اگر نسبت به مطلبی نقدی داریم چه طور می‌توانیم به گوش شما برسانیم؟

متن

بهترین پاسخ به مقاله ای که فکر می کنید خوب نیست، نوشتن نقدی دیگر یا ارائه  مقاله ای است که فکر می کنید موضوع را بهتر مطرح می کند.  در سال های اخیر بخش موسوم به «کامنت» در بسیاری از وبگاه ها و وبلاگ ها به شکل مبالغه آمیزی محلی برای اظهار نظر های غیر مسئولانه، پر مدعا و بدون هرگونه اقتدار علمی یا اجتماعی و حتی توهین آمیز و تحقیر آمیز و همیشه ناشناس شده است، به همین دلیل نیز ما بخش کامنت در وبگاه نداریم، اما دائما موقعیت هایی را (مثلا برای ویژه نامه ها) در کل وبگاه به خوانندگان پیشنهاد می کنیم که بتوانند به میدان وارد شده و خود  شروع به نوشتن و در معرض قضاوت قرار گرفته شدن، با ارائه هویت کامل خویش، دیگران قرار بگیرند.  بنابراین اولا ما مطالب را «دوباره بینی» نمی کنیم، بلکه با توجه به تمام مسائل پیش گفته شده، با دقت بالا بررسی می کنیم و ثانیا اطمینان داشته باشید که «توجه» لازم را داریم. از شما خوانندگان عزیز نیز درخواستمان این است که برخورد انتقادی خود را با نوشتن  و ارائه کارهای جدید مثلا در همین موضوع نشان دهید و نه با کاهش کار و زحمت دیگران، روش نقد کردن این نیست که با یافتن چند ایراد در اینجاو آنجای یک متن طولانی،  کار چندین نفر را زیر سوال ببریم، بلکه بهتر آن است که مقاله ای عینا با همان موضوع یا با موضوعی دیگر بنویسیم و منتشر کنیم  و نشان دهیم که  تا چه حد می توان در ارائه و  کاربرد شناخت و  علم جلو رفت.  اینجا نه کلاس است و نه دانشگاه، به کسی نمره داده نمی شود و مشق و دستور و الگویی هم در  مقالات ارائه شده نیست. اینجا ما صرفا بر اساس تجربه خود و دیگر دوستان نویسنده و پژوهشگر به یکدیگر و به دوستان دیگر کمک می کنیم که کارشان را بهتر کنند و آینده ای  فرهنگی یا علمی پیدا کنند، اینجا جای تخریب دیگران نیست بلکه جای خود است؛ اینجا جای ارائه  مطالب و مقالات  یا جسنجوی آن ها به معنایی که در ایران  به «دانشگاه» داده شده  نیست. ما هرگز  هرگز چنین ادعایی  نداریم و این گونه مطالب را برای «بازار علم» محفوظ می دانیم.