روش

 • اتنوگرافی  به عنوان یک روش نوعاً به کار میدانی(مشخصا مشاهده مشارکتی)اطلاق می‌شودکه توسط یک پژوهشگر که در میدان فرهنگی زندگی می‌کند و آن‌هایی راکه مورد مطالعه قرار می‌دهد  مطالعات خود را پی می‌گیرد(John van maane 1996). اتنوگرافی به‌طور تحت لفظی یعنی تصویر کردن مردم است. اتنوگرافی توصیف نوشته شده‌ای از فرهنگ خاص، رسوم، عقاید و رفتار است که مبتنی بر اطلاعات جمع‌آوری شده از طریق کار میدانی است(ماروین هریس و اورنا جانسون 2000).
  17 اوت 2014
 • چگونه یک معتقد راستین باشیم

  10 اوت 2014
 • مفهوم مشاهده یکی از کلیدی ترین مفاهیم در انسان شناسی  و  شاید بتوان گفت حتی در کل علوم اجتماعی است. رابطه فیزیک یا طبیعت با انسان رابطه ای است که از خلال رسانه کالبدی  می گذرد یا دستگاه حسی ما  شامل پنج حس می گذرد. در واقع ما همیشه با مسائل اجتماعی و فرهنگی جهان بیرونی  از طریق این دستگاه پیوند می خوریم  که جهان بیرونی را در ما درونی کرده و سبب میشود  که ما آن را درونی کرده یعنی در سیستم شناختی خود با بازنمایی اش از آن مفهوم سازی و از مجموع این مفاهیم به ادراک و شناخت و س÷س به کنش ها و واکنش ها برسیم.
  23 ژوئیه 2014
 • پریچگان علفزار - نیلس برومر - 1850

  تصویر: پریچگان علفزار (1850) اثر نیلس بلومِر
  توانایی درآمدن به شکلی دیگر، و فرا رفتن از محدوده‌ی جسم در کالبدی موقت، رکن اساسی بسیاری از اسطوره‌ها و انگاره‌های گوناگون نُرس باستان بوده است. تجسم مادی اراده، قدرت یا هوس مضمون مشترک بسیاری از متن‌ها است. اُدین (ایزد خشم و جنگاوری و پدر ایزدان در اساطیر نُرس) ...

  15 ژوئیه 2014
 • مقدمه : مجموعه های تاریخ شفاهی یکی از روش های بررسی تاریخی بر پایه روش شناسی کیفی در علوم اجتماعی بشمار می آیند که به عنوان ماخذ علمی درجه اول در تحلیل ها و مطالعات مورد استفاده واقع می شود. این نوع مجموعه ها در بسیاری از کشورهای غربی در تمام زمینه ها به صورت طرح های  ملی بطور دائمی در جریان است .
  13 ژوئیه 2014
 • یادداشت برداری  سیستماتیک از مشاهدات میدانی و از تمام اقداماتی که یک انسان شناس بر روی زمین و در رابطه یک موضوع و جامعه مورد تحقیق انجام می دهد،  یکی از مهم ترین نکات روش شناختی است که به ظاهر شاید آن قدر ساده به نظر بیاید که نیازی  به ذکر آن  نباشد. با این وجود تجربه نشان می دهد که دانشجویان و انسان شناسان جوان اغلب در این زمینه توجه کافی را نداشته و موضوع را چندان جدی نمی گیرند.
  13 ژوئیه 2014
 • دو چارچوب اصلی نگریستن به جهان چیستند‌؟ کدام به واقعیت نزدیک تر است ؟ چرا نمی توانیم ماشین هایی بسیازیم که قدرت ادراک داشته باشند؟ چرا ما تا این حد خلاقیم؟ ما چگونه چیز های نا آشنایی که نمی دانیم را مفهوم بندی می کنیم ؟ چرا مردم مکررا به تماشای با خاک یکسان شدن برج های دو قلو نشستند؟ "قلمروی ایدئولوژی" چیست؟از منظر ماتریالیستی و علمی ، جهان از ابژه هایی بدون ارزشی ذاتی تشکیل شده : اشیائی فاقد هر گونه بار معنایی . از سوی دیگر شیوه ای متفاوت در نگریستن به جهان وجود دارد که ما از حیث تاریخی و تکاملی بسیار بیشتر آن را توسعه داده ایم و از آن استفاده کرده ایم .

  02 ژوئیه 2014
 • روش تحقیق یکی از فصل‌های اصلی هر گزارش تحقیقی است. محقق وظیفه دارد که پس از توضیح رویکرد و زاویۀ دید نظری‎اش به موضوع پژوهش، روش تحقیق و تکنیک‎هایی را که برای نزدیک شدن به مسئله و گردآوری و تحلیل یافته‎ها به کار گرفته توضیح دهد.

  18 ژوئن 2014
 • قبل از شروع این یادداشت لازم است پیش فرض های بنیادینی که در مورد روش به آن قائلم را طرح کنم. بدین سان که «روش» در تعریفی پایه چیزی نیست جز نحوه ها­ی گوناگون توجه به «مجموعه ای از موضوعات قابل لمس ومشاهده پذیر» که از نظر منطقی از سایر موضوعات مشاهده پذیر متفاوت وقابل تمیز دادن هستند، به گونه ای که نحوه­ی توجه من باعث شودکه از طریق این موضوعات  به مسائل تحقیقم پاسخ دهم.

   

               بنابراین اگر «روش شناسی» را بتوان به دو بخش زیر تقسیم کرد:

  15 ژوئن 2014
 • چه چیزی این انگیزه را به ما داده تا جوامعی را بسازیم که هیچ موجود دیگری از پس ساختش بر نیامده ؟ چرا روابط مرتبط با جفت گیری انسان ها از چه حیثی با دیگر نخستی ها متفاوت است؟ چرا کُرتکس مغز ما ، در فاصله ی بین 5 تا 3 میلیون سال پیش به سرعت رشد کرد؟ چرا انسان ها از عریان  دیده شدن می ترسند؟ چرا مردم کار می کنند؟ عواملِ اساسی سقوط جوامع چیستند؟می توان گذار از وضعیتِ بهشت-وارِ ناخودآگاهی به وضعیت زمینیِ آگاه شدن را نه یک هبوط ، بلکه یک صعود ، هر چند درد ناک، تلقی کنیم .

  28 می 2014

صفحه‌ها