منابع و ماخذ

 • فیلم امروزه فراتر از یک رسانه است. هنوز بسیاری از کارشناسان اتفاق نظر بر سر این موضوع ندارند که فیلم را صرفا یک رسانه بدانند یا زیر مجموعه صنعت و یا هنر بدانند. فارغ از این تعاریف فیلم، به دلیل ساختار پیچیده ای که دارد برای بهتر درک شدن نیاز به تحلیل است. امری که برای هر کسی قابل انجام نیست. تحلیل فیلم نیاز به اطلاعات و یا بهتر بگوییم دانشی دارد که باید آن را فرا گرفت.خواندن کتاب چگونگی درک فیلم اگرچه به صورت کامل نمی تواند چنین توانی را به خواننده بدهد،اما سعی دارد خط فکری لازم را برای چگونه درک کردن فیلم به فرد علاقه مند بدهد.

  25 ژوئن 2016
 • تصویر: اسمیت
  اسمیت،آنتونی دی،(1383).ناسیونالیسم ،نظریه،ایدئولوژی،تاریخ.ترجمه منصور انصاری،تهران:موسسه مطالعات ملی.تمدن ایرانی.

  22 ژوئن 2016
 • چه اتفاقی خواهد افتاد اگر دیگر دانش آموزانی که وارد مدرسه می شوند متعلق به طبقات گوناگون اجتماعی نباشند؟ تحقیق گسترده ای که در مدارس راهنمایی مناطق حومه ای شهر بوردو صورت گرفته است نشان می دهد که شکست تحصیلی، انزوای هویتی و نژاد پرستی به چه صورت در مدارس مناطق دور افتاده تر در حال توسعه هستند. یک کلاس درس زبان انگلیسی در مدرسه ای در حومه ی پاریس : محمد که جنب و جوش زیادی دارد ، بی وقفه سر هم کلاسی ها و معلمش داد می کشد. معلم وی ، خانم سی. بی نتیجه تلاش می کند تا وی را آرام کند.

  22 ژوئن 2016
 • « بسیاری از ما، همان قدر که از خواندن داستان های مردم نگارانه لذت می بریم، از انجام تحقیق مردم نگاری هراس داریم. نگرانیم که زمان زیادی را صرف آن نکرده باشیم، از آموزش های کافی، و یا از بینش کافی برای نوشتن درباره فرهنگ برخوردار نبوده باشیم.»

  21 ژوئن 2016
 • فاضلی، محمد، بهرامی، اردشیر، کریمی، طیبه، مدیریت شهری و توسعة دانش شهری، تهران: تیسا، ۱۳۹۳.

  معرفی کتاب

  این کتاب، جلدِ دوازدهمِ یک مجموعة چهارده جلدی است. مجموعه‌ای که به مستندسازی و ارزیابی تحلیلی و انتقادی فعالیتهای شهرداری تهران در سالهای ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۲ در حیطة اجتماعی و فرهنگی می‌پردازد.

  21 ژوئن 2016
 • شناخت هر­پدیده و درک فرآیند­تاریخی و تحول آن به این دلیل اهمیت دارد که به مدد­آن می توان به مسائل،­ تنگناها­ و­سوالات مطروحه در­ "وضع موجود"پدیده پاسخ گفت و­ به سخن بهتر ­"عوامل"چرایی وضع موجود را بازشناخت .

  نویسنده در­این کتاب برآن شده است که با­استفاده از­فرآیند تاریخی ، "شهر" ایرانی در­گذشته و موجود آن بازشناسد، "شار" را تبیین کند، "شهر"را تعریف نماید وشهر فردا را تخمین زند.

  21 ژوئن 2016
 • «با این استدلال که جهان اجتماعی ویژگی‌های نشانه‌شناختی (فرهنگی) و ساختاری (اجتماعی) دارد، نسخه‌ی ما از اقتصاد سیاسی فرهنگی تغییر، انتخاب و حفظ کردارهای نشانه‌ی معنایی و نشانه‌شناختی، نقش آن‌ها در تقلیل پیچیدگی، و مفصل‌بندی آن‌ها با تکنولوژی و عاملیت را مطالعه می‌کند.»

  21 ژوئن 2016
 • "خمسون حانة وحانة" قصص ذاتیة تبیح بأسرار کاتبها وأساریره، وذلک قبل أن یتعرف القارئ علیه، ودون أن ینظر إلی سیرته التي استهل بها کتابه ومسیرة حیاته المخطوطة بنکهة السخریة.

  21 ژوئن 2016
 • زيبايي

  چون رويايي سنگي1؛

  و سينه‌ام كه همگان تك‌تك بر آن سر كوفته‌اند

  آن گونه‌ است كه در شاعران عشقي برمي‌انگيزد

  به ابديت و سكوت اين سنگ.

   

  بر آسمان جلوس كرده‌ام،

  چون ابوالهول2 مرمور؛

  قلبي برفي دارم و نيز سپيدي قوها را؛

  خوش نمي‌دارم حركت را، كه خطوط را به هم مي‌ريزد؛

  و هرگز نه مي‌گريم و نه ميظخندم.

   

  در برابر حالت‌هاي مغرورانه‌ام،

  21 ژوئن 2016
 • تصویر: نقاشی اثر ایزابل بودرییه

  20 ژوئن 2016

صفحه‌ها