خراسان

 • ارجی،علی اصغر (1385)،افسانه های قوچان، مشهد: ماه جان ،280 صفحه
  افسانه ها و به طور کلی ادبیات شفاهی به عنوان بخشی از فرهنگ معنوی هر مردمی همواره مورد توجه محققین و انسان شناسان بوده است ، افسانه های که به نوعی انعکاس زندگی و تجربه زیسته  مردم ، آرزوها ، آرمانها و دغدغه ها و ترسهای آنها هستند.

  11 ژوئن 2011
 • میرزا قهرمان امین لشکر، روزنامه سفر خراسان به همراهی ناصر الدین شاه، به کوشش : ایرج افشار  و  محمدرسول دریاگشت(1374)، تهران : نشراساطیر، 296 صفحه ، مصور،
  یکی از منابع که می تواند در نگارش دقیق تاریخ اجتماعی و سیاسی ایران  به محققین کمک  کنند سفرنامه های هستند که ایرانیان خواه در سفرهای خود به پهنه ایران خواه درباره سفر به کشورهای دیگر نوشته اند . این سفرنامه ها جدا از اطلاعات جغرافیایی و تاریخی  که به دست می دهند خود به نوعی طرز تلقی و اندیشه نویسندگان را در برخورد با مسایل اجتماعی ، فرهنگی و فکری ..... از خلال اظهار نظر هایشان در مورد آن مسایل را نشان می دهند.

  23 فوریه 2011
 • ابوعبدالله حاکم نیشابوری،1375، تاریخ نیشابور ترجمه محمد خلیفه نیشابوری، تصحیح: دکتر محمد رضا شفیعی کدکنی، تهران: ، نشر آگه.
  منبعی برای بررسی تاریخی شهر نیشابور: تاریخ نیشابور

  12 ژانویه 2011
 • مقدمه:
  قسمتی از حافظه قومی و تاریخ شفاهی داستانهای عامیانه و اسطوره هایی است که از نسلی به نسلی نقل می شود. امروز رسانه های جمعی و مصرف گرایی ساختار اسطوره ای ذهن را تغییر داده و در کلیت فرهنگ فرهنگ شفاهی داستانهای عامیانه به تدریج فراموش می شود. با توجه به این نکته و اهمیت گردآوری داستانهای عامیانه، قسمتی از تکلیف کلاس درس اسطوره شناسی مقطع کارشناسی باستان شناسی در دانشگاه فردوسی به گردآوری داستانهای عامیانه اختصاص یافت و دانشجویان موظف شدند تا دست کم یک داستان از روستا یا شهر خود گردآوری کنند در زیر دو داستان از دو قسمت کشور را می خوانید.

  29 دسامبر 2010
 • در آغاز ماه محرم و عاشورای حسینی  و به مناسبت روز عکس تاریخی موزه عکسخانه شهر یکصد و چهل و ششمین نمایشگاه خود را با عنوان "در آیگاه خورشید " حکایتی تصویری از وادی طوس را  برگزار میکند .
  این نمایشگاه عکسهای قدیمی از مشهد مقدس است که عکسی قدیمی از مراسم عاشورا در مشهد را هم در بین خود دارد .
  نمایشگاه شامل 30 قطعه عکس که قدیمی ترین آن مربوط به جیونوزی عکاس ایتالیایی اهل ناپل و جدیدترین آن مربوط به رسول عربلین می باشد .
   تلاش شده بیشتر تصاویر از نمای شهری باشد ولی تعدادی هم به اشخاص و فضای عکاسی در اتلیه اختصاص دارد . این مجموعه به همت نسرین ترابی گرد آوری شده است .

  06 دسامبر 2010
 • قنات قصبه ی گناباد ، یک اسطوره، تالیف دکتر محمد حسین پاپلی یزدی و همکاران، ناشر: شرکت سهامی آب خراسان، چاپ اول 1379

  23 نوامبر 2010
 • کلید واژه ها :خراسان، گروه های قومی
  جمعیت خراسان که بسیار گونه گون است بطور اساسی از فارس ها ، اعراب ، ترک ها ، کردها ، مغول ها ، بلوچ ها و گروه های کوچکی یهودی ، هندی ها (کولی ها) ، و لرها تشکیل شده است.
  فارس ها

  22 نوامبر 2010
 • خراسان فراتر از یک نام، اصطلاحی سیاسی- فرهنگی و سرزمینی است(1). از نظر تاریخی پیشینه این نام با تغییراتی حداقل به دوره ساسانی باز می گردد. قضایا از این قرار است که در اواخر دوره ساسانی ایران به چهار بخش کلی تقسیم می شده که یک چهارم شمال شرقی آن خووراسان (Xwarasan) خوانده می شده است. این تقسیم بندی کاربری سیاسی – نظامی داشته است(Daryaee and Safdari 2010, p.1). به نظر می رسد مبنای آن تقسیم قلمرو امپراطوری از مرکز به چهار بخش بوده است. یک چهارم شمال شرقی امپراطوری ساسانی با نامی خوانده می شده که اکنون تغییر یافتۀ آن نام، هنوز رایج و خراسان است.

  23 اکتبر 2010
 • تصویر: کیمیاوی

  05 اکتبر 2010
 • فرهنگواره تحلیلی امثال و حکم: ضرب المثل های سبزواری 1001 مثل و کنایه،حسن محتشم ، سبزوار:دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار ،1378، 292 صفحه
  ضرب المثل ها عباراتی موجز و کوتاه و در عین حال دارای مفاهیم ومضامینی بلند وعمیق هستند.وقتی قضیه ای برای مردمی برحسب تجربه  زندگی خود و گذشتگان  مسلم و بدیهی می شود ، آن را بصورت جملاتی کوتاه به نثر یا نظم بیان می کنند از همین روست که برای درست جلوه دادن و تاثیر بیشتر سخن خود از این جملات استفاده می کنند، بنابراین ضرب المثل ها در واقع عصاره خرد جمعی یک ملت است که در گذر زمان صیقل یافته وسینه به سینه به نسل بعد انتقال یافته است.

  22 اوت 2010

صفحه‌ها