قم

  • این نقشه که از سایت «نقشه های جهان»(Maps of the World) گرفته شده است، تصویری عمومی از ساختار قومی ایران ارائه می دهد. در نقشه می توان، موقعیت آذری ها، بلوچ ها، تالش ها، ترکمن ها، عرب ها، قشقایی ها، کردها، گیلک ها، لرها، مازندارنی ها، و فارس ها را که آنها نیز به عنوان یک قومیت مطرح شده اند، مشاهده کرد. هر چند نمی توان این نقشه را به طور کامل پذیرفت و به خصوص سخن گفتن از فارس ها به مثابه یک قومیت قابل قبول نیست، اما نقشه در خطوط کلی اش می تواند به ما امکان به دست آوردن برآوردی از موقعیت ایران را بدهد.

    17 نوامبر 2009
  • از جمله رسوم مذهبی ای (در قم) که حواشی و اعتقادات قابل توجهی همراه خود دارد؛ سمنو پزان است. سمنو اشاره به خوراکی دارد که ماده اصلی آن گندم است و گندم محصولی است که در گذشته و امروز دارای ارزش غذایی فراوان بوده و قوت غالب مردم نواحی بیابانی و نیمه بیابانی مانند قم ، اصفهان و...

    08 می 2009
  • کار ما در این تحقیق انسان‌شناسی فرهنگی است و با نگاه مردم‌نگارانه در پی آنیم که پدیده‌ای به نام کوه خضر و آمد و شد مردم به این میدان را «با دقت در مشاهدات و ظرافت در به گوش سپردن، حساسیت عواطف، قابلیت نفوذ در سطوح مختلف واقعیت و در قدرت بیان در بازآفرینی صحنه‌ها و اشکال فرهنگی و در نهایت جان دادن به این صحنه‌ها و روایت کردن آنها» مشغول گردیم، تا بتوانیم فرهنگ این گروه «که بخش مهمی از آن لزوماً به بیان درنمی‌آید، را درک کنیم».

    14 ژانویه 2009