ما اسناد و مقالات قدیمی با ارزشی داریم آیا می توانیم آنها را در وبگاه انسان شناسی و فرهنگ منتشر کنیم.

متن

همه اسنادی که چنبه محرمانه  یا طبقه بندی شده نداشته باشنند و  مشکلی نیز از لخاظ انتشار با قوانین و ضوابط و عرف  کشور نداشته باشند  و دارای ارزش فرهنگی یا تاریخ فرهنگی باشند در وبگاه انسان شناسی و فرهنگ قابل انتشار هستندو ما از آنها استقبال می کنیم. با وجود این پیشنهاد می کنیم ابتدا با خانم دکتر شایسته مدنی مدیر مرکز اسناد ما به آدرس ایمیل ایشان در بخش شورای مرکزی تماس بگیرید  تا بتوانید به نحو بهتری  انتشار اسنادتان را انجام بدهید.  عکس های قدیمی  خانوادگی شما، یا کارت پستال های قدیمی، عکس اشیاء قدیمی، یا مناظر، نامه ها و روی جلد مجلات و کتاب های قدیمی و بسیاری از اسناد دیگر هستند که در صورت  وارد کردن اطلاعات دقیق برای آنها، شناسنامه دار شده و برای همیشه روی شبکه خفظ خواهند شد. از این رو حتما با ما تماس بگیرید.