سرآغاز

انسان شناسی اسطوره شناختی

مسیح و اساطیر

گروه کتاب و رسانه
 و اساطیر.jpg

بولتمان، رودلف،1391، مسیح و اساطیر، ترجمه ی علیا، مسعود، تهران: نشر مرکز، چاپ سوم،106 صفحه

یکی از ابعاد مهم الهیات بولتمان مفهوم اسطوره‌زدایی است که با نام او پیوند خورده و شاید مهم‌ترین رکن میراث فکری اوست. این کتاب مجملی از دیدگاه‌های او در این‌باره است.

نگاهی نو به اسطوره‌شناسی: نقش اسطوره و شخصیت‌های اساطیری در تاریخ و فرهنگ ملل

گروه کتاب و رسانه
 نو به اسطوره شناسی.jpg

فیلیپ ویلکینسون، نیل فیلیپ، 1393، نگاهی نو به اسطوره‌شناسی: نقش اسطوره و شخصیت‌های اساطیری در تاریخ و فرهنگ ملل، ترجمه ی کوشش،رحیم، تهران: نشر سبزان، چاپ اول، 352 صفحه
 هریک از جوامع انسانی اساطیر خاص خود را دارد؛ مجموعه‌ای از داستان‌های مقدس دربارۀ خدایان و آنچه به مفهوم هستی مربوط می‌شود، از آغاز

مدخلی بر رمزشناسی عرفانی

گروه کتاب و رسانه
 بر رمز شناسی عرفانی.jpg

ستاری، جلال،1392، مدخلی بر رمز شناسی عرفانی، تهران: نشر مرکز، چاپ پنجم، 192 صفحه

در این کتاب پس از بحث و بررسی دربارۀ مفهوم رمز و تعریف آن و نقل آرای صاحب‌نظران نامدار این زمینه، بخشی به ارائۀ تفسیری رمزشناختی از داستان معروف سلامان و آبسال اختصاص یافته و در پی آن پاره‌ای رمزهای دیگر نیز که در ادب و فرهنگ ایران نقش داشته‌اند، شناسانده و

اسطوره چیست؟ لوی-استروس درباره ی اسطوره چه می گوید؟

بهار مختاریان
images.jpg

یک اسطوره چیست؟ آیا اسطوره بیانی رمزگونه دارد؟  آیا اسطوره دارای زبانی تصویری است؟ اگر چنین است چگونه می توان زبان تصویری اسطوره را دریافت؟
اینها نمونه ای از پرسشهایی است که در تاریخ پژوهش های اسطوره شناسی و مطالعات اسطوره ای درباره اسطوره مطرح است.

پیش‌داستان در اقتباس پازولینی از سوفوکل/ردگام‌های مرد نابینا از یونان تا ایتالیا

رامتین شهبازی
oedipus-rex-01.jpg

مطالعه پیش‌داستان یا پیش روایت یکی از شیوه‌های تحلیل روایت به‌شمار می‌آید. پیش‌روایت در بیشتر موارد بخشی از داستان است که نادیده انگاشته‌ می‌شود. بخشی که اغلب در ذهن شکل می‌گیرد؛حضورش حس می‌شود،اما شاید دیده نشود. دیوید ام.بژه در کتاب تحلیل روایت و پیشاروایت با ترجمه حسن محدثی در باره پیش‌روایت می‌نویسد:" من از پیش‌روایت معنی دوگانه‌ای مراد می‌کنم:یکی به معنی قبل از چیزی بودن و دیگری به معنی شرط

پیوست: 

شواهدی کهن از نام بابل

علی ذبیحی
Harot maroot.jpg

(تصویر: هاروت و ماروت در یکی از تفاسیر قدیمی قرآن)

تاکنون حداقل شواهد ارائه شده دربارة نام بابُل، مربوط به منابع مکتوب کهن غیرقرآنی بوده که در مقالة حاضر سعی شد شواهدی از متون کهن فارسی در زمینة تفسیر آیات و قصص قرآن کریم آورده شود. نگاهی به این متون- در تفسیر آیة 102 سوره بقره که مربوط به قصة دو فرشتة الهی

نقدی بر مقاله آخرین تیر «بررسی تطبیقی اسطوره آرش و فیلوکتتس»

عاطفه روح الامینی حسینی
697px-Asmus_Jakob_Carstens_-_Philoctetes_aiming_the_bow_of_Hercules_at_Odysseus_-_Google_Art_Project.jpg

در مقاله آخرین تیر «بررسی تطبیقی اسطوره آرش و فیلوکتتس» چاپ شده در فصلنامه پژوهش های زبان و ادبیات تطبیقی در پاییز 1389 ، نویسنده روش را بر مبنای «اسطوره شناسی تطبیقی» معرفی می­کند و مساله اصلی را یافتن تفاوت ها و شباهت های مابین اسطورها می­داند.فرضیه پروهش را نیز چنین توصیف می­نماید: پژوهش بر این اساس استوار است که با علم به خویشاوندی اقوام هندو اروپایی، یافتن شباهت­های بنیادین در

فیروز مقدس بحثی در نمادشناسی «حاجی فیروز» طلایه دار نوروز و بهار

سودابه فضایلی
حاجی فیروز

سرخ پوشیده، شلوار و بالاپوشی سرخ و کمربندی بر روی بالاپوش، چکمههای سرخ بر پا دارد و تاجی سرخ که با نگینهای رنگی تزیین شده، دایره زنگی یا دفی به دست گرفته و بر آن مینوازد. سالی یکبار ظاهر میشود و در آوازی که میخواند نیز میگوید که سالی یکبار ظاهر میشود، و صورتش سیاه است یا سیاه کرده. میشناسیمش، ما همه میشناسیمش، پدرانمان و پدران پدرانمان نیز او را میشناختند. در این چند صد سال اخیر او را

اهمیت آیکونوگرافی در پژوهش های اسطوره شناختی

بهار مختاریان
Myth- 26 Dey 90- Mokhtarian.jpg

معمولا از لحاظ محتوایی تفاوتی میان نماد و آیکون نیست اما از آنجا که آیکون  برای نمادهای تصویری کلاسیک استفاده شده است، نماد کلی تر از آن در نظر گرفته می شود و سوای تصویر به هر نوع نمادی، چه کلامی و چه غیر کلامی اطلاق می شود. واژۀ آیکونوگرافی مرکب از دو لغت یونانیِ آیکون (Icon= تصویر) و گرافی (graphein= نوشتن) تشکیل شده است و امروزه به روشی در پژوهش تاریخ هنر اطلاق می شود که در آن نه به

به لفظ اندک و معنیِ بسیار: پژوهشی در خرقۀ درویشان و دلق صوفیان

نغمه دادور
ketab mokhtarian.jpg

پژوهشی در خرقۀ درویشان و دلق صوفیان عنوان کتابی است اثر ویدن گرن شرقشناس و دینپژوه برجستۀ سوئدی که بهتازگی دکتر بهار مختاریان اسطورهپژوه و عضو هیأت علمی دانشگاه هنر اصفهان آن را از آلمانی به فارسی برگردانده است. نکتۀ قابل توجه درمورد این ترجمه این است که مترجم تنها به برگرداندن متن اصلی اکتفا نکرده و با ذکر شواهد و قرائن موجود در منابع ایرانی به تکمیل و تفهیم این پژوهش نیز کمک کرده است.

تمامی حقوق این پایگاه برای «انسان شناسی و فرهنگ» محفوظ است.