مقالات قدیمی

 •  زنی انگلیسی با شوهر و دو بچه، مقیم در اصفهان، به واسطة سعید که دوست نزدیک زن است با نویسنده‌ای ایرانی و اصفهانی برخورد می‌کنند. میان آنان رابطه‌ای پدید می‌آید که سرانجام پس از رفتن زن به پایان می‌رسد. سپس بر اساس مطالبی که از فحوای نامه‌های زن برمی‌آید معلوم می‌شود که رابطة مزبور، اگر نگوییم هیچ گاه وجود نداشته، رابطه‌ای دروغین بوده است. همین؟

  نه. بیگمان نه. هر «پارة» کتاب گویای آن است که آنچه مطرح است ماجرا نیست (ماجرا که خمیرمایه و پایة داستانهای کوتاه معمول را تشکیل می‌دهد)، چیزی دیگر است. معمایی دیگر که از حد ماجرا برمی‌گذرد و خود عین ماجراست.

  27 سپتامبر 2015
 •  در باره ناصر تقوایی به خاطر ارزش و فراوانی و گوناگونی کارهایش بسیار میتوان گفت. اثارش نیز کم نیستند  ، با توجه به سالهای فعالیتش ،  متنوع ولی در ارتباط باهم.

  26 سپتامبر 2015
 • قرن بیستم را باید قرن تغییر و تحول عظیم صنعتی و هنری بشر نام نهاد . در این قرن پایه و اساس اغلب قواعدو قوانین هنری کاملا دگرگون شده و پا بپای اختراعات و اکتشافات دانشمندان در زمینهٔ صنعت و نفوذ و تسلط ماشین در جنبه های گوناگون حیات و ساخته شدن اقمار مصنوعی و فکر تسخیر کرات دیگر ،انواع هنر نیز تحولی عظیم یافته و کوشش هنرمندان بخاطر تغییر شکل دادن به هنرها کم و بیش رنگ تازه ای بآنها داده و خلق آثار هنری تحت تأثیر زمان آنچه را که بعنوان قوانین مسلم و تغییر ناپذیر در برابر هنرمند قرار داشت بکنار زده است .

  13 سپتامبر 2015
 • دموگرافی شهری

  آگاهی بر ترکیب جمعیت شهر نشینی و تحولاتی که در زمان و مکان برآن عارض می شود ما را در شناخت احوال درونی شهرها مدد بسیاری تواند کرد.

  از لحاظ دموگرافی شهر اجتماعی است از انسانها در نقطه ای از مکان با این شرط که تراکم و انبوهی جمعیت از حدی پائین تر نباشد.در بیشتر کشورهای صنعتی این حد2500 نفر است ولی این  رقم  با شرایط طبیعی،اجتماعی و اقتصادی تغییر بسیار می کند چنانکه در دانمارک هر محلی را که بیش از 250 نفرسکنه داشته  باشد شهر می خوانند در حالیکه شهر در کشور کره نباید از چهل هزار نفر کمتر جمعیت داشته باشد.

  09 سپتامبر 2015
 • در شهر سندل از شهرهای هند مردی به نام جمهور شاهی می‌کرد. از بست و کشمیر تا مرز چین همه در زیر فرمان او بودند، صاحب گنج و سپاه و نگین و کلاه بود و با دانش و آبرو. از زن هوشمند و هنرمندش صاحب پسری شد و نامش را گو گذاشت. چندی نگذشت که شهریار بیمار گشت و پس از وصیت به کدبانوی خویش و سپردن شاهی به پسر خردسالش جان داد. اما چون مردم از سپاهی و شهری گرد آمدند و زن و مرد و پیر و برنا شور کردند چنان دیدند

  داستان پیدایش شطرنج در شاهنامة فردوسی ضمن پادشاهی انوشیروان آمده و شاید اصل هندی داشته باشد.

   اینک خلاصة آن:

  29 ژوئن 2015
 • لفظ « نمود» در زبان فارسی مرادف «عرض» آمده است و حکمای قدیم آن را در مقابل کلمه ی جوهر بکار برده اند. جوهر چیزی را گویند که بذات خود قائم باشد چون سنگ و گل و گیاه. اما عرض طفیل هستی جوهر است چون وزن و رنگ و طراوت و مانند آن. پس نمود شناسی باین معنی علم به اعراض یا ظواهر می شود.

  15 ژوئن 2015
 • کارل گوستاو یونگ1 به سال 1875 در سوئیس زاده شد. پدرش روحانی زبان شناسی بود که به مشرق زمین شوق فراوان داشت. یونگ پس از تحصیلات دبیرستانی، با وجود علاقه خود به باستان شناسی وارد دانشکده پزشکی شهر بال شد.

  08 ژوئن 2015
 • «... مقصودم از نسل واکنشی است، که ظاهرا سه بار در هر قرن، در برایر پدران به ظهور می‌رسد. علامت ممیزۀ آن گروهی از عقاید است، به شکل تعدیل یافته، که از دیوانگان و عصیانگران نسل پیشین به ارث رسیده است. اگر نسل نسلی واقعی باشد رهبران و سخنگویان خاص خود دارد، و آنانی را که درست پیش یا پس از آن به دنیا آمده‌اند و عقایدشان چنین جسورانه و شکل گرفته نیست به درون مدار خود می‌کشد».

  از مقالۀ «نسل من» به قلم «اف. سکات فیتز چرالد»

  04 می 2014
 • هنر ماشینی به نظر خیلی ها پیشرفتی غیر قابل تصور و عنصری ضد و نقیض است و بنظر دیگران نتیجهء منطقی تحول تاریخی و قالب مناسبی برای بیان، در عصر تکنیک است. همچنانکه سیبرنتیک میان دانش و بشریت پلی زده است، محصولات کامپیوتر نیز ممکن است مرز میان تکنولوژی و هنر را در هم بکوبد و این چیزیست که بعضی بدان امیدوارند و بعضی از آن بیم دارند و تنها در یک مورد همه با هم موافقند و آن اینکه

  این زمینه جدید تجربهء استتیک هنوز جای بسیار دارد.

  20 آوریل 2014
 • سخنرانی آقای غلامعلی خواجه نوری
  نظر به این که اولین دفعه ایست که مبادرت به سخنرانی می نمایم اگر جملات به اندازه لازم روشن و واضح نباشد امید عفو دارم. به طوری که خاطر آقایان محترم مسبوق است، سازمان طبقاتی کشور ما روز به روز در تغییر و در حال ترقی و تعالی است و پیشرفت هایی هم در ایران تحت توجهات و سرپرستی اعلیحضرت همایون شاهنشاهی به عمل آمده است و این پیشرفت ها سبب شده که وضعیت اسفناک گذشته کشور از هر حیث روشن و آشکار گردد و البته بی‌فایده نیست چند دقیقه وقت گرانبهای آقایان را متوجه به زندگانی گذشته طبقات مختلفه کشورمان بنماییم.

  13 آوریل 2014

صفحه‌ها