کارگاه ترجمه

 • "دست از کشتار بردارید! ما می خواهیم سوریه ای برای همه سوریه ای ها بسازیم!". (رامیا دالی، یکی از فعالان مبارز در سوریه)
  کشتارهای 25 مه و 6 ژوئن، نقاط عطف و زمین لرزه هایی بودند در تاریخ بحران پانزده ماهه سوریه. به عقیده بسیاری از ناظران، این حوادث اخیر قابلیت این را دارند که با دخالت های فرقه ای و مذهبی گرو های همجوار به ویژه لبنان، کشور سوریه را در یک جنگ داخلی مذهبی و فرقه

   

  08 ژوئیه 2012
 • مسیر ترجمه انگلیسی به فارسی

  19 ژوئن 2012
 • مسیر ترجمه :انگلیسی -فارسی

  19 ژوئن 2012
 • مسیر ترجمه انگلیسی - فارسی

  19 ژوئن 2012
 • مسیر ترجمه: انگلیی -فارسی

  19 ژوئن 2012
 • مسیر ترجمه:انگلیسی - فارسی
  چرا به مفهوم «پست مدرنیته» نیاز داریم؟ این مفهوم، در ظاهر، زاید است. اگر مفهوم پست مدرنیته مدعی ضبط و بیان چیزی باشد که در مرحلة کنونی تاریخ غرب تازگی دارد، آن­گاه خود را با کاری توجیه می کند که مفاهیم بهتر دیگری قبلاً آن را انجام داده اند- مفاهیمی مثل «پساسرمایه ­داری»، یا جامعة «پساصنعتی»- مفاهیمی که به خوبی از عهدة این وظیفه برآمده اند: آن­ها توجه ما را به آنچه نو و منفصل از گذشته است جلب کردند و چارچوب مرجعی برای استدلال های مخالف ]فرض[ پیوستگی یا استمرار به دست دادند.

  19 ژوئن 2012
 • مسیر ترجمه: انگلیسی - فارسی
  هرچند چنین تصور می‌شود که برای انسان چیزی ملموس‌تر و عادی‌تر از بدن او، واقعیتی عینی‌تر و فراتاریخی‌تر از واقعیت‌های کالبدشناختی، و هیچ نمودی از آزادی بدیهی‌تر و مدرن‌تر از آزادی بدن نیست؛ با این‌حال، غالب این تصورات طی چهل سال اخیر در فرانسه آماج انتقادهای شدید قرار گرفت و اساساً به زیر سؤال رفت. این پرسش و دغدغه نسبت به بدن علاقه زیادی ایجاد کرده بود.

  19 ژوئن 2012
 • مسیر ترجمه : انگلیسی - فارسی
  در این مقاله همزمان با ورودمان به قرن بعدی برخی از مقولات مناسب با تحول و بسط جامعه شناسی به عنوان یک «رشته» را طرح می کنم. درباره جامعه شناسی ای بحث خواهم کرد که متوجه تحرکهای متعدد مردم و ابژه ها و تصاویر و اطلاعات و زوائد، و وابستگی های متقابل پیچیده آنها و پیامدهای اجتماعی این تحرکهای متعدد است.

  19 ژوئن 2012
 • مسیر ترجمه: انگلیسی - فارسی

  19 ژوئن 2012
 • مسیر ترجمه: انگلیسی - فارسی

  19 ژوئن 2012

صفحه‌ها