مقالات قدیمی

 • تصویر: هوسرل

  18 ژوئیه 2012
 • در سال 1338 شمسی برای اولین بار در تاریخ چایکاری کشور توسط سازمان چای از باغهای چای شمال مساحی بعمل آمد و مساحت باغهای چای کشور بالغ بر 18900 هکتار تخمین زده شد که (4100) هکتار آن باغهای جوان یکساله تا چهار ساله میباشند و از آنها محصول بسیار کمی برداشت میشود. درسال 1338 محصول بقیه باغهای چای مجموعا در حدود (7000) تن بوده است که به طور متوسط هر هکتار باغ چای 500 کیلو چای خشک محصول داده است. متاسفانه این مقدار بسیار ناچیز است زیرا طبق ارقام و آمار موجود محصول چای سایر کشورهای چای خیز جهان گاهی به 3000 کیلو چای خشک در یک هکتار میرسد.

  15 ژوئیه 2012
 • سخنرانی آقای فلسفی
  بحث در سازمان طبقاتی قدیم ایران چنان که موضوع سخنرانی بنده است از چند جهت خالی از اشکال نیست:

  15 ژوئیه 2012
 • سخنرانی آقای شمیم
  موضوع سخنرانی بنده به طوری که ملاحظه می فرمایند از حدود یک جلسه سخنرانی تجاوز می کند و علاوه بر آن بحث در باب یکی از قبایل بزرگ ایران مستلزم تتبع و تحقیق و بررسی کافی است که فرصت انجام آن برای بنده دست نداده است و به همین علت موضوع سخنرانی را به بیان مطالبی در باب قبایل کرد حصر داده ام تا اگر فاقد مزایای علمی و فنی باشد لااقل مزیت اختصار را واجد گردد.

  11 ژوئیه 2012
 • میرزا ملکم خان معروف  در مأموریتهای سیاسی خود گزارشهای مبسوطی درباره مسائل مختلف مربوط به ایران یا روابط بین المللی به شاه و صدر اعظم و وزارت خارجه می فرستاد که بسیاری از آنها موجود است.
  از جمله این اسناد قسمتی مربوطه به دوران سفارت میرزا ملکم خان در لندن است که به وزارت امور خارجه فرستاده است.
  در آن موقع میرزا خانلرخان اعتصام الملک مدیریت اداره انگلیس را بر عهده داشته و قسمتی ازگزارشهای مزبور نزد او بوده که پس از فوتش در خانواده او باقی مانده است.

  10 ژوئیه 2012
 • سخنرانی جناب آقای کیهان
  سازمان جمعیت کنونی
  لازم است قبل از وارد شدن در موضوع، شرایط تمرکز انسانی این کشور را از نظر جغرافیایی و تاریخی به طور خلاصه به عرض رسانم. اوضاع سیاسی و اجتماعی یک سرزمین همواره تابع اوضاع طبیعی و اقتصادی بوده و موقعیت طبیعی و وجود آب و هوای مساعد شرط اول برای زندگانی بشر است.
  تحقیقات و حفریات اخیر مدلل می سازد که ایران از قدیم الایام محل سکونت بشر بوده و آلات و ادواتی که از زیر خاک بیرون آورده اند سیر تمدن و تکامل آن را در این سرزمین نشان می دهد.

  08 ژوئیه 2012
 • این موضوع را می توان به سه قسمت متمایز نمود.
  1- بنیان موزه جدید
  2- نمونه هایی چند از انواع موزه های مردم شناسی اروپا
  3- چگونگی موزه مردم شناسی ایران
  موزه ی جدید یکی از بنگاه های علمی است که در قرن نوزدهم میلادی ایجاد گردیده و اهمیتی به سزا یافته است، پایه ی تشکیلات موزه را به طور کلی می توان مبتنی به دو امر دانست.

  07 ژوئیه 2012
 • بزرگترین مشکل احیاء و حفاظت و نگهداری بناهای خشتی، مسئله هجوم ساختمانهای نو، در قلب بافتهای دیرینه است. بافتهای خشتی باید بصورت یک مجموعه یک‌پارچه و هماهنگ معماری حفاظت شود و باید در زندگی و حیات آیندهء شهر ، سهم و وظیفه اساسی را بآنها بازگردانید. باید یک‌یک بناهای شهر از نقطه‌نظر اقتصادی، اجتماعی و وضع استحکامی، مورد بررسی قرار بگیرد.
  ****

  01 ژوئیه 2012
 • این کلمه که برای عنوان این مقال انتخاب شد، اولین بار از دهان گرم یکی از استادان مسلم ادب فارسی شنیدم. این واژه مرکب هنگامی بر زبان استاد جاری شده که ضمن مطالعه اثری دریافته بود یکی از مؤلفان روزگار ما مطالب مستند و منقح دیگران را – که ما صرف عمر دراز و خون دل خوردن فراوان تهیه شده ، بی ذکر مأخذ ، یا با اشارتی رندانه و مبهم که مفهوم نگردد!- به صورتی آشفته ، طوری که درکتاب خود به عاریت گرفته بود تا خواننده کم تجربه گمان برد که با مطالب بکر و دست اول روبه رو شده ، و احتمالاَ مؤلفش را صاحب کشف و کرامات بشمارد!

  20 ژوئن 2012
 • آغاز
  یکی از بنگاه های علمی سودمندی که در این عصر خجسته ایجاد شده «موزه ی مردم شناسی ایران» است. این بنگاه برای کسانی که در تاریخ و ادبیات و علوم طبیعی به پژوهش و کاوش مشغول اند موادی بس سودمند گرد آورده در دسترس و تتبع و وارسی ایشان قرار می دهد. دانشخواه و دانشجویی که بدانجا قدم گذارد چندان از نمونه های نایاب و گرانبهای جامه ها و دست ابزارهای گوناگون و حربه ها و مسکن های مردم روزگار کهن را می بیند که دیگر از خواندن و آموختن صدها صفحه کتاب تاریخ و جغرافیای انسانی بی نیاز می شود.

  16 ژوئن 2012

صفحه‌ها