نظریه

 • چه اثری در زمره اثر موزه‌ای قرار می‌گیرد؟ چه چیزی باعث موزه‌ای شدن یک شیء می‌شود؟ آیا هر اثر تاریخی و یا اثر هنری یک اثر موزه‌ای است؟ چه تمایزی بین دو اثر سبب می‌شود تا یکی موزه‌ای شود و دیگری موزه‌ای نشود؟ و آیا یک اثر در ذات خود موزه‌ای است؟

  28 ژوئن 2016
 • در حاشیۀ دور تا دور لوح معماری‌ای که در پیش رو دارید، کتیبه‌ای به خط شکسته‌ نستعلیق خفی درج شده است. بررسی فنی کارشناسان موزۀ ملک نشان می‌دهد که این کتیبه را بعداً به لوح نیفزوده‌اند و از آغاز جزوی از آن بوده است. در یادداشت حاضر، متن کتیبه را خواهیم خواند و آن را توضیح خواهیم داد. پیش از آن، لازم است توجه خواننده را به نکاتی جلب کنیم که فهم این کتیبه و محل آن را آسان‌تر می‌کند.

  28 ژوئن 2016
 • متن حاضر، بخش دیگری از ترجمه کتاب «سواد: از نظریه تا عمل» نوشت برایان استریت است. این بخش از این جهت حائز اهمیت است که مفهوم مدل ایدئولوژیک سواد را با ارائه تحلیلی مفصل و دقیق به پیشینه مطالعاتی گسترده این حوزه مطرح می کند. مدل ایدئولوژیک سواد که در این فصل مفصلا تبیین می شود، بنیان نظری حوزه مطالعات سواد را به یکباره متحول می کند.

  28 ژوئن 2016
 •  

  این کتاب با مفهوم نظری «دمانس اجتماعی» آغاز می‌کند و در پی یافتن پاسخی است بر این سؤال که آیا جوامع کهن دچار زایل شدن تمدن، اندیشه و مشاعر می‌شوند و با از دست دادن نیروی جوانی(یعنی زمانی که تمدنی در اوج شکوفایی و ثمر دهی خود قرار داشته اند)، دچار رخوت، گسست، ناتوانی و در نهایت انحطاط و گسیختگی می‌شوند یا نه؟

  28 ژوئن 2016
 • این کتاب در راستای طرحِ پژوهشیِ خیابان ولی‌عصر تألیف شده است. این طرح به سفارشِ معاونت برنامه‌ریزی و توسعة سازمان زیباسازی شهر تهران و با همکاری دانشگاه تهران انجام شده و انتشار این کتاب در آگاهی افکار عمومی از تاریخ و ارزشهای خیابان ولی‌عصر مؤثر است. چکیدة مطالبِ کتاب را می‌توان این‌طور بیان کرد که:« خیابان ولی‌عصر به‌عنوان بخشی از پیکرة شهر تهران، سه دورة تاریخی را از سر گذرانده است. در دورة قاجار، کوچه باغی باریک و کم‌عرض در میانِ باغهای شهر قاجار بود.

  28 ژوئن 2016
 • کتاب شیراز در روزگار حافظ : شکوهمندی شهر ایرانی در قرون وسطی با ترجمه ی همایون صنعتی زاده و ویراستاری فرخ نیازکار در تیرماه 1386 ،  نخستین بار با ترجمه ی (( تاریخ شیراز در عصرحافظ : شکوه و جلال یک شهر ایرانی در سده های میانی )) توسط محمداسماعیل  فلزی در همان سال در انتشارات موسسه ی فرهنگی و پژوهشی دانش نامه ی فارس ترجمه شد .

  28 ژوئن 2016
 • طی یک‌ونیم قرن گذشته، فرایندهای ماشینی‌شده و خودکارِ ساخت و تولیدْ تا حد زیادی حضور دست انسان را در اشیا و وقایع روزمرۀ‌مان حذف کرده است. در چند دهۀ گذشته فاصله‌گرفتنِ تدریجی از جهان بساوایی و تجسدیافتۀ دست با شیوه‌های کامپیوتری‌شدۀ ترسیم، مدل سازی، طراحی و تولید تشدید شده است. توسعۀ دیجیتال عملاً فرایندهای اندیشه و تخیل انسان را از پیوند ذاتی‌شان با حافظه، تن، تخیل و مفهوم «هست بودن» و حس «خویشتن» منفصل کرده است. در طول تاریخْ انباشتِ تدریجی جهان‌ِ مصنوعِ زنده از تعامل، برهم‌کنش و کاربرد مستقیم و محسوس فرایندهای زنده، هم فردی و هم جمعی، رخ نمود.

  28 ژوئن 2016
 • "باید همه چیز را خاتمه یافته تلقی کرد" به گمانم این عبارت زاها حدیدِ متقدم در گفت و گوی سال 1983 اش با مجله ال کروکی شماره 52 گویای نوع نگاه اوست به وظیفه ای که برای خودش تعریف کرده و جهت گیری اش در مواجه با تاریخ و البته مدرنیته ها:"مدرنیته جدید، نمی بایست سرگرم تولید ان چه که جنبش مدرن [یا مدرنیسم] ایجاد نموده است باشد. . . برای شروع حرکتی نو، بهتر است همه چیز را خاتمه یافته تلقی نمود."

  26 ژوئن 2016
 • «ليبراليسم نظريه باستاني است كه خواهان حفظ درجاتي از آزادي است در برابر تسلط یا هدايت دولت يا هر موسسه ديگري كه تهديد كننده اي آزادي بشر فرض شود ليبراليسم نهضتي است؛ كه معتقد است مردم اتباع دولت خودراي نيستند بلكه قانون بايد از ‌آنها در زندگي خصوصيشان حمايت كند و در امور عمومي مردم بايد از طريق مجلسي كه با انتخاب آزاد برگزيده شده باشد بر دولت نظارت كنند» (آشوري، 1351، 148).

  26 ژوئن 2016
 • استعاره مفهومي کمکي است که براي رساندن مفاهيم سخت و ديرياب از جهان هستي مورد استفاده قرار مي‌گيرد. هم اسطوره و هم فلسفه، زباني استعاري دارند که جهان بيرون ذهن را با کمک استعاره به جهان ذهني تقليل مي‌دهند تا آن را قابل فهم سازند.

  26 ژوئن 2016

صفحه‌ها