت 2014
 •  گروه داوطلبان ملی (Rashtria Swayam Sewok)، یک جنبش ملی گرای هندو است که آقای نارندرا مودی از آن برخاسته و جامعه هند را به سوی اکثریت هندو جذب می کند.  نظر او درواقع این است که چون جامعه هندو ٨٠ درصد از کل جمعیت هند را تشکیل می دهد و از «پسران زمین» تشکیل شده، هویت هند باید با آن همگرا باشد.  اقللیت ها و ازجمله آنها که مذهبشان خاستگاه هندی ندارد، عمدتا مسلمانان (١٤ درصد از جمعیت) و مسیحیان (٢ درصد)، می توانند بنابر آیین های خود در سپهر خصوصی زندگی کنند اما نباید در فضای عمومی جامعه جایی داشته باشند.

  21 ژوئن 2014
 •   از بمبئی تا دهلی نو نشر روزنامه ها سرزندگی قابل ملاحظه ای دارد، تا جایی که هند دارای نخستین جایگاه جهانی در این زمینه است.  با این حال، سنگینی فزاینده محافل بازرگانی، که سهامدار روزنامه ها شده اند، این گوناگونی را کمرنگ می کند.

  18 ژوئن 2014
 • آقای نارندرا مودی که در سودای رهبری هند است، عملکرد خود در راس ایالت گجرات را به عنوان یک مدل ارایه می کند.  درحالی که، این عملکرد موجب افزایش دارایی ثروتمندان می شود و هندوییسم افراطی اش نگرانی ١٤٠ میلیون مسلمانان کشور را برمی انگیزد.

  16 ژوئن 2014
 • کاست (caste) از ریشة پرتغالیِ Casta به معنی»نژاد»، نظام‌های قشربندی اجتماعی تقسیم‌کنندة جامعه به گروه‌هایی مجزا، بر اساس ازدواج، تبار و شغل. نظام کاستی در آسیای جنوبی بسیار رایج است، اما در برخی از جوامع دیگر مثل مالی و روآندا، و در گذشته، در مناطقی چون ژاپن و افریقای جنوبی، و نیز در بین نَچِزها دورة تبعیض نژادی وجود داشته است. ریشة نظام کاستی در جوامع هندو به عصر باستان می‌رسد.

  16 ژوئن 2014

صفحه‌ها