درآمدی به مطالعات خانواده

مرضیه جعفری

برناردز، جان (1384)، درآمدی به مطالعات خانواده، ترجمه ی حسین قاضیان، نشر نی.
درآمدی به مطالعات خانواده از جمله کتب موجود در حوزه خانواده و خویشاوندی است که به منظور پایه گذاری رشته ی مطالعات خانواده در انگلستان نوشته شده است، که از این حیث، برای مطالعه در راستای این حوزه در  نظام دانشگاهی ایران نیز که مطالعات خانواده در آن در حال رشد است، کتابی مناسب است.
برناردز درباره ی کتاب خود که آن را متنی آموزشی و شروعی بر مطالعات خانواده و چگونگی نگاه به این مطالعات می داند، می نویسد:
«سبک این کتاب بیشتر طرح پرسش است تا پاسخ به آن. متن درسی متنی است که در آن چیزهایی شروع شود نه آن که پایان پذیرد. ازین رو متن درسی باید مشوق و تسهیل کننده ی یادگیری باشد. اساس کار این نیست که به فرد گفته شود «این درست است.» اصل، ترغیب فرد به کشف راه آموزش در مورد خانواده هاست. از این کتاب برای چگونه دیدن استفاده کنید نه برای چه دیدن.»

فهرست کتاب به قرار زیر است:

1. زندگی های خانوادگی
2. 2. نظریه پردازی درباره ی زندگی خانوادگی
3. مطالعات خانواده
4. خانواده در جامعه
5. کودکان در خانواده ها
6. همسری
7. والد گری
8. مقدم داشتن خانواده
+ واژه نامه توصیفی
+واژه نامه

::

عنوان اصلی: family studies: an introduction, 1997
::

تلفن انتشارات:
88901561

 

دوست و همکار گرامی


چنانکه از ​فعالیت های داوطلبانه کانون ​«انسان شناسی و فرهنگ» و ​مطالب منتشر شده​ در سایت آن​ ​بهره می برید و انتشار آزاد این اطلاعات ​و استمرار این فعالیت ها را مفید می دانید، لطفا در نظر داشته باشید که در کنار همکاری علمی، نیاز به کمک مالی همه همکاران و علاقمندان نیز وجود دارد. کمک های مالی شما حتی در مبالغ بسیار اندک، می توانند کمک موثری برای ما باشند.

لطفا کمک های خود را به حساب زیر واریز کنید و در صورت دلخواه با ایمیل به ما اطلاع دهید.

شماره حساب بانک ملت: 117360766


شماره شبا: IR98 0120 0000 0000 0117 3607 66


شماره کارت: 7634-4916-3372-6104


به نام آقای رضا رجبی

نویسنده

جعفری، مرضیه

مطالب نویسنده