فصل هشتم: پرسش و پاسخ

ما یک یک وبگاه فرهنگی/ هنری / علمی ... هستیم. آیا می توانیم معرفی خود را در وبگاه انسان شناسی و فرهنگ منتشر کنیم؟ آیا مطالب ما قابل بازنشر در انسان شناسی و فرهنگ هست؟

متن

برای معرفی هر وبگاه، مجله، نشریه الکترونیکی، در وهله اول باید  محتوای آن معتبر و ارزشمند بوده و با اهداف ما سازگاری داشته باشند، در این صورت می توانید معرفی نامه تفصیلی (حداقل هزار کلمه و فهرست کل عناوین و نویسندگان) آن را برای ما بفرستید. معرفی وبگاه ها در بخش خاص خود و مجلات به صورت خبر و در بخش مجلات منتشر می شوند. برای بازنشر مطالب باید توافقنامه ای ولو ضمنی انجام گرفته و مطالب به صورت ورد برای ما ارسال شوند. انسان شناسی و فرهنگ حداکثر می تواند یک پست هفتگی به  هر نشریه اختصاص دهد (به جز موارد استثنایی که در توافقنامه ذکر می شوند). این پست در روز خاصی منتشر و سپس در صفحه ای خاص آن نشریه ذخیره می شود.  

آیا انسان شناسی و فرهنگ از هیچ ایدئولوژی ی حمایت نمی کند و هیچ نظری درباره مسائل روز ایران و جهان ندارد؟ اگر این ادعا را دارید چرا برخی از موضع گیری ها در وبگاه شما دیده می شود و برخی دیگر دیده نمی شود؟

متن

ما ادعای آن را نداریم که  اعضای مدیریت و سایر اعضا و نویسندگان منظم یا گاه به گاه ما دارای ایدئولوژی های مشخص نیستند، اما از همه  خواهش می کنیم و خود هم تلاش می کنیم که کار ایدئولوژیک نکنیم.  بلکه  سعی کنیم کار علمی  انجام دهیم. با وجود این، برخی از  مقالات تحلیلی بهر رو رنگ و بوی مواضع سیاسی و فرهنگی نویسندگانشان را دارند. اما اگر دقت کنید  می توانید  مواضع بسیار متفاوتی را بیابید. در عین حال  رویکردهای ما  در برخی از موارد  ثابت است و  عمدتا از  رویکردهای  فرهنگ شناسی و انسان شناسی جهانی تبعیت می کند:  احترام به همه فرهنگ ها،  تلاش برای شناساندن فرهنگ ها به یکدیگر،  مبارزه  با هر گونه نژاد پرستیو اولویت قائل شدن برای یک فرهنگ علیه فرهنگ های دیگر و ایجاد تنش و دشمنی میان فرهنگ ها، همجنین ما به دنبال  مبارزه با هر گونه تبلیغ به سود  خود محور بینی، مبارزه برای  جامعه معتدل به دور از  فاصله های  طبقاتی  زیاد  و غیر عادلانه، هستیم. این ها مواردی هستند که با مراجعه به  بخش اهداف و  برنامه های ما می توانید ببینید. همین ها نیز  توجیه می کنند که چرا به عنوان مثال درباره عدالت خواهی  و برابری آموزشی، اجتماعی و آزادی خواهی در وبگاه مطلب وجود دارد و در دفاع از  نابرابری،  نخبه گرایی، ثروت دوستی و طبقه بندی جامعه  و تفرقه جویی در آن چیزی  نمی بینید.

آیا انتشار در یک وبگاه مثل وبگاه شما کاری را بی اعتبار نمی کند و بهتر نیست که در روزنامه ها و یا مطبوعات دانشگاهی مطلب خود را منتشر کنیم؟

متن

این امر به خود شما  مربوط می شود و مخاطبانی که هدف گرفته اید.  مخاطبان انسان شناسی و فرهنگ جزو  افراد فرهیخته جامعه هستند، تحصیلکرده و با سرمایه نسبتا بالای فرهنگی . اما لزوما در رشته هایی که در آنها مطالب منتشر می شوند  تخصص ندارند هدف ما هم دقیقا این است کهچنین مخاطبانی با حوزه های یکدیگر آشنا شوند، یک هنرمند مطلبی کاملا علمی بخواند و برعکس. ی معمار مطالب مربوط به انسان شناسی پزشکی را بخواند و برعکس و غیره. ما معتقد به طبقه بندی های امتیاز دهنده و هنجارمند  مثل دانشگاهی  غیر دانشگاهی ، روزنامه کاغذی و  وبگاه الکترونیک و عیره نیستیم. ارزش مطلب باید در خود آن باشد و نه در رسانه ای که در آن منتشر می شود. افزون بر این  نوشتن در یک رسانه الکترونیک پر مخاطب بسیار برد بیشتری از یک روزنامه یا به خصوص یک نشریه دانشگاهی دارد. اما  آنها هم  مخاطبان و برنامه های خودشان را دارند. ما فکر می کنیم که نویسندگان ما خودشان باید تصمیم بگیرند که در کجا  مطلب خود را منتشر کنند. افزون بر این  انسان شناسیو فرهنگ  با انتشار مطالب هدفش  ایجاد یک مجله یا نشریه ولو الکترونیک نیست بلکه  ایجاد زمینه برای کار فکری افراد و تربیت آنها برای  برخورداری از فرهنگی غنی تر  است.

