سرآغاز

فرهنگ مازندران

برهم کنش میان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و تاثیر آن بر گردشگری شمال ایران:مطالعه موردی استان مازندران

مجتبي صفري، آرمان مسعودي
Image8889.jpg

چکیده
گردشگری از مهمترین و بزرگترین مجموعه خدماتی جهان است که روز به روز بر اهمیت و ابعاد آن افزوده می شود و جایگاه رفیع تری در اقتصاد جهانی به خود اختصاص می دهد. به همین علت است که امروزه به عنوان "صنعت گردشگری" از آن یاد شده است. بررسی آمار ورود گردشگران خارجی به کشورهایی که اخیرا بیشترین گردشگر را داشته اند موید این نکته است که کشور هایی که دارای آثار تاریخی و جاذبه های

نقدی و نظری بر افسانه های آمل

نادعلی فلاح
60364952_img_7462er_1.jpg

از قصه های مردم مازندران چند مجموعه انتشار یافت(1)که جدید ترین مجموعه «افسانه های مردم آمل» می باشد. آقایان خسرو احمدی ایرایی، شکرالله جعفری و مجتبی نصیریان افسانه ها را گردآوری کردند و روح الله مهدی پور عمران ضمن تدوین، بر نوزده قصه از بیست قصه ی کتاب

بررسی پیامدهای فرهنگی و اجتماعی گردشگری در شهر محمودآباد

مرتضی ابراهیمی
2941729620093620551S600x600Q85.jpg

چکیده:
گردشگری صنعتی است با لازمه برقراری ارتباط. این ارتباط با جوامع، تبادل فرهنگی را به همراه خواهد داشت. ارتباط بین فرهنگهای متفاوت می تواند باعث آشنایی ملتهای مختلف از یکدیگر شود و شرایط مناسبی را ایجاد کند. اما همیشه به این صورت نیست و گاهی این ارتباط بین فرهنگهای

امیر و گوهر به روایت افسانه ها

نادعلی فلاح
K14_1-45p-1982-Miniature-med-slag2.jpg

 مقاله ی "امیر و گوهر به روایت افسانه ها" کاری است میدانی که نویسنده ی مقاله، افسانه های امیر و گوهر را در روستاهای حاشیه جنگل مانند پولادکلای نور، اسکو محله و ترکلای آمل در سال های 1383و 1386ضبط و ثبت و تحلیل کرد.
 همچنین افسانه ی امیر و گوهر ی که در کنزالاسرار آمده، مورد توجه بود و سعی شده به طور ضمنی با دیگر افسانه ها مقایسه شود. آن گاه چهار

گاو بومی مازندران و گیلان از چه زمان بومی این دیار شده است؟

درويش علي کولاييان
Gav.jpg

 در ایران گاو بومی مازندران و گیلان به گاو جنگلی موسوم است و با  دیگر نژادهای گاو بومی در ایران  تفاوت دارد . مثلاٌ ، هم گاو نر و هم گاو ماده  شاخ  دارند .  در جنس نر کوهانی بر جسته روی شانه ها به چشم می خورد  و اختلافی فاحش و غیر عادی به لحاظ وزن و قد بین نر و ماده وجود دارد . تا چند دهه پیش از این، چرم، لبنیات و گوشت مصرفی مردم در مازندران و گیلان در بخشی عمده از همین گاو بومی تامین می شده  و تقریباٌ تمامی اهالی

نگاهی به آیین مارمه یا مادرمه در مازندران

نادعلی فلاح
Safe6343163400931.jpg

 بعضی می گویند: کلمه ی مارمه از دو قسمت مار=مادر و مه=ماه ؛یعنی مادر ماه تشکیل گردیده است که اولین روز هر ماه را مادر ماه می گویند.
 "در آلاشت و سما -از روستاهای مازندران- در روزهای اول هر ماه مراسمی است که در آلاشت "مارمه" و در سما "مارما "نامیده می شود ، یعنی ماه در ماه (هنری ص87)

مردم نگاری سفر: گزارشی از ایران امروز

نعمت الله فاضلی
53259412.jpg

در تابستان امسال سفر یک ماهه خانوادگی به برخی شهرهای ایران داشتیم. می خواهم برخی مشاهدات و تفسیرهایم از «تجربه های زیسته» این سفر را به نحو کوتاه بنویسم. امیدوارم ثبت و بیان این مشاهدات برای دیگران هم جالب باشد. بهر حال نوشتن برایم همواره فعالیت حرفه ای و مردم نگارانه است. نوشتن نشانه ای از زنده بودن و علامت فعال بودن حیات فکری همه آنهایی است که شعلی دانشگاهی دارند. قبلاً این نوع مطالب را برای انتشار در

پیوست: 

مازندران و اشعار نیما

محمد عموزاده مهدیرجی
nima hamrah pesarash.jpg

چکیده:
مقاله حاضر بر آن است تا تأثیرات محیطی از قبیل زبان، فرهنگ، و شرایط جغرافیایی مازندران را در اشعار نیما توصیف و بررسی نماید. زبان شناسان اجتماعی معتقدند هر زبان تا حد زیادی منعکس کننده واقعیات و خصوصیات بیرونی پیرامون خود می باشد. به تعبیری، کاربرد زبان در خلا

زبان مازندرانی و دورنمای آینده

حسن بشيرنژاد
M.Gaeini_Sangchaal14.jpg

   این مقاله حاصل یک پژوهش میدانی درباره ی کاربرد و جایگاه اجتماعی زبان مازندرانی و دیدگاهها و نگرشهای گویشوران نسبت به این زبان است . نویسنده ابتدا در یک مقدمه به طرح موضوع و ابعاد آن پرداخته ، سپس به فرآیند حفظ و تغییر زبان ، پژوهش های پیشین در این زمینه و پیامدهای نظری آنها اشاره کرده است ، به جهت اختصار قسمتهایی را نیاورده ایم . در قسمت پایانی دست آوردهای این پژوهش در مورد موقعیت و

بررسی انسان شناختی تحولات مربوط به مرزهای قومی (اقوام ساکن درشهرستان گلوگاه) مازندران

زهره نظام محله
Sans titre.jpg

صحبت از قوم و قومیت آن هم دراین چند سرفصل کوتاه اندکی از گستردگی و جامع بودن این مفهوم می کاهد وکار ما را نیز دشوار می گرداند . طی سالهای گذشته به دلیل شرایط نوین اجتماعی ، اقتصادی و فرهنگی که ناشی از صنعتی شدن ، سواد آموزی ، مهاجرت و جهانی شدن است عناصر تشکیل دهنده ی این مفاهیم دچار دگرگونی شده است و این دگرگونی بر تعاریفی که گروههای قومی و اقشار جامعه از خود ارائه می دهند بی تاثیر

تمامی حقوق این پایگاه برای «انسان شناسی و فرهنگ» محفوظ است.