روند بازبینی مقاله در وبسایت شما چگونه است؟

متن

در اولین قدم، مقالات یا سایر نوشته ها باید با برنامه ای که برای شما  تنظیم شده باشد خوانایی داشته باشند. اگر این موضوع رعایت شده باشد، مطلب شما ابتدا برای مدیر یک یا چند گروه تخصصی ارسال می شود و نظر آنها خواسته می شود. در صورت نیاز به اصلاحات، به اطلاع شما خواهد رسید در غیر این صورت مطلب به وسیله مدیریت نیز بررسی شده و پس از تایید  نهایی به انتشار می رسد و آدرس آن در گروه اختصاصی شما درج خواهد گردید. مدیریت اختیار دارد که مطلب را ویرایش و در برخی موارد تغییرات جزئی در آن بدهد و همین طور از  متخصصانی به جز همکاران سایت نظرخواهی کند. اگر میزان تغییرات لازم برای مطلب زیاد باشد، این امر ابتدا به اطلاع شما خواهد رسید. بهر حال هر یک از نویسندگان از این حق برخوردارند که در هر زمان مایل باشند تقاضا کنند که مطلب آنها از وبگاه حذف شود اما امکان حذف مطالب از ویژه نامه ها وجود ندارد.