آیا ما می توانیم از فیلم ها و سایر انتشارات انسان شناسی و فرهنگ استفاده کنیم؟

متن

تمامی اسناد قابل استفاده به صورت رایگان و  آ«لاین  در وبگاه در اختیار شما هستند. اما در صورت عضویت و همکاری پیوسته و فعال  می توانید از مرکز اسناد و تمام امکانات آن استفاده کنید. همچنین همکاران نزدیک ما  می توانند از مشورت رایگان اساتید و  اعضای انسان شناسی و فرهنگ، راهنمایی آنهاو غیره  در خد  امان برخوردار شوند.

آیا می توانیم، کتاب های خود را در وبگاه انسان شناسی و فرهنگ معرفی کنیم؟

متن

بله شما می توانید چه به عنوان یک ناشر خصوصی ، چه یک ناشر دولتی و چه یک ناشر فردی، کتاب های خود را در صورتی که  دارای اعتبار و  ارزش معرفی داشته باشند در وبگاه به صورت یک پست معرفی کنید.  این معرفی ها باید شامل  حداقل بیست صفحه از کتاب ، یا نوشته  مفصلی درباره آن (در قالب ورد) و تمام مشخصات کتابنامه ای و همچنین  آدرسی الکترونیک یا واقعی برای خرید آنها و تصویر جلدشان (در قالب فایل چپگ)  باشد.  برای معرفی کتاب باید با آقای مقدم مهدوی مدیر  گروه کتاب ما به آدرس الکترونیکی ..... تماس بگیرید که اطلاعات دقیق تر را به شما می دهند.  ارائه یک جلد از کتاب به صورت کاغذی یا الکترونیی به کتابخانه انسان شناسیو فرهنگ نیز ضروری است.

اگر نسبت به مطلبی نقدی داریم چه طور می‌توانیم به گوش شما برسانیم؟

متن

بهترین پاسخ به مقاله ای که فکر می کنید خوب نیست، نوشتن نقدی دیگر یا ارائه  مقاله ای است که فکر می کنید موضوع را بهتر مطرح می کند.  در سال های اخیر بخش موسوم به «کامنت» در بسیاری از وبگاه ها و وبلاگ ها به شکل مبالغه آمیزی محلی برای اظهار نظر های غیر مسئولانه، پر مدعا و بدون هرگونه اقتدار علمی یا اجتماعی و حتی توهین آمیز و تحقیر آمیز و همیشه ناشناس شده است، به همین دلیل نیز ما بخش کامنت در وبگاه نداریم، اما دائما موقعیت هایی را (مثلا برای ویژه نامه ها) در کل وبگاه به خوانندگان پیشنهاد می کنیم که بتوانند به میدان وارد شده و خود  شروع به نوشتن و در معرض قضاوت قرار گرفته شدن، با ارائه هویت کامل خویش، دیگران قرار بگیرند.  بنابراین اولا ما مطالب را «دوباره بینی» نمی کنیم، بلکه با توجه به تمام مسائل پیش گفته شده، با دقت بالا بررسی می کنیم و ثانیا اطمینان داشته باشید که «توجه» لازم را داریم. از شما خوانندگان عزیز نیز درخواستمان این است که برخورد انتقادی خود را با نوشتن  و ارائه کارهای جدید مثلا در همین موضوع نشان دهید و نه با کاهش کار و زحمت دیگران، روش نقد کردن این نیست که با یافتن چند ایراد در اینجاو آنجای یک متن طولانی،  کار چندین نفر را زیر سوال ببریم، بلکه بهتر آن است که مقاله ای عینا با همان موضوع یا با موضوعی دیگر بنویسیم و منتشر کنیم  و نشان دهیم که  تا چه حد می توان در ارائه و  کاربرد شناخت و  علم جلو رفت.  اینجا نه کلاس است و نه دانشگاه، به کسی نمره داده نمی شود و مشق و دستور و الگویی هم در  مقالات ارائه شده نیست. اینجا ما صرفا بر اساس تجربه خود و دیگر دوستان نویسنده و پژوهشگر به یکدیگر و به دوستان دیگر کمک می کنیم که کارشان را بهتر کنند و آینده ای  فرهنگی یا علمی پیدا کنند، اینجا جای تخریب دیگران نیست بلکه جای خود است؛ اینجا جای ارائه  مطالب و مقالات  یا جسنجوی آن ها به معنایی که در ایران  به «دانشگاه» داده شده  نیست. ما هرگز  هرگز چنین ادعایی  نداریم و این گونه مطالب را برای «بازار علم» محفوظ می دانیم.

