منابع و ماخذ

  • انسان شناسی همواره بخش بزرگی از مطالعات خود را به پدیده جشن اختصاص داده است. این پدیده در فرهنگ های انسانی دارای پیشینه ای بسیار قدیمی است و گروه بزرگی از مناسبت ها اعم از مناسک گذار ، جشن های دینی، جشن های عمومی، جشنواره ها(کارناوال ها) ی خیابانی، جشن های خیریه، جشن های سال و، جشن های زراعی و غیره را شامل می شود...

    24 دسامبر 2007
  • این درس نامه، هفتمین قسمت از مجموعه ای است که دانشجویان را با استفده از نرم افزار پاور پوینت با مفاهیم، مباحث، گرایش ها و شاخه های مختلف موضوع انسان شناسی جنسیت آشنا می کند.

    12 سپتامبر 2007

صفحه‌ها