مقالات قدیمی

 • در ماه جاری_اسفند_ماه نمایشگاهی از آثار عکاسی «بیژن بنی احمد» که در زمینه عکاسی تحصیلات آکادمیک و تجربیات بسیار دارد، در انیسیتو گوته تهران دایر شده است . به این مناسبت با او به صحبت نشسته ایم وپرسش هایمان بیشتر در مورد هنر عکاسی و شیوه های گونه گون عکس بردای بوده است .

   

  06 اکتبر 2013
 • جوانی است که از طبقهء خرده مالک که بازحمت و کوشش خود رشتهء علوم طبیعی دانشگاه را به پایان رسانده. بلند پروازی که آرزوهای دور و دراز بسر دارد: «جز اندوه و بغض وو کینه چیزی در خودم نمی بینم.1» او نه اصلاح طلب است ، نه انقلابی. بنا بگفتهء دوست و مریدش آرکادی: «یک نهیلیست است، یعنی کسی که بحرف هیچ آدم صاحب نظری تسلیم نمیشود و بدون استدلال هیچ اصلی را نمی پذیرد ولو آن اصل مورد قبول و احترام عدهء زیادی از مردم باشد».

   

   

  پدران و فرزندان

  تور گئنف

  ترجمه: م. ه. شفیعیها

  02 اکتبر 2013
 • آقای ابراهیم پور داود در تاریخ هشتم اسفندماه 1341 سخنرانی مبسوط و جالبی در باره « زرتشت و دین او » در انجمن فرهنگی ایران و فرانسه ایراد کردند که ضمن تشکر از آقای پور داود و انجمن فرهنگی ایران و فرانسه – که اجازه نشر این سخنرانی را دادند- اینک به درج خلاصه ای از آن مبادرت میشود.

   

  بسیار خوشوقتم که فرصتی به بنده داده شد تا در این انجمن چند دقیقه ای با شما صحبت کنم.

  از رئیس محترم این انجمن بسیار سپاسگزارم که کلمات محبت آمیزی نسبت به بنده فرمودند.

  29 سپتامبر 2013
 • همیشه بین پدران و فرزندان بعنوان نماینگان دو نسل اختلاف و جود داشته است. این اختلاف گاهی کمتر و گاهی زیادتر ولی بهرحال، همیشه وجود داشته و هرگز بصفر نرسیده است و حدود آن بسته بحرکت جامعه و طبقات آن جامعه ، زیادتر یا کمتر شده است. این برخورد تنها یک اختلاف سطح نیروی حیاتی نیست. درست است که جوانان از نیروی حیاتی و قدرت زیست بیشتر و تازه تری برخوردارند و پیران فاقد چنین قدرتی هستند

  پدران و فرزندان

  (انتشارات نیل 270 صفحه، جلد زرکوب، 60 ریال)

  24 سپتامبر 2013
 • وجود آب و اهمیتی که در زندگی موجودات بعهده دارد لازم به توضیح و بحث نیست . هر کس میداند که پیدایش حیات در روی زمین بیشتر بستگی مستقیم با آب دارد. بشر اولیه با تجربیات مختصری که از طبیعت آموخته بود طرز استفاده از قوای طبیعی را برای استفاده از آب آموخته. کانالهای آبیاری در مصر بیش از 5000 سال پیش حفر شده و لوله آبرسانی شهر رم بیش از 2500 سال از عمرش میگذرد. اولین تلمبه از 2200 سال پیش توسط ارشمیدس ساخته شد که ممکن است همان کشف ارشمیدس پایه ساختمان تلمبه های سانتریفوژه امروزی باشد.

  22 سپتامبر 2013
 • ریاضت عملی است که ضد عادتها انجام میگیرد و از مبارزه میان خواسته های نفس و عمل ریاضت تربیت عرفانی آغاز میشود.
  بعقیده عرفان محصول بیماری عادت کندی و زنگار خوردگی ذهن و عدم تحرک اندیشه می باشد اعم از این که آن عادت در نتیجه یک عمل پسندیده و خیر پیدا شده باشد یا فعل ناپسند و مذموم.

  بهرچه بسته شود راهرو حجاب ویست – نوع ریاضتها بر اثر اختلاف عادتها گوناگون است. ریاضت خواجه ای که ریاست و حکم راندن وی بر اثر تکرار عمل – عادت وی شده خدمت کردن زیردستان است.

   

  15 سپتامبر 2013
 • اگر آن عده را که به الهام و امتیازات خویش می بالند کنار بگذاریم و به سوی کسانی برگردیم که با شرمساری به عرف و حکمت انباشته شده در طول قورن تکیه می کنند ، و بحث مان را به عده ای که این حس قبول را با علاقه می پذیرند محدود سازیم ، می توانیم لحظه‌ای دربارهء استعمال عبارات «منتقد» و «آفریننده» از طرف کسی که بطور کلی در صف این هم قلمان متواضع جا دارد ، بحث کنیم . «ماتیو آرنولد» این دو فعالیت را به چنان صورتی از هم مشخص کرده است که بنظر من بیش از حد جدا و تجزیه شده است: او اهمیت اساسی انتقاد را در کار آفرینندگی نادیده می گیرد.

  15 سپتامبر 2013
 • بسیار کسان از روی جهل و یا سوء ظن در صرف ضرورت علوم اجتماعی به عنوان موضوعی که در خور تامل جدی و تحقیق و تفحص باشد ، تردید کرده اند.

  11 سپتامبر 2013
 • مسئلهء روابط اثر هنری با هنر ، اثر ادبی با ادبیات ، انتقادها با منتقد ، به همان صورت که مطرح کردم ، بنظر من طبیعی و فطی جلوه می کرد. درک قابل بحث بودن این مسئله یا بهتر بگوید: درک این نکته را که انتخاب صریح و قاطعی در این مسئله لازم است مدیون آقای «میدلتن موری» هستم . نسبت به آقای «میدلتن موری» دین روزافزونی بگردن خودم احساس می کنم. اغلب منتقدان دست اندرکارا بهامند .

  10 سپتامبر 2013
 • در مقاله‌ای که سالها پیش دربارهء روابط میان کهنه ونو، در قلمرو هنر، نوشته شد نظری اظهار کرده بودم که هنوز به آن پای بندم. از این رو مانعی نمی‌بینم که این عبارات را در اینجا بیاورم، زیرا مقالهء حاضر تطبیق همان اصلی است که می‌گوید:

  03 سپتامبر 2013

صفحه‌ها