برخی از روشنفکران، هنرمندان و نویسندگان و حتی اساتید دانشگاهی، وبگاه ومجموعه انسان شناسی و فرهنگ را مفید ندانسته و همکاری با آن را «وقت تلف کردن» یه سود «گروهی خاص» می دانند و ما را از همکاری با آن برحذر می دارند. چرا چنین رویکردی وجود دارد؟

متن

پاسخ ما  بپش و پیش از هر چیز در سه کلمه خلاصه می شود: کار، کار و باز هم کار. اما پاسخ های بسیار دیگری نیز داریم از جمله اینکه دوستانی که در  این موارد شک دارند می توانند نگاهی به فهرست مشاوران ارشد ما در اینجا بیاندازند و یا نگاهی به  مدیران ما  در اینجا و همچنین نگاهی به  سخنرانان برنامه های یکشنبه های ما که در طول دوسال گذشته بیش از 100 مورد سخنرانی و  بیش از 60 مورد نمایش فیلم داشته ایم ( اینجا) . اگر تردیدی در این مورد دارید  می توانید همچنین به فهرست  حامیان و تفاهم نامه هایی که انسان شناسی و فرهنگ به امضا رسانده است در اینجا بیاندازید. همچنین نگاهی به مشخصات اعضای ما در اینجا .دوستانی که شک دارند می توانند با هر یک ازاین شخصیت های حقیقی و حقوقی تماس بگیرند که  برخی از آنان از بزرگترین و نام آورترین و پیشکسوتان فرهنگ ایران در نیم قرن اخیر هستند و نظر ایشان را بپرسند. اما در مورد این پرسش که چرا چنین برخوردهای  نامناسبی دیده می شود، متاسفانه  به نظر ما  این امر، چه در کشور ما چه در همه جای دنیا، همچون همیشه ناشی از بی عملی و  سترون بودن  گروهی است که تصور می کنند  کار نکردن و  انفعال خود را می توانند با  حمله به کسانی که کار می کنند جبران کنند. از این موارد که بگذریم، قابل انکار نیست که انسان شناسی و فرهنگ از ابتدا تا امروز با موج حملات نوعی  لومپنیسم «روشنفکرانه» و بسیار پر مدعا، روبرو بوده است که طبعا منافع خود را با گسترش فرهنگ عمومی در تضاد می بیند و دوست دارد بیشتر نخبه پروری و «ستاره سازی» و «چهره پردازی»و «برنامه سازی»  فرهنگی بکند تا کار پایدار فرهنگی. این امر در همه جای دنیا شایع است و ما نیازی به پاسخ دادن به این حملات نمی بینیم. 

به نظر می‌رسد کیفیت برخی مطالب سایت به لحاظ علمی، مناسب نیست. آیا شما مطالب را ارزیابی نمی‌کنید؟

متن

گذاشتن مطالب بر روی وبگاه و اصولا فلسفه ما، همانگونه که بارها توضیح داده ایم و باز هم خواهیم داد، این بوده و هست که به افرادی با  موقعیت ها و  رده های علمی متفاوت، در کارهایی با رده های علمی بسیار متفاوت از یک یادداشت گرفته تا یک مقاله  علمی دانشگاهی، امکان ارائه شدن به صورت عمومی بدهیم. انتشار مطالب در انسان شناسی وفرهنگ برای هیچ کس  امتیازی از لحاظ علمی و یا مادی  در برندارد و باید آن را صرفا به عنوان نوعی  آموزش دادن و آموزش گرفتن در طول کاری دراز مدت تلقی کرد، نوعی تمایل به اشتراک گذاشتن  مطالب خود و از جمله تالیف ها و مطالبی  که اتفاقا می تواند  نه فقط مثل این مقاله مجموعه ای از نقل قول ها با یک ساختار و سیستم رفرانس حداقلی باشد، بلکه حتی صرفا تایپ یک مقاله  قدیمی باشد. متاسفانه دیدگاه اغلب دوستان ما و تصورشان، که به دورانی  پشت سر گذاشته شده تعلق دارد، آن است که انتشار مقاله در وبگاه به معنای  تایید کامل محتوای علمی آن مقاله است در حالی که در ما  تاکید داریم این امر مقالات را «دستچین» نمی کنیم و «ارزیابی» هم تعمدا بسیار سخت گیرانه نیست، تا امکان رشد وجود داشته باشد. کسانی که مایل باشند به آن گونه مقالات  «واقعا ارزیابی شده» از لحاظ علمی دست بیابند به نظر باید به مجلات علمی دانشگاهی  بین المللی معتبر رجوع کنند  و البته اگر هم خواستند، با اما ها و اگر های بسیار به مقالات مجلات علمی پژوهشی داخلی که اغلب نمونه های  تقلبی و باسمه ای آن مجلات هستند. بهر حال ما هدفمان آن نیست که جای سیستم دانشگاهی را بگیریم. سیستم دانشگاهی ما با تمام  پیج و خم های کنکورها و آزمون ها و کلاس های آمادگی و  ارزیابی، امتحان، حضور و غیاب، کنترل های متعدد،  اجبار به چاپ مقالات  علمی در ژورنال های علمی داخلی و آی اس آی و غیره،  نتیجه نهایی اش همین است که دیده می‌شود وهمه به آن اذعان دارند. تجربه ای را که ما در انسان شناسی و فرهنگ پیاده کرده ایم، یعنی از میان برداشتن سلسله مراتب و رساندن کنترل ها به حداقل و واگذاری نقد و بررسی سطح مطالب به خود خوانندگان، حاصل بیش از بیست سال کار آکادمیک ما به عنوان استادان، تاسیس و مدیریت  ده ها مجله علمی- پژوهشی و ترویجی و فعالیت های مطبوعاتی و راهنمایی و داوری صدها پایان نامه در همه مقاطع، و برخورد و زندگی روزمره در محیط دانشگاهی و همچنین شناخت کاملی از سیستم های پیشرفته جهانی و تدریس و انتشار در مجلات و کتب بین المللی معتبر اروپایی و آمریکایی و کار در آن محیط ها است که به ما نشان داده و هر روز می دهد که  با جدا کردن گسترش فرهنگ و علم از  این گونه ارزیابی ها و مدل های طرد و حذف، البته با افزایش شدت عمل علیه تقلب، می توان  افرادی را ساخت که در آینده ای نه چندان دور نقش هایی عظیم در پیشبرد واقعی علمی کشور ما و حتی در سطح جهانی ایفا کنند. ما هرگز درباره آن مقاله و هیچ مقاله دیگری نگفته ایم که  علمی است بدین معنا که خوانندگان چشم بسته باید آن را بپذیرند. اما این گونه قضاوت را هم نمی پسندیم که  یک کار تحقیقی که برایش زحمتی ، ولو به نظر شما اندک،  کشیده شده را، در سطح  تایپ کردن چند پاراگراف و کنار هم چیدن و بعد «تقلب کردن» یعنی ارائه آن به عنوان «مقاله»  بدانیم  و  فکر می کنیم این گونه ادبیات و برخوردها را که متاسفانه در سیستم های دانشگاهی به اصطلاح «علمی» ما  و در میان دانشگاهیان بی سواد و بی انگیزه و سودجو برای تحقیر جوان ترها، بسیار رایج است ، باید برای همیشه فراموش کنیم.

