مازندران

  • در طول روزهای 31 خرداد تا دوم تیر ماه، به دعوت انجمن ادبیات و فلسفه مازندارن و اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی، ناصر فکوهی سفری به شهرهای ساری و نوشهر داشت و در طول این سفر سه سخنرانی با عناوین زیر انجام داد:
    1- رویکرد اجتماعی به ادبیات و هنر
    2- کاربردی کردن فرهنگ در توسعه و صنعت کشور
    3- نقش فرهنگ در توسعه کنونی ایران

    17 نوامبر 2009

صفحه‌ها