تاریخ علوم اجتماعی

 • وجه فرهنگی حضور قومیت ها و ملیت های دیگر در فرهنگ خودی، همواره با بخشودگی ها و گشایش های فرهنگی ای همراه می شود که به میزان پذیرش در آن فرهنگ خودی بستگی دارد. بی شک در فضای جغرافیایی کثرت گرایی که در دنیای پس از یازده سپتامبر شکل پذیرفت، دیگر درخودبودگی و استقلال فرهنگی واجد ارزش های انسان شناسانه نیست، ازهمین رهگذر فرهنگ در جهان پسایازده سپتامبری به جهانی با فرهنگ های سیار و چهل تکه (به زعم داریوش شایگان) مبدل شده که در راستای آمیزش افق های معرفتی و فرهنگی به تداوم حیات خود می اندیشد.

  09 ژوئن 2012
 • کمیته «زبان، مفاهیم و واژگان علوم اجتماعی» انجمن جامعه‌شناسی ایران در راستای برنامه‌های تعریف شده خود در دوره جاری بر آن است «همایش زبان و مفاهیم علوم اجتماعی» را در ۲۶ و ۲۷ اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۱ برگزار می‌کند. این اقدام جهت فراهم آوردن زمینه‌ای برای بیان دیدگاه‌ها و چشم اندازهای اساتید و پژوهشگران این حوزه در دنیای چند زبانی علوم اجتماعی معاصر است.

  13 می 2012
 • نعمت الله فاضلی عضو هیئت علمی  دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی، از انسان شناسان نسل جدید ایران است که از سال ها پیش با «انسان شناسی و فرهنگ» و همجنین با گروه انسان شناسی فرهنگی  انجمن جامعه شناسی ایران و گروه مطالعات فرهنگی این انجمن همکاری دارد. فاضلی که  دکترای خود را در  مدرسه مطالعات شرقی و افریقایی دانشگاه لندن اخذ کرده است، به ویژه  نقش موثری در گسترش رشته مطالعات فرهنگی در ایران داشته است و همچنین نو آوری های قابل توجهی در زمینه روش شناسی در این رشته به عمل آورده است.

  29 مارس 2012
 • یک: شهر و نظم ارگانیک: «سکونت گاه ها و بودباش های شهری مدرن غالبا در همان مکان های شهری سنتی برپا شده اند. و ممکن است چنین به نظر برسد که صرفا نتیجه گسترش و بسط تکامل همان شهرهای سنتی هستند.

  07 مارس 2012
 • جادو به چه معناست؟ جادو عموما به روشهایی اطلاق می شود که با هدف تاثیرگذاری بر طبیعت با استفاده از ابزارهای غیبی و با اتکا بر حضور ارواح و نیروهای ذاتی جادوگر یا نیروهایی خارق العاده انجام می گیرد[. تحقیق در خصوص جادو سابقه ای طولانی در کشور ما دارد ، امابا گذشت قرون متمادی ، جادو هم چنان حیات دارد ؛ صف های طویل مردم برای گرفتن دعا و طلسم ، سراغ گرفتن از کف بین و غیب گومراجعه به فال گیران ، توجه به سعد و نحس روزهای ماه برای ازدواج ، دست به دامن آیینه بین شدن برای یافتن گم شده ، نشانه های وجود و حضور این پدیده در زندگی انسان ایرانی است .

  04 فوریه 2012
 • تصویر: رومیسا مفیدی

  امسال، جلال ستاری هشتاد ساله شد، امسال نیز نودمین کتاب او به انتشار رسید؛ و برای ما این دو تداوم زمانی، این دو وفاداری به یک زندگی اخلاقی و به یک حیات علمی، حکم  یک عمر واحد را دارند و هم از این روست که شاید جای آن باشد که عمری به توان دو را  به  جلال تبریک بگوئیم!

  10 دسامبر 2011
 • نادر افشار نادری،  را باید بی شک یکی از مهم ترین چهره های انسان شناسی ایران و به طور خاص انسان شناسی تصویری، به حساب آورد. میراث وی نه تنها در  موسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی و گروه مطالعات عشایر، بلکه در  ایجاد زمینه های لازم برای تاسیس دانشکده علوم اجتماعی  دانشگاه تهران، برای همیشه در یاد ها ثبت شده است. نادر افشار نادی در عین حال یک ورزشکار حرفه ای، یک معلم واقعی و به ویژه مردی دارای اخلاق و مورد احترام تمام دست اندرکاران علوم اجتماعی کشور از گذشته تا کنون بوده است.  روزنامه شرق پرونده ای را در تابستان گذشته به یا د او منتشر کرد که در زیر عینا نقل می شود.
   

  23 نوامبر 2011
 • تصویر: ژوکوند اثر بوترو
  «به چرک می‌نشیند/ خَنده/ به نوارِ زخم‌بندی‌اش اَر/ ببندی./ رهای‌اش کُن/ رهای‌اش کن/ اگرچند/ قیلوله‌ی دیو/ آشفته می‌شود.» (احمد شاملو ـ مجموعه ابراهیم در آتش)

  02 نوامبر 2011
 • اشاره: سانسور و وضعیت سانسور همواره نشانه هایی را برای وضعیت زیست اضطراری اقلیت ها و دگراندیشان برساخت می کند که دراین وضعیت های اضطراری تفکر به زعم امبرتو اکو؛ آگاهیِ نشانه شناختی‌ی انسان در زمان حال، می‌تواند فردا متضمنِ رهایی‌اش شود ، این تاملات انسان شناسانه بر نشانه های زبانی، تصویری و مکانی وضعیت سانسور در جوامع انسانی بناشده و صرفا طرحی تاملی است.

  17 اکتبر 2011
 • دوره های مختلف تاریخی، در درون خود همواره مسیری مشابه را پشت سر نهاده اند و آن اینکه بعد از «نهاد» و «مستقر» شدن مفاهیمی که زمانی خود «ضد نهاد»، انقلابی و بحران زا بوده اند، نیاز به بحرانی و اعتراضی نسبت بدان به وجود می آمده است که حتی در حوزه ی علوم و دانش های نظری نیز براساس نظریه «ساختار انقلاب های علمی» توماس کوهن این متد و روش حاکم بوده است.

  01 اکتبر 2011

صفحه‌ها