خط قرمزهای سایت برای نوشتن کدامند؟

متن

«انسان شناسی و فرهنگ» در چارچوب قوانین جمهوری اسلامی ایران کار می کند بنابراین هیچ مطلبی که به صورت مستقیم یا غیر مستقیم از این قوانین سرپیچی کرده باشد و یا ترغیب به سرپیچی بکند، قابل انتشار برای ما نیست. افزون بر این  مطالبی که جنبه تبلیعاتی، ایدئولوژیک، شعارگونه، هیجانی، تحریک کننده، تبلیغ نفرت نژادی و  تبعیض های گوناگون عقیدتی و ... داشته باشند و یا  با حملات شخصی و توهین آمیز به اشخاص حقیقی و حقوقی  همراه باشند، قابل انتشار در وبگاه نیستند. همچنین «انسان شناسی و فرهنگ» به دنبال  مطالب و اندیشه هایی است که پایدار باشد ومقطعی به مسائل نگاه نکنند، بنابراین جز برخی از اخبار برنامه های فرهنگی، مطالبی که صرفا جنبه خبر داشته باشند، قابل انتشار نیستند. در برخی مقالات، نویسنده محترم پاراگراف های متعددی از چند کتاب را همراه با چند خط ترجمه از کتابی دیگر، به عنوان مقاله ای کامل در نظر گرفته است که مسلما چنین نیست.بنابراین علیرغم ارجاعات دقیق نویسنده، جای آن هست که در عنوان مقاله نیز اگر کار بر اساس یک منبع  یا چند منبع محدوود تهیه شده است  اشاره ای به این موضوع بشود که مقاله مروری است. در غیر اینصورت این سوءبرداشت برای مخاطب پیش می آید که تایپ چند پاراگراف از یک کتاب می تواند به منزله یک متن حرفه ای علمی تلقی شود. خواهشمندیم در دوباره بینی مقالات پیش از قرار گرفتن در سایت توجه بیشتری مبذول فرمایید. از توجه و دقت شما متشکریم و امیدواریم خوانندگان همواره به همین صورت دقت نظر داشته باشند و اشتباهات را متذکر شوند و البته همگی این دقت نظر را هم داشته باشند که برای بالا بردن هر چه بیشتر  کیفیت در یک وبگاه علمی یا ترویجی نیاز به امکاناتی هست که بدون کمک آنها امکان پذیر نیست.

ما اسناد و مقالات قدیمی با ارزشی داریم آیا می توانیم آنها را در وبگاه انسان شناسی و فرهنگ منتشر کنیم.

متن

همه اسنادی که چنبه محرمانه  یا طبقه بندی شده نداشته باشنند و  مشکلی نیز از لخاظ انتشار با قوانین و ضوابط و عرف  کشور نداشته باشند  و دارای ارزش فرهنگی یا تاریخ فرهنگی باشند در وبگاه انسان شناسی و فرهنگ قابل انتشار هستندو ما از آنها استقبال می کنیم. با وجود این پیشنهاد می کنیم ابتدا با خانم دکتر شایسته مدنی مدیر مرکز اسناد ما به آدرس ایمیل ایشان در بخش شورای مرکزی تماس بگیرید  تا بتوانید به نحو بهتری  انتشار اسنادتان را انجام بدهید.  عکس های قدیمی  خانوادگی شما، یا کارت پستال های قدیمی، عکس اشیاء قدیمی، یا مناظر، نامه ها و روی جلد مجلات و کتاب های قدیمی و بسیاری از اسناد دیگر هستند که در صورت  وارد کردن اطلاعات دقیق برای آنها، شناسنامه دار شده و برای همیشه روی شبکه خفظ خواهند شد. از این رو حتما با ما تماس بگیرید.

