کرمانشاه

  • همانطوری که در شمارۀ پیش توضیح داده شد، بنابرآنچه که تا این تاریخ بر ما شناخته شده است، نواحی کوهستانی "زاگرس" در اطراف کرمانشاه، از ده هزار سال پیش مورد سکونت انسان قرار گرفته بوده است، و این انسان ها که ابتدا زندگی خود را با شکار حیوانات و پرندگان و چیدن میوه های جنگلی میگذراندند، بتدریج حدود 7000 سال پیش از میلاد متوجه شدند که میتوان بعضی از دانه ها را کاشت و در موقع معینی از محصول آن استفاده کرد، و به این طریق کار زراعت به شکار و استفاده از محصول طبیعی نباتات اضافه شد، و مردم گرد هم جمع شدند و خانه های محقری با گِل ساختند و بعضی حیوانات را اهلی کردند و زندگی شهرنشینی در این ناحیه از جها

    01 اکتبر 2012
  • در بدو ورود به موضوع مقدمه ای راجع به خود موضوع، تعریف واژگان کلیدی و تحقیقاتی که در این زمینه انجام شده وارد متن اصلی مورد بررسی شده ام. روش برگزیده برای انجام پژوهش ترکیبی است بدین معنی که هم از روش اسنادی استفاده شده است و هم اینکه خودم در میدان تحقیق به پژوهش میدانی ومصاحبه در مورد موضوع مورد بررسی پرداخته ام ساختار متن در یک نگاه کلی به دو مقوله طبیعی و فرهنگی تقسیم شده است که در بخش فضاهای طبیعی مواردی چون رودخانه، درخت، چاه و غیره را مورد کنکاش قرار داده ام، اما در قسمت فضاهای مصنوع و ساخته دست انسان (یعنی همان فضای فرهنگی )، را در سه حوزه مورد بررسی قرار می دهیم :

    17 نوامبر 2009