روش

 • بینایی قدرت دیدن محیط اطراف است. اعضای بینایی چشم ها هستند. شعاع های نوری که به هر چشم وارد می شود، به وسیله قرنیه و عدسی متمرکز شده ، روی شبکیه می افتند و یک تصویر وارونه بر روی آن تشکیل می دهند. سلول های شبکیه این تصویر را به تکان های الکتریکی تبدیل  می کنند که از طریق عصب بینایی به مغز می روند و در آنجا رمزگشایی شده باعث بینایی می شوند. عنبیه اندازه مردمک را تغییر داده، مقدار نوری را که به شبکیه می رسد کنترل می کند. بینایی از طریق شکل، رنگ، اندازه، حرکت و فاصله اشیاء دریافت می شود. بینایی بیش از دیگر حواس اطلاعات دقیق و گسترده از محیط بدست می آورد.

  06 آوریل 2013
 • روش های گافمن را موضوع اصلی وی یعنی کنش متقابل رو-در-رو تعیین می کند. در این روش، گافمن به طور برجسته ای، جهانی از دانش تلویحی را که کنشگران به دلیل سرشت عادی آن به سختی می-توانند آن را شرح دهند یا «بگویند» در نظر می گیرد-کلیت روش گافمن بدین وسیله مشخص می شود. نوع دانشی که گافمن در نظر دارد آشکار است، به عنوان مثال، رفتارهای به یک اندازه نسنجیده و به دقت تطبیق یافتة نگاه کردن، خندیدن، اجتناب به-موقع یا حاضرجوابی.

  16 آوریل 2012
 • نیم ترم دوم 1390-91
  پزشکی و سلامت از مهم ترین عوامل توسعه انسانی به شمار می روند و از این رو  برای آنکه جامعه ای بتواند پیشرفت کند و موقعیت خود را بهبود بدهد  باید دارای کنشگران اجتماعی ای باشد که از لحاظ روانی و جسمانی سالم باشند و این سلامت را بتوانند از هنگام تولد  تا بیشترین سن ممکن حفظ کنند. موضوع سلامت و بهداشت با رویکرد آسیب شناسی  فرهنگی، بحثی است که به همین دلیل محور کلاس این ترم فرهنگ و توسعه قرار گرفته است. جلسات نخست کلاس به توضیح مسئله و همچنین آ»اده سازی کار میدانی تحقیق اختصاص خواهد داشت.

  19 فوریه 2012
 • نیم ترم دوم 1390-91

  19 فوریه 2012
 • مقدمه

  21 ژانویه 2012
 • ناصر فکوهی، مدیر «فرهنگ و انسان شناسی» و دانشیار گروه انسان شناسی دانشگاه تهران، روز 27 آذر ماه 1390 به دعوت دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان سخنرانی خود را در جلسه ای کارگاهی با موضوع «روش های کیفی در علوم انسانی» در این دانشگاه با  حضور اساتید و دانشجویان ارائه داد و پس از سخنرانی به پرسش های حضار پاسخ داد. کارگاه دیگری به دعوت دانشگاه ادیان قم در روز پنجشنبه اول دی ماه 1390 نیز بر گزار شد.   پاور پوینت این سخنرانی که شامل نقاط کلیدی (البته بدون توضیحات همراه) است در اینجا در اختیار خوانندگان قرار می گیرد.

  24 دسامبر 2011
 • معرفی پژوهش عملی مشارکتی  

  12 دسامبر 2011
 • ویژگی زبانی داده های میدانی بیش از هر کجا در متون و مصاحبه ها وجود دارد. حتی اگر فرض بر این باشد که هدفمان دستیابی به واقعیت "خارجی" است(به عنوان نمونه طبقه، جنسیت و قدرت) باز هم به ناچار با داده هایی سروکار خواهیم داشت که- در قالب واژگان- در اسناد نوشته شده است و یا در کلام پاسخگویان وجود دارد. اگر چه هر گونه اطلاعات در رابطه با داده های مشاهده¬پذیر  می بایست ما را از زمینه و بستر تعاملات اجتماعی نیز آگاه کند(همان چیزی که استیمسون در سال 1986 «جامعه شناسی فضا و مکان» نامید) اما در نهایت هر آنچه ما در محیط های رسمی و غیر رسمی می¬بینیم به صورت اجتناب ناپذیری شامل گفتگو ها نیز می شود.

  12 دسامبر 2011
 • در چارچوب نخستین همایش انسان شناسی هنر اصفهان که به وسیله «انسان شناسی و فرهنگ» با همکاری دانشگاه اصفهان برگزار شد، چندین کارگاه آموزشی  نیز برگزار گردید که گزارش کارگاه «روش های کیفی در علوم اجتماعی» را پیشتر در همین صفحه خواندید . در زیر نیز  گزارش کوتاهی از  کارگاه «مقاله نویسی» ناصر فکوهی در این همایش را می خوانید.  

  17 می 2011
 • در رابطه با مطالعه موردی باید گفت که تعریفی محل اجماع و فراگیر  از آن در دست نیست. در واقع اشتغالات مشترک و تشابهات  مطالعه موردی با دیگر اشکال بررسی طبیعی ،  بدست دادن تعریفی دقیق و مشخص از تحقیق مبتنی بر مطالعه موردی را دشوار ساخته است و نیز از سوی دیگر این حقیقت که محققان این اصطلاح را به شیوه ای استاندارد شده بکار نمی-برند، بر ابعاد این مشکل افزوده است.
  برای خواندن بخش اول این مطلب در زیر کلیک کنید:

  17 می 2011

صفحه‌ها