نقشه

 • در این نقشه می توانید خانواده های اصلی در زبان های جهان را مشاهده کنید. امروزه بنا بر برآوردهای مختلف و بنا بر تعریفی که از «زبان» و تفاوت آن با مفاهیم دیگری چون «گویش» و «لهجه» داده می شود گمان می رود که بیش از 6000 زبان در جهان وجود داشته باشند. اما از این تعداد نزدیک به 80 در صد آنها در حال نابودی تدریجی هستند. آنچه یک زبان را زنده نگه می دارد نه فقط تعداد سخنگویان به آن زبان بلکه به خصوص میزان اسناد موجود به آن زبان و میزان استفاده ای است که سخنگویانش از آن برای ایجاد متون نوشتاری انجام می دهند.

  17 نوامبر 2009
 • از اوایل سال 1966 جنبشی در چین به سرکردگی مائو تسه تونگ به راه می افتد که در واقع مصرفی داخلی داشت اما بهانه آن مقابله با «تجدید نظر طلبان» در حزب کمونیست  و گرایش آنها به غرب، بدین ترتیب در طول سه سال میلیون ها نفر دستگیر و کشته می شوند و چین یکی از تیره ترین دوره های سرکوب کمونیستی را تجربه می کند. بسیاری از مسئولان پیشین در این زمان دستگیر و با گذاشتن «کلاه های بوقی»  بر سرشان به معرض عمومی به نمایش گذاشته می شوند. بعدها مسئولان اصلی «انقلاب فرهنگی» خود به اتهام توطئه و اقدامات ضد انقلابی دستگیر و هزاران تن از آنها نیز به قتل می رسند.  

  01 سپتامبر 2009
 • شیعیان یکی از پراکنده ترین مذاهب حال حاضر جهان هستند. این پراکندگی از سابقه تاریخی بسیار زیادی برخوردار است و شامل کشورهائی است که شیعیان از دوره های اولیه پیدایش خود در آن حضور داشته اند و نیز شامل جماعت های شیعی می گردد که در قرن اخیر در اقصی نقاط عالم پدید آمده اند. پراکنده شیعیان هم از نظر تاریخی و هم از نظر دلالت های فرهنگی و سیاسی آنها از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است.

  24 فوریه 2009
 • شیعیان یکی از پراکنده ترین مذاهب حال حاضر جهان هستند. این پراکندگی از سابقه تاریخی بسیار زیادی برخوردار است و شامل کشورهائی است که شیعیان از دوره های اولیه پیدایش خود در آن حضور داشته اند و نیز شامل جماعت های شیعی می گردد که در قرن اخیر در اقصی نقاط عالم پدید آمده اند. پراکنده شیعیان هم از نظر تاریخی و هم از نظر دلالت های فرهنگی و سیاسی آنها از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است.

  04 فوریه 2009
 • کشور یونان با جمعیت 11 میلیون نفری خود (2008) یکی از بزرگترین گروه های دایاسپورایی جهان را به نسبت جمعیت خود داراست که شمار آن را بین 3 تا 7 میلیون می دانند. این مهاجران یا افرادی که خود را از تبار یونانی می شمارند در بیش از 100 کشور جهان پراکنده اند که در راس آنها ایالات متحده قرار دارد. جمعیت یونانی این کشور را در طیفی بین 2/1 تا 3 میلیون نفر برآورد کرده اند . نقشه فوق پراکندگی یونانیان در جهان را در 50 نقطه که دارای بالاترین جمعیت های یونانی هستند نشان می دهد.

  14 ژانویه 2009
 • دولت پیشین اتحاد جماهیر شوروی از نیمه دهه 1980 وارد یک بحران عمیق سیاسی داخلی و بین المللی شد که حاصل فروپاشی درونی آن بود. این بحران سرانجام برغم تلاش های میخائیل گورباچف آخرین دبیر کل حزب کمونیست به سقوط این ابر قدرت انجامید و نتیجه این سقوط از جمله در جابه جایی های گسترده جمعیتی - فومی در منطقه قفقاز بود و همین طور جنگ های گسترده ای بود که در این منطقه همچون در اروپای شرقی و بالکان اتفاق افتاد و حاصل آنها زایش تعداد زیادی دولت های ملی جدید بود. نقشه فوق جا به جایی های جمعیتی را در فاصله سال های 1988 تا 2004 در این منطقه نشان می دهد.

  12 ژانویه 2009

صفحه‌ها