اعلام نام هیئت موسس و اعضای «انسان شناسی و فرهنگ»

گروه اخبار

همانگونه که پیش از این اعلام کرده بودیم، سایت «انسان شناسی و فرهنگ» در فرایندی که هم اکنون آغاز شده و درخواست مجوزهای آن در جریان است، در حال تبدیل به یک موسسه فرهنگی آموزشی – پژوهشی است. در آغاز سال 1390 جای آن بود که از دوستان همراه خود از آغاز و اکنون اعضای هیئت موسس «موسسه انسان شناسی و فرهنگ» (Iranian Institute of Anthropology and Culture - IIAC) تشکر و نام آنها را در اینجا اعلام کنیم. افزون بر این نام اعضای افتخاری، اعضای مشاور ارشد علمی، مدیران گروه های انسان شناسی و فرهنگ و مدیران اجرایی آن نیز به ترتیب در زیر اعلام می شود. امید ما آن است که سال آینده، سالی تعیین کننده برای این موسسه نوپا باشد.

اعضای موسس «انسان شناسی و فرهنگ» (به ترتیب حروف الفبایی)

1-    دکتر شیرین احمد نیا (استادیار، دانشگاه علامه طباطبایی)
2-    مهرداد اسکویی (پژوهشگر و مستند ساز)
3-    زهرا اسکندری (مدیر عامل شرکت نقش سرزمین)
4-    مرتضی رضوانفر(عضو هیئت علمی پژوهشکده مردم شناسی ایران)
5-    دکتر حمید رضا شعیری (دانشیار، دانشگاه تربیت مدرس)
6-    دکتر پویا علاء الدینی (استادیار، دانشگاه تهران)
7-    دکتر ناصر فکوهی (دانشیار، دانشگاه تهران)
8-    دکتر بهار مختاریان (استادیار، دانشگاه هنر اصفهان)
9-    دکتر مرتضی منادی (دانشیار، دانشگاه الزهرا)


اعضای افتخاری و مشاوران ارشد علمی «انسان شناسی و فرهنگ» (به ترتیب حروف الفبایی)

10-     دکتر بارت، فرانسین، دانشگاه آمیین فرانسه (مشاور ارشد علمی گروه جغرافیای فرهنگی)
11-     دکتر بالینی، مونیک ژودی، آزمایشگاه انسان شناسی اجتماعی کلژ دو فرانس، مطالعات اقیانوسیه (مشاور ارشد علمی گروه اقیانوسیه و جنوب شرقی آسیا)
12-    دکتر بلوکباشی، علی، دائره المعارف بزرگ اسلامی،  (مشاور ارشد علمی گروه فرهنگ مردمی)
13-    دکتر پیرونی، آندره آ، دانشگاه علوم غذایی برا در ایتالیا ( مشاور ارشد علمی گروه  قوم گیاه شناسی و قوم پزشکی)
14-    تهامی نژاد، محمد، پژوهشگر و مستند ساز (مشاور ارشد علمی گروه فیلم مستند)
15-    دکتر جان هایانگ از دانشگاه مینجو  یا دانشگاه مرکزی قومیت ها (مشاور ارشد علمی گروه فرهنگ چین)
16-     دکتر حائری، شهلا، دانشگاه بوستون، جنسیت، انسان شناسی حقوقی (مشاور ارشد علمی گروه انسان شناسی حقوقی)  
17-     دکتر حائری، نیلوفر، دانشگاه جانز هاپکینز آمریکا (مشاور ارشد علمی گروه فرهنگ چین)
18-     دکتر دیبا، داراب، دانشگاه تهران، (مشاور ارشد علمی گروه انسان شناسی و معماری)  
19-     دکتر رولن، ان، دانشگاه پاریس، نانتر فرانسه (مشاور ارشد علمی گروه شهر و فرهنگ)
20-    دکتر شیخاوندی، داور، دانشگاه آزاد اسلامی(مشاور ارشد علمی گروه  های فرهنگ آذری و خانواده)
21-      دکتر عسگری خانقاه ، اصغر(مشاور ارشد علمی گروه انسان شناسی زیستی)
22-    دکتر فرهادی، مرتضی (مشاور ارشد علمی گروه قوم گیاه پزشکی و قوم پزشکی)
23-     دکتر کتبی، لورانس دنیا، دانشگاه بوردو فرانسه، انسان شناسی پزشکی (مشاور ارشد علمی گروه جامعه شناسی و انسان شناسی پزشکی)
24-     دکتر کتبی، مرتضی، دانشگاه تهران (مشاور ارشد علمی گروه روان شناسی اجتماعی)
25-     دکتر کوکه، میشل، مرکز تحقیقات ملی تحقیقات علمی فرانسه (مشاور ارشد علمی گروه فرهنگ آفریقا)
26-     دکتر لوبروتون، داوید، دانشگاه استراسبورگ،(مشاور ارشد علمی گروه جامعه شناسی و انسان شناسی بدن)
27-     دکتر نفیسی، حمید، دانشگاه نورث وسترن آمریکا (مشاور ارشد علمی گروه فیلم مستند)
28-     دکتر نوو، اورلی، مرکز تحقیقات ملی علمی فرانسه (مشاور ارشد علمی گروه فرهنگ چین)
29-     دکتر ولف، ریچارد کنت،  دانشگاه هاروارد آمریکا (مشاور ارشد علمی گروه صدا و موسیقی)
30-     دکتر هرن اشمیت، کلاریس،  آزمایشگاه انسان شناسی اجتماعی کلژ دو فرانس (مشاور ارشد علمی گروه ایران باستان)