مطالبی که قبلا در جای دیگری منتشر شده اند امکان بازنشر دارند؟

متن

با توجه به حجم یادداشت‌های منشر نشده ارسالی برای وبگاه، امکان بازنشر مطالب وجود ندارد. این امر شامل ن.شته های مشاوران علمی، مدیران گروه‌ها، شورای مرکزی و یا نهادهایی که به این منظور و پیشتر، با آنها تفاهم‌نامه همکاری امضاء شده باشد، نمی شود.

من تنها می توانم کمک مالی کوچکی به شما بکنم، آیا این گونه کمک ها ارزش دارند؟

متن

هر کمک مالی برای ما ارزش دارد شما ممکن است  از هزار تومان تا هر مبلغی که تصور می کنید بی ارزش است به  انسان شناسی و فرهنگ کمک کنید و بدون شک بدانید که این کمک ها برای ما همان اندازه ارزشمند هستند که کمک های بیشتر.  اصولا اگر همه خوانندگان ما  کمک هایی از این دست کوچک به ما می کردند بودجه ما کاملا تامین می شد. بنابراین کمک شما به هر میزان که هست تردید نکنید که پر ارزش است و خبر از آگاهی فرهنگی شما می دهد.

من فقط یک یا دو ساعت در هفته فرصت خالی دارم، آیا باز هم می توانم به انسان شناسی و فرهنگ بپیوندم و کمکی به پیشبرد آن بکنم؟

متن

بدون شک چنین است. بسیاری از دوستان ما تصور می کنند که زمانی برای  کمک ، فکر کردن ونوشتن نندارند. بسیاری نیز به دلیل آنکه مدتهای  زیادی است ننوشته اند و یا هرگز به صورت مرتب ننوشته اند این کار را برای خود غیر ممکن می دانند. در صورتی که چنین نیست شما حتی با هفته یک یا دو ساعت می توانید برای ما و برای  همه خوانندگان انسان شناسی و فرهنگ موثر باشید. با ما تماس بگیرید و اجازه بدهید که در این مورد راهنمایی تان کنیم.

نحوه و شرایط عضویت در انسان‌شناسی و فرهنگ چگونه است و چه مزایایی دارد؟

متن

عضویت در «انسان شناسی و فرهنگ» رایگان است و شرط اصلی عضویت در آن، علاقمندی به همکاری دراز مدت با این مجموعه است. برای عضو شدن نیاز به شرایط تحصیلی یا حرفه ای خاصی نیست، هر چند که این سوابق در کاری که می توانید در «انسان شناسی و فرهنگ» به انجام برسانید، کاملا موثر هستند. کار بر اساس اعتماد دو جانبه و داوطلبانه بودن کامل پیش می رود. در نهایت، تنها خود افراد هستند که با همکاری مرتب و تلاش‌های خود آن را تثبیت کرده و به پیشرفت  انسان شناسی و فرهنگ و سطح علمی خودشان، کمک می کنند. بنا بر رزومه و شرح فعالیت های هر فرد و زمانی که او می تواند و تمایل دارد به این همکاری اختصاص دهد، ما برنامه کاری را برای نوشتن و سایر همکاری ها به او پیشنهاد می کنیم. هدف از این برنامه پیشرفت فرد و در عین حال کمک به پیشرفت «انسان شناسی و فرهنگ» است. برای عضویت باید برای ما به آدرس anthropology.ir@gmail.com نامه بدهید و اگر در  مدت دو هفته پاسخی دریافت نکردید، نامه به دست ما نرسیده و خواهشمندیم بار دیگر آن را ارسال کنید. پس از دریافت نامه، فرمی برای شما ارسال می شود که نمونه آن را می‌توانید در اینجا نیز ببینید. لازم است پس از پر کردن آن را به آدرس ما برگردانید. بر اساس این فرم برای شما یک صفحه اختصاصی در وبگاه ساخته خواهد شد که زیر همه  نوشته هایتان آدرس آن را می آورید. پس از بررسی  پرونده شما یک برنامه کاری یک ساله به شما پیشنهاد می شود که بر اساس آن کار خود را آغاز می کنید. پیشرفت هر کس در «انسان شناسی و فرهنگ» و واگذاری مسئولیت های بیشتر به او، بستگی به تمایل و قابلیت ها و نظم و ترتیب و سطح کارهایی است که ارائه می دهد. مزیت اصلی عضویت در انسان شناسی و فرهنگ امکان انتشار مطالب  شما پس از بررسی علمی آنها است و مشورتی که دائما می توانید با برخورداری از یک شبکه اجتماعی بزرگ و زیر نظر اساتید و افراد متخصص، در زمینه های مختلف از آن برخوردار شوید. در نهایت عضویت و فعالیت در «انسان شناسی وفرهنگ» به شما امکان می دهد در یک رشته تخصصی در حوزه فرهنگ به صورت مستمر  با کار کردن، پیشرفت کرده و به آگاهی و قابلیت های بالاتری برسید. این شبکه همچنین به شما در همه زمینه های دیگر برای پیشرفت و  رسیدن به اهداف علمی تان کمک خواهد کرد. در عین حال که شما نیز با  کمک به مجموعه ، به تمام افراد دیگر در این شبکه خدمت می کنید و می توانید از به اشتراک گذاشتن دانش و فرهنگ خود با دیگران احساس رضایت کرده و بر زندگی خود و  دیگران تاثیر گذار باشید.        

