روش

 • در این درس  که به صورت پاور پوینت ارائه می شد دانشجویان با شرحی از  موضوع های مورد بحث در کلاس، چگونگی آماده سازی آن ، تعاریف اولیه و منابعی که برای درس باید  مطالعه کنند ، آشنا می شوند. 

  برای مشاهده این درس در زیر کلیک کنید:

   

  27 فوریه 2010
 • تصویر: روث بندیکت
  در این درس که به صورت پاور پوینت ارائه می شود، دانشجویان با مکتب «فرهنگ و شخصیت» که یکی از آخرین مکاتب کلاسیک انسان شناسی است و پس از آن  با نظریه های ساختارگرایی انسان شناسی وارد  رویکردهای جدیدی می شود، آشنا می شوند. درس عمدتا بر تفاوت ها و شباهت های نگاه انسان شناسی و نگاه های روان شناسی، روانکاوی و روانپزشکی متمرکز است.

  برای مشاهده این درس در زیر کلیک کنید:

  22 فوریه 2010
 •  

  در این درس که به صورت پاور پوینت ارائه می شود، دانشجویان  ادامه درس پیشین درمورد  اندیشه انسان شناختی باستان را مشاهده می کنند. در درس سوم، اندیشه باستانی در ادیان ابراهیمی بزرگ یعنی بهودیت، مسیحیت و اسلام بررسی می شود.
  21 فوریه 2010
 • در این درس که به صورت پاور پوینت ارائه شده است، دانشجویان با مکتب اشاعه گرایی در انسان شناسی آشنا می شوند. در این درس، تعریف و منشاء اشاعه گرایی، رابطه آن با جغرافیا،  مقایسه آن با تطور گرایی، مفاهیمی چون تقلید و ابداع و چکونگی اشاعه ، اشاعه گرایی افراطی و  نقد اشاعه گرایی آمده است. 

  برای مشاهده درس در زیر کلیک کنید:

  21 فوریه 2010
 • این درس،  جلسه دوم کلاس تاریخ انسان شناسی در دوره کارشناسی را شامل شده و به صورت پاور پوینت ارائه می شود. در این درس  دانشجویان با نخستین اشکال اندیشه سیاسی یعنی اندیشه سیاسی در قالب ادیان باستانی آشنا می شوند.  نخستین  اندیشه های دینی که مورد بررسی قرار خواهند گرفت ادیان هندو اروپایی، یونان باستان،  مزدایی و پیش کلمبی هستند.

  17 فوریه 2010
 • این درس، شامل محتوای اولین جلسه کلاس  درس تاریخ انسان شناسی در مقطع کارشناسی می شود. در این درس که به صورت پاورپوینت ارائه می شود، دانشجویان با کلیات موضوع، اهداف ، شرح درس و منابع و شیوه کار در آن آشنا می شوند.

  17 فوریه 2010
 • در این درس که شامل جلسه دوم کلاس انسان شناسی سیاسی در مقطع کارشناسی شده و  به صورت پاور پوینت ارائه می شود، دانشجویان با مبحث جایگاه انسان شناسی سیاسی در علوم اجتماعی و انسانی و شباهت ها و تفاوت های رویکرد انسان شناختی به حوزه سیاسی نسبت به سایر رویکرد ها و در اینجا رویکرد فلسفی، تاریخی و جغرافیایی آشنا می شوند.

  17 فوریه 2010
 • در این درس که به صورت پاور پوینت تهیه شده است، دانشجویان محتوای جلسه اول کلاس انسان شناسی سیاسی در دوره کارشناسی را می یابند. در این کلاس به تعاریف اصلی و رویکرد عمومی انسان شناسی سیاسی و شیوه کار در کلاس پرداخته می شود.  

  17 فوریه 2010
 • در این درس که در قالب  پاور پوینت تهیه شده است، دانشجویان با نظریه «تطور گرایی» که نخستین نظریه کلاسیک انسان شناسی  در قرن نوزدهم میلادی است آشنا می شوند و کاربردها و اثرات آن را در عرضه اجتماعی در آن زمان و تداوم آنها را تا امروز می آموزند.  

  07 فوریه 2010
 • در این درس، دانشجویان با دلایل اهمیت نظریه در انسان شناسی و مفاهیمی اساسی همچون روش ، میدان، پژوهشگر و مردم نگاری آشنا می شوند. این درس پایه درک شاخه های مختلف نظریه های متفاوت در انسان شناسی است.    

  07 فوریه 2010

صفحه‌ها