روش

 • یکی از برنامه هایی که انسان شناسی و فرهنگ در آیده خواهد داشت، انتشار جزوه های درسی، است که به وسیله دانشجویان تهیه شده و اساتید نیز آنها را تایید کرده اند. این کار از پخش بی رویه جزوه هایی که معمولا هیچ نوع نظارتی بر آنها نیست جلوگیری می کند. هر چند که جزوه صرفا نوعی برداشت اولیه  از کلاس است و بنا بر  دوره و  دانشجویی که آن را تهیه کرده است متفاوت به شمار می آید. این جزوه ها صرفا جنبه کمکی را به دانشجویانی دارند که  می خواهند منبعی اضافه در کنار منابع رسمی هر درس داشته باشند و به هیچ عنوان جایگزین آن  منابع نمی شوند.

  21 اکتبر 2013
 • مقدمه: نظریه های انسان شناسی را بیشتر از هر جا میتوان در تعریفی که از فرهنگ ارائه میدهند شناخت . در علوم اجتماعی و به طور کلی در انسان شناسی به طور خاص هیچ مفهومی را نمیتوان یافت که به اندازه ی مفهوم فرهنگ تعاریف متعدد و گاه متضاد در مورد آن ارائه شده باشد.. در قرن 19 ادوارد برنت تایلر تعریفی از این مفهوم ارائه میکند که با وجود گستردگی اش مورد قبول اکثریت انسان شناسان قرار میگیرد .

  25 اوت 2013
 • مردم نگاری چیست؟ مردم نگاری شامل مشاهده، ثبت و ضبط روابط اجتماعی، مکان ها و فرهنگ ها می باشد(ایندا  11:2005). مردم نگاری ریشه در مردم شناسی دارد و به عنوان یک روش تحقیقی اجتماعی وسیعتر به تازگی شناخته شده است.با اینکه مردم نگاری سابقه ای در حل مشکلات مربوطه دارد اما در تحقیق های وسیع تر علوم اجتماعی نسبت به آن حس ظن و شک و تردید وجود دارد.در عین حال، این میراث چند رشته ای همان چیزی است که امکان گسترش یک روش را باز نگه می دارد.با گسترش روش های مردم نگاری علوم اجتماعی نیز سود خواهد برد چون مردم نگاری جهان را در نظر می گیرد.

  21 ژوئیه 2013
 • زمانی که علوم اجتماعی به عنوان یک رشته دانشگاهی پا به عرصه وجود گذاشت هنوز مرز های آن با علوم طبیعت به روشنی معین نشده بود. علوم طبیعی طی قرن ها فایده کاربردی خود را به جوامع بشری نشان داد و پژوهشگران علوم رفتاری نیز با تاسی و الگو برداری از آن برای گرداوری و تجزیه و تحلیل اطلاعات روش های قیاسی و عددی را به کار می بردند.

   

  سلسله یادداشت های روش تحقیق کیفی/ بخش سوم

  محمد رسولی[1]

  15 ژوئیه 2013
 • مردم نگاری چیست؟
  مردم نگاری شامل مشاهده، ثبت و ضبط روابط اجتماعی، مکان ها و فرهنگ ها می باشد(ایندا  11:2005). مردم نگاری ریشه در مردم شناسی دارد و به عنوان یک روش تحقیقی اجتماعی وسیعتر به تازگی شناخته شده است.با اینکه مردم نگاری سابقه ای در حل مشکلات مربوطه دارد اما در تحقیق های وسیع تر علوم اجتماعی نسبت به آن حس ظن و شک و تردید وجود دارد.در عین حال، این میراث چند رشته ای همان چیزی است که امکان گسترش یک روش را باز نگه می دارد.با گسترش روش های مردم نگاری علوم اجتماعی نیز سود خواهد برد چون مردم نگاری جهان را در نظر می گیرد.

  26 ژوئن 2013
 • تصویر: خانه امیر نظام گروسی، تبریز
  زندگی روزمره از مفاهیم متأخر علوم اجتماعی است و در رابطه ای نزدیک با مفهوم سبک زندگی قرار می گیرد. در این بخش به توضیح و تبیین سبک زندگی، رابطه ی آن با هویت اجتماعی و فضای مسکونی و زندگی روزمره ی شهری پرداخته می شود.

  15 ژوئن 2013
 •  چکیده: این روش یکی از مهمترین و پرکاربردترین روش های علوم اجتماعی کلان نگر است که به دنبال پاسخ دادن به پرسش های بزرگ می پردازد و در سطح میانی و کلان  واحدهای مشاهده و سطح تحلیل خودرا مورد بحث قرار می دهد. در واقع در علوم اجتماعی  این تحقیقی در پی بررسی تفاوت و تشابه در بین کل ها و ترتیبات اجتماعی است. تحلیل روش تطبیقی علاوه بر توصیف و تبیین مشابهت ها و تفاوت ها شرایط و پیامدها واحدهای اجتماعی کلان و بزرگ مقیاس همچون ملت ها، جوامع و کشورها را مورد مطالع قرار داده است.

  09 ژوئن 2013
 • مقدمه: پایان نامه به عنوان واحدی درسی در مقطع تحصیلات تکمیلی به تنهایی، از اهمیت بسیاری برخوردار است. پایان نامه دارای مراحل ، مناسبات و در یک کلام مناسک مختلفی بوده و شامل ارتباط و تعامل دانشجو با مجموعه ای از افراد و ساختارهای نظام آموزش عالی است. در  بسیاری از رشته های علوم انسانی پایان نامه بین چهار تا شش واحد درسی را به خود اختصاص می دهد. پایان نامه دستاورد نظام پژوهش محور در مقطع تحصیلات تکمیلی است. در روش پژوهش محور، واحدهای درسی به همراه واحد پایان نامه در نظام آموزشی تعریف و تعبیه شده است.

  08 ژوئن 2013
 • چیزی که واقعیتِ وجود یک کالا و محصول تولید شده را تشکیل می دهد، هر چیزی می تواند باشد. اما خودِ این واقعیتِ تشکیل دهنده و چیستی، در هاله ای از ابهام قرار دارد. واقعیتی که به سان جنبشی بی تحرک و  طرحی ثابت است که توسط دستان بشر به وجود می آید و می تواند باعث تغییر در فضای موجود شود. تغییر درون یک چیز که میتواند باعث تغییر بزرگتری در بیرون شود چرا که کالاها، میتوانند روابط اجتماعی را کم رنگ و حتی محو کنند و به صورت خودکار یا همانگونه که کانت مطرح کرده است "چیز در خود/ thing in itself" می باشند.

  27 آوریل 2013
 • کیوی، ریمون؛ کامپنهود، لوک وان (1385)، روش تحقیق در علوم اجتماعی، ترجمه عبدالحسین نیک گهر، نشر توتیا

  06 آوریل 2013

صفحه‌ها