چرا در پایان مطالب خود، بخش «نظرخواهی» یا کامنت گذاری ندارید؟

متن

ما از ابتدای تاسیس  وبگاه اعلام کردیم که بخش «کامنت» نخواهیم داشت. دلایل این تصمیم گیری متعدد هستند که در زیر به چند مورد آنها اشاره می کنیم:

- کامنت ها در هر شرایطی نیاز به بررسی، انتخاب، سانسور و حذف بخشی از سخنان، ویراستاری و غیره هستند و فاقد دوستانی هستیم که حاضر باشند وقت خود را داوطلبانه برای این کار بگذارند و حاصل این کار را دارای ارزش چندانی نمی دانند.  

- کامنت ها ناشناس هستند و ما در  وبگاه خود هیچ نوشته ای که نویسنده آن کاملا مشخص و سوابق او روشن نباشد، نداریم. تمام مقالات، یادداشت ها و  سایر مطالب به وسیله دوستانی نوشته می شوند که رزومه آنها در اختیار همگان هست، این موضوع باعث می شود که کسی که مایل است مطلبی بنویسد و برای مثال  نوشته ای را زیر سئوال ببرد باید دقت داشته باشد که  خود او با توجه به رزومه اش ممکن است فاقد  اقتدار لازم علمی و  پیشینه  ضروری برای چنین کاری باشد. معنای این سخن آن نیست که جوانان نباید نقد بکنند، اما به نظر ما جوانان بیشتر از آنکه نقد بکنند و  اشکالات و نقصان کار دیگران را گوشزد کنند ، خود باید کار کنند و کار نقد را به کسانی بسپارند که با پیشینه علمی و کاری خود دارای اقتدار لازم و اخلاقی و مشروعیت این کار هستند.

- کامنت ها  در رسانه های الکترونیک فارسی زبان متاسفانه محلی برای عقده گشایی و توهین کردن به صورت ناشناس به افراد حقیقی و حقوقی شده است. بسیاری از افراد با یک جمله یا یک کلمه کار یک نویسنده را که ساعت ها و بلکه ماه ها برای آن مقاله تلاش کرده به سادگی زیر سئوال می برند.  بحث ما آن است که اگر سخنی و نقدی هست باید به صورت مستدل و با کار و تلاش و با اعلام  هویت انجام شود.

- در  رسانه های الکترونیک فارسی زبان(و البته در سایر  زبان ها)  بسیاری از  کامنت ها نه نظر خوانندگان واقعی بلکه محصول جو سازی هایی است که برای بالا بردن یا  کاهش تصنعی  این و آن شخصیت و یا مطلب و کتاب و نوشته به کار می روند و یا برای به  ایجاد تنش، توهین، مغشوش کردن اذهان و غیره.

با توجه به این موارد  تصورمی کنیم که  حذف کانمت ، کاری که بسیاری از  رسانه های جدی علمی و ترویجی در جهان انجام داده اند کاری مثبت و قابل دفاع به شمار بیاید ، هر چند این را نیز می دانیم که  وجود این امکان یک فضا ایجاد می کند که می توانست مفید باشد، اما در صورتی که جامعه به پختگی لازم برای این کار رسیده باشد.

چگونه می توان به عنوان یک نهاد دولتی یا خصوصی با انسان شناسی و فرهنگ وارد رابطه شد؟

متن

اگر  فعالیت گروه شما  همسو با اهداف انسان شناسی و فرهنگ باشد برای این کار می توانید یک تقاضا بدهید  و پس از بررسی با انسان شناسی و فرهنگ یک  موافقتنامه اصولی امضا می شود که مبنای کار ما خواهد بود. پس از این توافقنامه ما با هر یک از  همکاران نهادی برنامه ای  سالانه را تصویب می کنیم که می تواند شامل کارهای انتشاراتی، برگزاری جلسات و کارگاه ها، تهیه فیلم ، ارائه مشورت  و غیره شود.  همکاری با سازمان های غیر دولتی و مدنی نظیر انجمن های  علمی و  موسسات مردم مدار  به رایگان انا می گیرد و  همکاری با سایر موسسات بنابر مورد می تواند رایگان و یا بر اساس  قراردادهای همکاری مجزا با  همکاران  اضلی انسان شناسی و فرهنگ و یا با خود مجموعه انجام شوند .

