کارگاه ترجمه

 • مسیر ترجمه فرانسه – فارسی

  08 اکتبر 2012
 • مفهوم فرهنگ: در این فصل به وحدت و گوناگونی فرهنگ و زندگی انسانی نظر خواهیم افکند. مفهوم فرهنگ، همراه با مفهوم جامعه، یکی از مفاهیمی است که در جامعه شناسی زیاد به کار برده می شود. فرهنگ عبارت است از ارزشهایی که اعضای یک گروه معین دارند، هنجارهایی که از آن پیروی می کنند، و کالاهای مادی که تولید می کنند. ارزشها آرمانهای انتزاعی هستند، حال آنکه هنجارها اصول و قواعد معینی هستند که از مردم انتظار می رود آنها را رعایت کنند. هنجارهای نشان دهنده ی "بایدها" و "نبایدها" در زندگی اجتماعی هستند. بدین سان تک همسری- وفادار بودن به تنها یک شریک زناشویی- ارزش مهمی در اکثر جوامع غربی است.

  06 اکتبر 2012
 • مسیر ترجمه: انگلیسی - فارسی

  06 اکتبر 2012
 • مسیر ترجمه: انگلیسی - فارسی

  03 اکتبر 2012
 • تصویر: آگامبن

  03 اکتبر 2012
 • مسیر ترجمه:انگلیسی - فارسی
  در این مقاله همزمان با ورودمان به قرن بعدی برخی از مقولات مناسب با تحول و بسط جامعه‏ شناسی به عنوان یک «رشته» را طرح می‏کنم. درباره جامعه‏ شناسی‏ ای بحث خواهم کرد که متوجه تحرکهای متعدد مردم و ابژه‏ ها و تصاویر و اطلاعات و زوائد، و وابستگی‌های متقابل پیچیده آنها و پیامدهای اجتماعی این تحرکهای متعدد است.

  02 اکتبر 2012
 • مسیر ترجمه: انگلیسی - فارسی
  در این مقاله همزمان با ورودمان به قرن بعدی برخی از مقولات مناسب با تحول و بسط جامعه‏ شناسی به عنوان یک «رشته» را طرح می‏کنم. درباره جامعه‏ شناسی‏ ای بحث خواهم کرد که متوجه تحرکهای متعدد مردم و ابژه‏ ها و تصاویر و اطلاعات و زوائد، و وابستگی‌های متقابل پیچیده آنها و پیامدهای اجتماعی این تحرکهای متعدد است.

  02 اکتبر 2012
 • صفحه کارگاه ترجمه «انسان شناسی و فرهنگ» از این پس فعال شده و هم اکنون نمونه های زیادی از ترجمه ها عمدتا در مسیر انگلیسی به فارسی بر روی این صفحه قرار گرفته است. به دوستانی که تمایل دارند کار ترجمه در علوم اجتماعی و انسانی را به صورت جدی دنبال کنند و سطح ترجمه آنها متوسط است، پیشنهاد می شود با مراجعه به این صفحه و انجام ترجمه آزمایشی، متن خود را با متن ارائه شده مقایسه و به این ترتیب  قابلیت های زبانی خود را افزایش دهند.

  08 سپتامبر 2012
 • مسیر ترجمه: فارسی -فرانسه - انگلیسی

  04 سپتامبر 2012
 • مسیر ترجمه : انگلیسی - فارسی
  امانوئل والرشتاین، استاد ممتاز جامعه‌شناسی در دانشگاه دولتی نیویورک است. کتاب‌های «نظام مدرن جهانی» (1974، 1980، 1989)، «علم اجتماعی نیاندیشیدنی» (1991)، «پس از لیبرالیسم» (1995)، پایان جهان، چنان که ما می‌فهمیم (1999)،

  20 اوت 2012

صفحه‌ها