مقالات قدیمی

 • (ناشر:امیرکبیر،288صفحه،60 ریال)
  نقد هنری که امروز در حیات هنری ملت ها نقش اساسی دارد، اگر بدرستی انجام گیرد معجزه ها می کند؛ به هنرمندان زمین گیر پروبال می دهد، هنرمندان بال گرفته را بالاتر می کشاند و آنانرا که بمدد بالهای ساختگی اوج گرفته اند به زیرمی آورد گذشته ازاین، نقاد ذوق نسل های انسانی را می پروراند و بقالب می ریزد. واما همین حربهء اعجاز کننده اگر بدست نااهل بیفتد و با بی اطلاعی بکاررود،  مخرب و زیان بخش می گردد.

  04 مارس 2013
 • روز یکشنبه سیزدهم تیر ماه 1350 دکتر معین دانش مند و محقق نام دار و استاد برجسته فارسی در دانشگاه تهران، پس از چند سال بی هوشی چشم از جهان فروبست و روان پاکش به بهشت جاویدان خرامید و به پاکان و نیکان پیوست.

   

  یقین گردمی مرگ اگر نیستی است

  از این ورطه خود را رهانیدمی

  بدان عرصه پهن بی ازدحام

  خرد بار خود را، کشانیدمی

  بر این قلعه شوم ذات الصور

  به تحقیر دامن فشاندیمی

  مر این معدن خار و خس را به جای

  بدین خوش علف گله مانیدمی

  (علامه دهخدا)

   

  02 مارس 2013
 • اصطلاح «زبان فارسی» را بسیاری از کسانیکه با مطالعه سر و کار دارند مرتبا می‌شنوند و می‌خوانند و به کار می‌برند . اما اگر پرسیده شود تعریف آن چیست شاید نتوانند جواب جامع و مانعی بدهند که با مبانی علمی زبان‌شناسی نیز وفق دهد . اشکال پاسخ به این سوال این است که کلیه مطالعاتی که در خصوص زبان فارسی به عمل امده جنبه فقه‌اللغه و ریشه شناسی دارد و بیشتر ناظر به پیدایش و اشتقاق این زبان است برعکس زبان فارسی معاصر که از نظرهای مختلف مهم‌ترین صورت زبان فارسی است بسیار کم مورد توجه و مطالعه قرار گرفته است .

  27 فوریه 2013
 • تولستوی بحث اساسی خود را با تعریف هنر آغاز میکند و نتیجه میگیرد که هدف هنر خلق زیبائی و یا ایجاد لذت نیست. در نظر او هنر هدف عالیتر و هنسانی تری دارد و مردم فقط وقتی مفهوم واقعی هنر را درک خواهند کرد که به زیبائی یعنی، به لذت، بعنوان مقصد فعالیت هنری ننگرند. وی هنر را «یکی از شرایط حیات بشری و .... وسیله ی ارتباط بین انسانها» میداند.

  تولستوی بنیاد و مایه ی هنر را احساسات میشمارد و نقش هنر را سرایت دادن احساسات انسانی به انسانهای دیگر میدادند: هنر آنگاه آغاز میگردد که انسانی احساسی را که خود تجربه کرده است در خود برانگیزد و به دیگران انتقال دهد.

  23 فوریه 2013
 • «زبان» را می‌توان از دیدگاه‌های روانشناسی ، منطق، فلسفه و جامعه‌شناسی مورد پژوهش قرار داد . «سمبول» نخستین سنگ بنای هر زبان است که از آن می‌توان به «نشانهﺀ مفهومی» تعبیر کرد . بنابراین زبان در جامعه‌شناسی - و بخصوص در قلمرو «جامعه‌شناسی رفتاری» و تنها به عنوان یک واسطه – وسیله ارتباط انسانی و وسیله‌ای برای تبادل و هدایت ، تلقی می‌شود . یکی از وجوه برتری انسان بر حیوان ، بهره‌هایی است که از اجتماع و تلاقی انسان‌ها بدست می‌آید . تنها انسان توانایی دارد که با توالی علائم و نشانه‌ها ، مفاهیم جدیدی بوجود آورد .

  20 فوریه 2013
 • یادداشتهائی در بارهء یک نویسنده
  در میان روشنفکران جوان و کتابخوانی که من می‌شناسم بعضی کامو را مبلغ فلسفهء « پوچی و بیهودگی زندگی» می‌دانند و تعبیر آنان از «پوچی و بیهودگی زندگی» همان « لزوم گریز از مظاهر زندگی » و « نفی قوانین آن » و انکار هر نوع «فعالیت زندهء اجتماعی » است. این نوع تعبیر ناعادلانهء اندیشه‌های کامو، معمولا به نوعی « ولنگاری »، تحقیر و نفی هر نوع وظیفهء فردی و اجتماعی و یا دست کم به نومیدی از خود و دیگران میانجامد.

  18 فوریه 2013
 • در سال 1967 وقتی آشکار شد که مجموعه دو میلیون دلاری تابلوهای میدوس Meadows میلیونر هنردوست امریکائی که شامل چندین دگا، پیکاسو، ماتیس بود ، قلابی است ، نه تنها فریاد خود او بآسمان بلند شد بلکه سر و صدا و اضطرابی در میان موزه‌داران و کارشناسان نقاشی و مجموعه‌داران آغاز گردید . معلوم شد بسیاری از آثار بزرگی که در موزه‌ها بنمایش گذارده شده، قلب و بدلی است . اما اینهمه تابلوی بدلی از آثار نقاشان بزرگ و برجسته را چه کسی ترسیم کرده بود ؟

  13 فوریه 2013
 • آکادمی سوئد که اعضای آن داوران جایزۀ ادبی نوبل هستند امسال «پابلو نرودا» شاعر و نویسندۀ بزرگ شیلی را برگزیدند. زیرا که شعر او، با قدرتی چون قدرت طبیعت، به تقدیرها و رؤیاهای یک قاره زندگی می بخشد.

  09 فوریه 2013
 • گفتگو
  مجتبی مینوی در سراسر عمر ادبی اش، که دامنۀ آن نیم قرن تمام را در بر می گیرد، همواره خود را به عنوان یک منتقد سختگیر و یک پژوهشگر ستیهنده شناسانده است، و غالباً طرح و انتشار نظریات او مباحثات و گاه مناقشات فراوان در پی داشته است. بنابراین طبعاً هیچ ضرورتی ندارد که همۀ نویسندگان « کتاب امروز » با همۀ گفته های استاد مینوی موافقت مطلق داشته باشند، و لیکن آنها را این را مسلم می دانند که شنیدن نظریات مردی چون مینوی که، علاوه بر داشتن مقام بلند در عالم تحقیق، از بدو پیدایش جنبش جدید ادب فارسی در متن آن قرار داشته است همواره یک فرصت مغتنم خواهد بود.

  04 فوریه 2013
 • مجموعه ای از مقالات ملک الشعراء بهار در مقوله های ادبی از طرف شرکت سهامی کتابهای جیبی در آستانۀ انتشار است. قطعاتی از دو مقالۀ این کتاب دو جلدی را برای خوانندگان کتاب امروز برگزیده ایم.
  مکتوب

  02 فوریه 2013

صفحه‌ها