سرآغاز

قوم شناسی

هویت فرهنگی محلی، ملی و جهانی و ورزش فوتبال: مطالعه تطبیقی باشگاه های پرسپولیس تهران و گهر دورود لرستان(4)

ابراهيم خدايی
Havadare perspolis.jpg

تصویر: یک هوادار پرسپولیس
چنانکه در صفحات پیشین اشاره شد ایرانیان از دیرباز به ورزش و تربیت بدنی اهمیت می داده اند، ورزش هایی همچون کشتی و باستانی مورد استقبال بوده اند، حتی ورزش های گروهی و بازی های توپی مثل چوگان نیز جایگاهی در تاریخ و فرهنگ ایران داشته اند، اما پیدایش ورزش مدرن را باید

پیوست: 

هویت فرهنگی محلی، ملی و جهانی و ورزش فوتبال: مطالعه تطبیقی باشگاه های پرسپولیس تهران و گهر دورود لرستان(3)

ابراهيم خدايی
Sans titre.jpg

پیوند میان ورزش مدرن و ملی گرایی از آغاز تکوین این دو پدیده برقرار و قابل پیگیری است، این دو پدیده چه در آغاز تکوین خود و چه در ادامه تکامل شان بسیار با همدیگر درآمیخته اند، از یک سوی ورزش همواره بستر کم نظیری برای ساخت، گسترش، بیان، مشروعیت یابی و نفوذ ملیت و فرهنگ ملی بوده است، و از سوی دیگر این دولت ها و جنبش های هویت طلبی بودند که به تقویت، گسترش و نفوذ ورزش مدرن کمک کردند. در اینجا ابتدا

پیوست: 

هویت فرهنگی محلی، ملی و جهانی و ورزش فوتبال: مطالعه تطبیقی باشگاه های پرسپولیس تهران و گهر دورود لرستان(2)

ابراهيم خدايی
Sans titre.jpg

منظور از "بازی" فعالیت هایی است که می توان ویژگی هایی همچون فردی بودن، آزادی بالای افراد، به دنبال نتیجه نبودن، و داشتن قواعد اندک، برای آن برشمرد، بازی فعالیت هایی همچون آب بازی، سُرسُره بازی، بالا و پایین پریدن و.. را در بر می گیرد. اما "گیم" که در ترجمه فارسی آن باز هم از واژه بازی و یا مسابقه استفاده می شود قواعد بیشتری دارد، آزادی افراد در آن کمتر است، دربرگیرنده رقابت و کسب نتیجه است، بازی ها و مسابقه های

پیوست: 

هویت فرهنگی محلی، ملی و جهانی و ورزش فوتبال: مطالعه تطبیقی باشگاه های پرسپولیس تهران و گهر دورود لرستان(1)

ابراهيم خدايی
Sans titre.jpg

دغدغه ای که مرا به عنوان یک دانشجوی انسان شناسی به نگارش این رساله رهنمون شد بیشتر مربوط به کنجکاوی هایم درباره تحولات فرهنگ در عصر جهانی شدن بود تا هیچ علاقه خاصی به ورزش فوتبال؛ من از نوجوانی فوتبال را می شناخته ام و مثل بیشتر همسالان ایرانی خودم این بازی را تجربه کرده ام، اما تا چند سال اخیر هرگز به دنیای حرفه ای این رشته ورزشی علاقه خاصی نداشتم، شاید تنها بازی هایی که به راستی مرا به

پیوست: 

قبیله عرب بنی طُرُف خوزستان

ج. پری ترجمه نسیم خواجه زاده
636819_orig.jpg

بنی طُرُف(بنو طُُرُف) قبیله ی شیعه ای بزرگ از ناحیه ی هویزه (هَویزه) در خوزستان  واغلب غیر مهاجر است  و در شمال هویزه بین سوسنگرد و بستان(بِسِیتین) تمرکز داشت .
بنی طََرُف(بنو طُرُف) قبیله ی شیعه ای بزرگ از ناحیه ی هویزه (هَویزه) در خوزستان است که اغلب مقیم (غیر مهاجر) است  و در شمال هویزه

قبیله عرب عبدالخان خوزستان

پ. اوبرلینگ ، مترجم: نسیم خواجه زاده
miangaran_lagoon_for_homepage.jpg

قبیله عرب خوزستانی است که در اصل به اتحادیه ی قبایل بنی لام مربوط بود و در منطقه عماره ،عراق امروزی مقیم شدند .
عبدالخان قبیله عرب خوزستانی است که در اصل به اتحادیه ی قبایل بنی لام مربوط بود و در منطقه عماره ، در جایی که عراق امروزی است،مقیم شدند . در حدود سال 1850 این قبیله همراه با چندین قبیله دیگر بنی لام به سمت ایران حرکت کرد. حکومت عتمان خواستار برگرداندن اجباری

اسطوره «دولت ملی»، «ما» و «اعراب» مان

ناصر فکوهی
348px-Ctesiphon,_Iraq_(2117465493).jpg

اسطوره های دولت ملی ( یا دولت ملت ها) (nation - state) از قدرتمندترین  اسطوره هایی هستند که انسانیت در طول حیات خود در  چارچوب های شناختی و زبان شناختی بر پا کرده است و این قدرت را باید حاصل توانایی های خارق العاده این اسطوره ها در درونی کردن ایدئولوژی «ملی» در کنشگران زیر قدرت آنها به حساب آورد. خیالین بودن این برساخته ها که بندیکت آندرسون در کتاب «جماعت های خیالین » خود به خوبی آن را تشریح و

بنی صالح، قبیله (خوزستان)

ج. پری ترجمه نسیم خواجه زاده
images.jpg

قبیله ی شیعه ی عربی از هویزه که ناحیه ای از خوزستان است می باشد .
بنی صالح ( که نباید با آل بو صالح جنوب عراق اشتباه شود )قبیله ی شیعه ی عربی از هویزه که ناحیه ای از خوزستان است می باشد . قلمرو آنها که در شویب تمرکز دارد ، حدود 25 مایل در طول سواحل رود کرخه در جنوب غربی اهواز ، تا شیخ محمد و درون مردابهای کرخه- دجله گستردش

مقالات قدیمی: لولیان (1331)

عبدالحسین زرین کوب
عکس: 

درتحقیق احوال طوایف و اقوام بشری سرگذشت لولیان ، داستانی دلنشین و شگفت انگیز دارد، این مشتی مردم جهانگرد خانه بدوش سرگشته آواره که زندگی آنها آثار ارزنده به بودلر ، پوشکین ، هوگو و بسیاری گویندگان و هنرمندان دیگر الهام کرده است از دیرباز در همه جای دنیا پراکنده بوده اند

قبیله باویه

ج. پری ترجمه نسیم خواجه زاده
5446_239.jpg

تص.یر: تالاب های خوزستان
باویه قبیله ی شیعه خوزستانی است که محدوده ی آنها در شرق و جنوب اهواز بین رودخانه های کارون و جراحی در جنوب بند قیر و شمال مارِد است .
باویه قبیله ی شیعه خوزستانی است که محدوده ی آنها در شرق و جنوب اهواز بین رودخانه های کارون و جراحی در جنوب بند قیر و شمال مارِد

تمامی حقوق این پایگاه برای «انسان شناسی و فرهنگ» محفوظ است.