چگونه می توان برای وب‌سایت شما مقاله فرستاد؟

متن

انسان شناسی و فرهنگ یک موسسه پژوهشی و آموزشی  با اهداف گسترده است و یک مجله یا  وبگاه انتشار مقالات  یا بانکی برای این کار نیست.  از این رو برای نوشتن مقاله، یادداشت و یا هر مطلب دیگری ابتدا باید در مجموعه  ما جایگاهی نسبتا تعریف شده و چشم اندازی روشن در دوره ای خداقلی (یک سال تا سه سال) داشته باشیدو برای این کار باید پس از بررسی پرونده شما به عضویت «انسان شناسی و فرهنگ» در بیایید. برای اطلاعات بیشتر  درباره شرایط عضویت رجوع کنید. عضویت در و همکاری با ما رایگان و داوطلبانه است و هیچ رابطه استخدامی و پولی با هیچ کسی وجود ندارد. شما قاعدتا بر اساس برنامه تعیین شده خودتان در حوزه مشخصی وارد این همکاری می شوید. بنابراین مطالبتان را در آن حوزه و بر اساس این شیوه نامه برای ما ارسال می کنید منتشر می شود مطالب شما به وسیله  مدیر صفحه مربوطه بررسی می شود. در صورت عدم وجود مشکل مطلب در فاصله یک تا دو هفته منتشر می شود، در غیر این صورت  مشکل کارتان به شما اطلاع داده می شود و مطلب پس از اصلاحات لازم به انتشار می رسد. مطالب خود را می توانید به آدرس anthropology.ir@gmail.com بفرستید. مطالب خود را به صورت فایل ورد بفرستید. عکس ها را درون همین فایل قرار دهید و برای هر عکس زمان و محل و شرح بگذارید. در پایان حتما منابع به صورت دقیق ذکر شود. آدرس ایمیل  خود و ادرس صفحه شخصی تان در انسان شناسی و فرهنگ را نیز در انتهای مطلب خود بیاورید. در صورت منظم بودن و تمایل و داشتن جدیت لازم می توانید پس از  تجربه ای چند ماهه به یکی از همکاران دائمی ما تبدیل شوید و مطالب خود را، شخصا بارگزاری کنید. در این مورد، پس از تقاضای شما، بررسی لازم انجام خواهد شدو به شما پاسخ می دهیم.   

آیا برای نشر مقاله در وب‌سایت شما گواهی تایید ارائه می شود؟

متن

در صورت نیاز و تمایل به دریافت گواهی، ما برای شما گواهی انتشار صادر می کنیم. برای  صدور گواهی باید ابتدا مطلب شما منتشر شده باشد و از انتشار آن یک ماه گذشته باشد. پس از این مدت می توانید تقاضای صدور گواهی را به آدرس مدیریت سایت ارسال کنید. گواهی  در مدت حداکثر دو هفته صادر و به شما تحویل و یا به آدرستان ارسال خواهد شد.

روند بازبینی مقاله در وبسایت شما چگونه است؟

متن

در اولین قدم، مقالات یا سایر نوشته ها باید با برنامه ای که برای شما  تنظیم شده باشد خوانایی داشته باشند. اگر این موضوع رعایت شده باشد، مطلب شما ابتدا برای مدیر یک یا چند گروه تخصصی ارسال می شود و نظر آنها خواسته می شود. در صورت نیاز به اصلاحات، به اطلاع شما خواهد رسید در غیر این صورت مطلب به وسیله مدیریت نیز بررسی شده و پس از تایید  نهایی به انتشار می رسد و آدرس آن در گروه اختصاصی شما درج خواهد گردید. مدیریت اختیار دارد که مطلب را ویرایش و در برخی موارد تغییرات جزئی در آن بدهد و همین طور از  متخصصانی به جز همکاران سایت نظرخواهی کند. اگر میزان تغییرات لازم برای مطلب زیاد باشد، این امر ابتدا به اطلاع شما خواهد رسید. بهر حال هر یک از نویسندگان از این حق برخوردارند که در هر زمان مایل باشند تقاضا کنند که مطلب آنها از وبگاه حذف شود اما امکان حذف مطالب از ویژه نامه ها وجود ندارد.    

چگونه می توان در وبسایت شما مدیر گروه شد؟

متن

مدیریت در یکی از شاخه های موجود و بدون مدیر مسئول، و یا پیشنهاد ایجاد یک شاخه جدید و مدیریت آن، باید به وسیله شما در قالب یک پروپوزال علمی در 4 یا 5 گروه شامل دلایل و نیازها و ضرورت به ایجاد این گروه و یا  دلایل و انگیزه های شما برای مدیریت  گروه مزبور و برخورداری تان از شبکه ای از همکاران که بتوانید گروه را مدیریت کنید، به مدیریت ارسال و پس از مطرح شدن در  شورای مرکزی و مشاوره با برخی افراد شورای عالی در صورت نیاز، تصویب شده و پس از یک دوره همکاری شش ماهه مدیریت شما تثبیت می‌شود. تداوم این همکاری از هر دو طرف داوطلبانه و آزاد خواهد بود و هر یک از طرفین می تواند در هر زمان مایل باشند به آن خاتمه دهند. شرایط مدیریت عموما برخورداری از دکترا یا عضویت در یک گروه علمی  دانشگاهی معتبر و یا برخورداری از پیشینه حرفه ای معادل در گروهی است که پیشنهاد مدیرتش مطرح شده است، همچنین دوره مدیریت آزمایشی و نظم و  ترتیب و برخورداری از شبکه ای ازهمکاران در این امر اهمیت زیادی دارد.

آیا برای ترجمه، متون خاصی در اختیار می گذارید؟

متن

گروه های زبانی «انسان‍شناسی و فرهنگ» به صورت گاه به گاه متونی را برای اعضای گروه خود ارسال می کنند که هر کس می تواند متنی را که مورد علاقه اش است انتخاب و ترجمه کند. مسئول گروه این متن را برای او رزرو خواهد کرد. افزون بر این، مدیریت سایت یا مدیران گروه ها ممکن است متونی را که مورد نیازشان است برای ترجمه به گروه های زبانی ارسال کنند اما خود اعضای هر گروه نیز می توانند متونی را برای ترجمه پیشنهاد کنند. انسان شناسی و فرهنگ برنامه گسترده ای برای  زبان های مختلف دارد و بنابراین در هر  زبان مهم بین المللی یا ایرانی که  قادر به ترجمه  هستید به اطلاع ما برسانید. پس از بررسی سطخ زبان شما می توانید کار های خود را در آن زبان  ادامه دهید و در وبگاه  اصلی یا در یکی از وبگاه های  بین المللی یا محلی ما به انتشار برسانید.

