زندگینامه

 • استاد روانشناسی
  1306- 1386
  همی گفتم که خاقانی دریغا گوی من باشد                 دریغا من شدم آخر دریغا گوی خاقانی

  17 نوامبر 2009
 • روز 19 اوت 1936، چند هفته پس از کودتایی که در ژوئیة همان سال از مراکش، مستعمرة افریقایی اسپانیا به وسیلة ژنرال فرانکو علیة جمهوری نوبنیاد این کشور آغاز شده بود، فدریکو گارسیا لورکا در برابر جوخة اعدام قرار گرفت و تیرباران شد. مرگ لورکا که شاعری کم نظیر، روشنفکری کامل و هنرمندی تمام عیار بود، و با آثار خویش وجدان بیدار اسپانیای مدرن و ضد فاشیست را تا پس از سقوط فرانکیسم در سال 1976، نمایندگی می کرد، از آن زمان تاکنون همچون نمادی رمزآمیز از جنگ داخلی اسپانیا باقی مانده است. کینه‌ای که گروه‌های فاشیستی از لورکا به دل داشتند به سالها پیش از آن باز می گشت.

  17 نوامبر 2009
 • سالها پیش زمانی که تازه به ایران بازگشته بودم، یکی از نخستین کتاب های خود را به انتشار رساندم، ترجمه‌ای از اثر اوکتاویو پاز با نام ”هنر و تاریخ“ که البته نامی ابداع شده بود تا بخشی از کتاب بزرگ تری از پاز را با نام ”خنده و کفاره“ پوشش دهد. زمانی که کتاب به دستم رسید، پیش از هر چیز طرح روی جلد آن بر من تاثیر گذاشت. طرح بسیار ساده بود : تصویری تقلیل یافته به خطوطی سیاه، یکی از صورتک های تمدن پرشکوه و در عین حال هولناک آزتک های امریکای پیش از کلمب، که زیر گرمای سوزان خورشیدی ناپیدا، خشک و ترک خورده بود و یک سایة تیرة قهوه‌ای رنگ نیز بر آن افزوده شده بود.

  17 نوامبر 2009
 • 1979-2003
  فعال سیاسی

  17 نوامبر 2009
 • میکل آنجلو آنتونیونی

  سینماگر

  17 نوامبر 2009
 • فیلمساز
  (1918-2007)

  17 نوامبر 2009
 • (Nirmal Kumar Bose)
  انسان شناس
  1901-1972

  17 نوامبر 2009
 • تاریخ دان
  1902-1985
  برودل تاریخ دان فرانسوی و مهم ترین چهره مکتب آنال پس از جنگ جهانی دوم بود و او را به عنوان تاریخ دان «دوران طولانی» (longue durée) می شناسند. برودل از مخالفان سرسخت تاریخ به مثابه واقعه نگاری بود و بر آن تاکید داشت که نکات ظریف جغرافیایی و اقتصادی در جوامع، یعنی نیروهای زیرزمینی و ناپیدایی که در دراز مدت به تحولات تاریخی دامن می زنند را بیابد. حوزه مطالعات وی بیش از هر کجا، عصر کلاسیک بود.

  17 نوامبر 2009
 • یحیی امامی پزشک جوانی که با شور و علاقه ی واقعی و درونی به سوی تحصیل جامعه شناسی روی آورده بود و در عمر کوتاه و پرثمر خود نه تنها تحصیلات خود را در مقطع دکترای جامعه شناسی در دانشکده علوم اجتاعی دانشگاه تهران به پیش برده بود، بلکه چندین اثر بسیار پراهمیت را در حوزه فلسفه علوم اجتماعی و به ویژه تاریخ و فلسفه اجتماعی علم به فارسی ترجمه کرده و چندین طرح پژوهشی را نیز در همین زمینه به اجرا در آورده بود، چهارشنبه گذشته هنگامی که در یک ماموریت برای مکان یابی رصد خانه ملی ایران به کاشان رفته بود در یک تصادف رانندگی مجروح و همان شب درگذشت.

  17 نوامبر 2009
 • (André-Georges Haudricourt).

  17 نوامبر 2009

صفحه‌ها