روش

 • بخش دوم  کارگاه ناصر فکوهی در همایش اصفهن
  چرا یک روش را انتخاب می کنیم؟
  به این دلیل که آن روش را برای پرسش هایی که داریم، مناسب می بینیم. در واقع، روش به معنای راهی است که ما به پژوهش گر برای رسیدن به به پاسخ پرسش، پیشنهاد می کنیم. در این جا مشروعیت پرسش مطرح می شود؛ آیا این پرسش اساسا یک پرسش هست یا نه؟ و یا آیا پرسش در حوزه ی مورد تحقیق هست یا نه؟.

  14 می 2011
 • چمبرز، رابرت  و جمعی از نویسندگان، 1390، تغییر رفتار و نگرش
  در روش ارزیابی مشارکتی ، ترجمة منیژه مقصودی،  دانشگاه تهران  
   اگر روش‌های تحقیق را بُرداری درنظر بگیریم، در یک سرِ آن روش
های کمّی و در سرِ دیگرِ آن روش‌های کیفی قرار می‌گیرد.

  10 می 2011
 • بخش اول
  در کنار برگزاری "همایش ملی انسان شناسی هنر در اصفهان" ، با همکاری «انسان شناسی و فرهنگ» و دانشگاه هنر اصفهان و از تاریخ 6 الی 8 اردیبهشت 1390، روز چهارشنبه 7 اردیبهشت 1390، کارگاه یک روزه ای با عنوان روش تحقیق کیفی در علوم اجتماعی با تدریس ناصر فکوهی برگزار شد که در ادامه گزارشی  از مباحث مطرح شده در این کارگاه آموزشی را می خوانیم.

  :: ::

  مباحثی که در این کارگاه ارائه خواهند شد، عمدتا مباحث مربوط به حوزه ی علوم اجتماعی است که هم چنین قابلیت تعمیم به شاخه های دیگری از جمله پژوهش هنر را، به شرط ارتباط با مسائل بین رشته ای، دارد.

   

  08 می 2011
 • محمدی، بیوک(1387)، درامدی بر روش تحقیق کیفی، تهران، انتشارات پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.

  09 آوریل 2011
 • انسان‌شناسی رشته‌ای تقریبا نوین است؛ از این‌رو تکنیک‌های انسان‌شناختی هنوز در حال تغییر کردن و توسعه یافتن هستند. رویکردهای به‌سمت کار میدانی در طول قرن گذشته تغییر قابل توجهی کرده‌اند.
  •    هدف کار میدانی انسان‌شناختی و نسبی‌گرایی فرهنگی اهداف کار میدانی به‌طور کلی یکسان باقی مانده است؛ ما تلاش می‌کنیم که فرهنگ و شیوه‌ی زیست دیگر را به‌وسیله‌ی دست‌یابی به دیدگاه بومیان فهم کنیم. این رویکرد بی‌طرفانه به‌طور مستقیم ناشی از دومین انگاره‌ی نسبی‌گرایی فرهنگی است که فرانتس بواس آن‌را توسعه داد.

  16 فوریه 2011
 • بخش چهارم و نهایی  
  فصل دهم:
  جمع بندی:
  آیا فیلم فارسی باقی خواهد ماند؟

  09 فوریه 2011
 • در رابطه با مطالعه موردی باید گفت که تعریفی محل اجماع و فراگیر  از آن در دست نیست. در واقع اشتغالات مشترک و تشابهات  مطالعه موردی با دیگر اشکال بررسی طبیعی ،  بدست دادن تعریفی دقیق و مشخص از تحقیق مبتنی بر مطالعه موردی را دشوار ساخته است و نیز از سوی دیگر این حقیقت که محققان این اصطلاح را به شیوه ای استاندارد شده بکار نمی-برند، بر ابعاد این مشکل افزوده است.

  07 فوریه 2011
 • بخش سوم و پایانی
  -معرفی و بکارگیری افراد:
  برای این مرحله که در آن افرادی را می¬گیرید، بهتر است اینگونه آغاز نمایید که بطور خلاصه درباره تحقیق و اینکه چرا از اهمیت برخوردار است برایشان توضیح دهید. بسیار مهم است به گونه ای برای مشارکت¬کنندگان توضیحاتتان را ارائه دهید که برای آنها قابل درک باشد یعنی به زبانی که برای آنها آشنا است. اما هرگز برای تاکید بر ارزش و ارتباط تحقیق، از مرعوب ساختن مردم استفاده ننماید.

  19 ژانویه 2011
 • بخش دوم
   مشاهده بدون مشارکت:

  18 ژانویه 2011
 • تصویر: آرون سیکورل                        
  مقدمه
  نیمه دوم قرن بیستم شاهد از هم پاشیدن نظام سابق جهانی، فروپاشی نظام متحد سابق، سست شدن فشارهای اخلاقی به عنوان بنیان نظام اجتماعی و غلبه ایده های فرد گرایانه بود، پیدایش اتنومتدلوژی با آن عقاید خاص که در مورد نظم اجتماعی دارد در این دوره قابل پیشبینی می نمود، از نظر تاریخی اتنومتدولوژی را می توان

  18 ژانویه 2011

صفحه‌ها