مطالبی که قبلا در جای دیگری منتشر شده اند امکان بازنشر دارند؟

متن

با توجه به حجم یادداشت‌های منشر نشده ارسالی برای وبگاه، امکان بازنشر مطالب وجود ندارد. این امر شامل ن.شته های مشاوران علمی، مدیران گروه‌ها، شورای مرکزی و یا نهادهایی که به این منظور و پیشتر، با آنها تفاهم‌نامه همکاری امضاء شده باشد، نمی شود.