آیا تولید مطلب به صورت هفتگی باعث می شود که کیفیت کار نویسندگان سایت پایین بیاید؟ چرا سایت این روش را پیش گرفته است؟

متن

همکاری هفتگی و یا با تواتر بیشتر، خاص دوستانی است که تمایل به کار فشرده و جدی برای پیشرفت در حوزه تخصصی خود دارند یا برای مثلا  در خال ارائه یک کتاب یا ترجمه ابتدا در قالب  مطالب پشت سر هم هستند. . ارائه مطلب نیز به معنی لزوما به معنی نوشتن مقاله هفتگی نیست، بلکه می تواند شامل مواردی چون مقاله کوتاه، یادداشت، مقاله بلند علمی یا علمی – ترویجی، معرفی و نقد کتاب، فیلم،  وب‌گاه، ارائه گزارش از همایش ها، گزارش پیشرفت فعالیت های پژوهشی، اخبار تفصیلی، تایپ مقالات قدیمی وغیره نیز بشود. از این رو به نظر نمی رسد که کیفیت در این  فشردگی ضربه بخورد زیرا مسئله نوشتن مقاله هفتگی نیست و عادت به نوشتن و تفکر منظم و منسجم است.

آیا می توان با نظمی که مدنظر خود نویسندگان است یادداشت نوشت؟

متن

بله؛ اما در این صورت نیازی به تعیین برنامه پژهشی برای شما نیست. دراین باره، مورد به مورد تصمیم گیری می شود زیرا  اولویت برای ما، تربیت نیروهایی است که به تخصص برسند و بتوانند در آینده فرهنگ و علوم انسانی در کشور موثر باشند، برای این کار نیاز به نظم حداقلی وجود دارد که ارائه مطالب با ریتم کمتر از یک یا دو مطلب در هفته در آن قابل توجیه نیست. 

منابع مالی شما چگونه تامین می شود؟ هزینه های شما چه اندازه هستند و چگونه تامینشان می کنید؟

متن

انسان شناسی و فرهنگ با این فلسفه پایه ای به وجود آمده است که  همه افراد می توانند در عین حال که خود کارکرده و پیشرفت می کنند، با اشتراک گذاشتن دانش و پیشرفت خود،  با دیگران به آنها نیز کمک کرده و کمک بگیرند. تاکید ما به خصوص دوری کردن در حد ممکن از روابط پولی است زیرا این روابط می توانند به سرعت یک مجموعه را تخریب کنند. تجربه نشان می دهد که همه افراد در جامعه ما همچون در تمام جهان توانمندی های زیادی دارند که به کار گیری از آنها  نه فقط برایشان  هزینه بر نیست بلکه با ایجاد احساس رضایت سبب بهتر زندگی کردنشان نیز می شود. ما بر روی این انرژی  حساب می کنیم. کار داوطلبانه ای مفهومی است که به دلیل وجود میلیون ها  موسسه  مردم محور و غیر انتفاعی در همه کشورهای  توسعه یافته بسیار شناخته شده است اما متاسفانه در کشور ما به دلیل رشد کم این موسسات، این کار نیز چندان شناخته شده نیست در حالی که  این امکانی بسیار پر اهمیت برای پیشرفت به حساب می آید.  از این رو، انسان شناسی و فرهنگ در درجه اول بدون هزینه پرسنلی کار می کند که  در چنین مجموعه هایی بیشتر از 70 تا 80 در صد هزینه ها را تشکیل می دهند. استفاده گسترده ما از ابزارهای اطلاعاتی پیشرفته مثل  روابط اینترنتی،  جلسات روی شبکه،  بحث و پیگیری های اینترنتی و غیره، سبب می شود که هزینه های اداری را نیز تقریبا به پایین ترین حد برسانیم.  با وجود این بیشترین هزینه های ما مربوط به بخش های فنی کارها است:  صفحه بندی ویژه نامه ها و کتاب ها،  نمونه خوانی،  ویراستاری، خرید دامنه و فضا و اشتراک  در شبکه اینترنت، مخارج  نگه داری وبگاه،  خرید سخت افزارها برای انجام  برنامه هایی چون مصاخبه و  غیره، خرید  هارد و  از این قبیل. تمام این هزینه ها به صورت رسمی در دفاتر ما ثبت شده و  علاوه بر نهادهای رسمی در جلسات سالانه به اطلاع اعضا می رسد. هزینه های ما از دو راه تامین می شوند: کمک مستقیم  دوستداران و اعضا  و  کمک  اعضای نزدیکر و به خصوص گروه مرکزی  همکاران  از محل  فعالیت های پژوهشی و کارهای  علمی شان. روشن است که هر گونه کمکی مورد استقبال ما است و برخورداری از  منابعمالی بیشتر می تواند بسیاری از پروژه های ما را با  سرعت بیشتری به جلو ببرد.