چکیده ی مقاله های اولین همایش ملی انسان شناسی هنر

به كوشش بهار مختاريان

انسان شناسی هنر، با ارائه ی رویکردهای جامع و کل نگر می کوشد فراتر از چارچوب های تعاریف موجود، هنر را به عنوان پدیده ی فرهنگی بسیار گسترده و پویا معرفی کند. برای این منظور، انسان شناسی هنر از طریق تعاریف نوی نظام های زیباشناختی بومی، معرفی ویژگی های نمادین، اعتقادی و جنبه های کارکردی و تاثیرگذار هنر در زندگی دینی، اجتماعی-اقتصادی می کوشد جنبه ی کاربردی هنر بومی را بیافزاید و در راستای حفظ میراث فرهنگی کشور گام بردارد.
دانشگاه هنر اصفهان با چنین هدفی اقدام به برگزاری این همایش کرده است و در پی آن است با راه اندازی رشته ی انسان شناسی هنر در این دانشگاه، روح تازه ای به حوزه ی مطالعات هنر بومی ببخشد تا روز به روز به گستره ی پژوهش های تازه در حوزه ی هنر غنای بیشتری بدهد.
با چنین هدفی، امیدواریم با فتح باب همایش انسان شناسی هنر در شهر فرهنگی اصفهان،که از ژرفای دوران تاریخی حیات هنری و فرهنگی خود همواره سربلند و نام آور بیرون آمده است، بتوانیم تحول تازه ای در فضای فرهنگی پایتخت تمدن اسلامی ایجاد کنیم.
چکیده ی حاضر شامل مقاله های استادان و اندیشمندان در این حوزه است. شمار چکیده ی مقاله هایی که به دست ما رسید بیش از 150 بود که از این میان 38 چکیده پذیرفته شد.

دبیر علمی همایش
بهار مختاریان
اردیبهشت 1390

پیوستاندازه
Microsoft Office document icon 9543.doc258 KB

دوست و همکار گرامی


چنانکه از ​فعالیت های داوطلبانه کانون ​«انسان شناسی و فرهنگ» و ​مطالب منتشر شده​ در سایت آن​ ​بهره می برید و انتشار آزاد این اطلاعات ​و استمرار این فعالیت ها را مفید می دانید، لطفا در نظر داشته باشید که در کنار همکاری علمی، نیاز به کمک مالی همه همکاران و علاقمندان نیز وجود دارد. کمک های مالی شما حتی در مبالغ بسیار اندک، می توانند کمک موثری برای ما باشند.

لطفا کمک های خود را به حساب زیر واریز کنید و در صورت دلخواه با ایمیل به ما اطلاع دهید.

شماره حساب بانک ملت: 117360766


شماره شبا: IR98 0120 0000 0000 0117 3607 66


شماره کارت: 7634-4916-3372-6104


به نام آقای رضا رجبی

نویسنده

مختاریان، بهار

مطالب نویسنده