مدیران گروه های «انسان شناسی و فرهنگ» (به ترتیب حروف الفبایی)


31-     دکتر احمد نیا، شیرین، دانشگاه علامه طباطبایی (مدیر گروه انشان شناسی و جامعه شناسی پزشکی)
32-     احمدی زاده، زهرا، سازمان میراث فرهنگی (مدیر گروه فرهنگ مردمی)
33-     اسکویی، مهرداد، پژوهشگر، فیلمساز و عکاس مستند (مدیر گروه  فیلم مستند و عکس مستند)
34-     دکتر افشار نادری، افسر،  دانشگاه پیام نور (مدیر گروه جنسیت)
35-     انواری، زهره، دانشگاه موزه انسان، فرانسه (مدیر گروه انسان شناسی جنسیت)
36-     ایزدی  جیران، اصغر، دانشگاه تهران (مدیر گروه  هنر)
37-    دکتر پاپلی یزدی، لیلا، دانشگاه فردوسی (مدیر گروه انسان شناسی باستان شناختی)
38-     پارسا پژوه، سپیده، دانشگاه نانتر فرانسه (مدیر گروه شهر و فرهنگ)
39-     پرهام، محمد، دانشگاه آزاد بروجرد (گروه مدیریتی فرهنگ لر)
40-     دکتر توفیق، ابراهیم، دانشگاه علامه طباطبایی (مدیر گروه تاریخ فرهنگی و اجتماعی)
41-     جاوید، علیرضا، مدیر انتشارات جاوید (مدیر گروه کتاب)
42-    جمالی، ابراهیم، دانشگاه آزاد خرم آباد (گروه مدیریتی فرهنگ لرستان)
43-     خسروی، بهناز،  دانشگاه لیون فرانسه (مدیر گروه سبک زندگی)
44-     ذوالفقاری، سیما، دانشگاه لایدن هلند (مدیر گروه فرهنگ عشایری)
45-    رحمانی، جبار ،دانشگاه دهلی هندوستان (مدیر گروه انسان شناسی دین)
46-    روحی، زهره، پژوهشگر مستقل (مدیر گروه  فرهنگ  اصفهان و دایاسپورای ایرانی)
47-     دکتر رفعت جاه، مریم، دانشگاه تهران (مدیر گروه اوقات فراغت)
48-    سجاد پور، فرزانه، دانشگاه آزاد خرم آباد (گروه مدیریتی فرهنگ لر)
49-     شعربافچی زاده، زهرا، دانشگاه دهلی هندوستان (مدیر گروه فرهنگ هند)
50-     شهبازی ، رامتین، دانشگاه سوره (مدیر گروه سینما)
51-     شهرکی، آرمان، دانشگاه سیستان و بلوچستان (مدیر گروه توسعه)
52-     شهرنازدار، محسن،  پژوهشگر مستقل (مدیر گروه صدا و موسیقی)
53-     دکتر شعیری، حمید رضا، دانشگاه تربیت مدرس (مدیر گروه نشانه شناسی)
54-     صافاریان، روبرت، پژوهشگر، فیلمساز مستند و نویسنده (مدیر گروه فرهنگ ارمنی)
55-     صداقت، پرویز، پژوهشگر اقتصاد و مترجم، (مدیر گروه  اقتصاد سیاسی)
56-    عسکری، امیر، دانشگاه میسور هندوستان (مدیر گروه کردارشناسی جانوری)
57-    عسگری، لیلا، فرهنگستان ادب و زبان فارسی ( مدیر گروه ایران باستان)
58-    عندلیبی، عادل، دانشگاه امام صادق(ع) و دانشگاه پکن (مدیر گروه فرهنگ چین)
59-    دکتر عظیمی، ناصر، مرکز مطالعات شهرسازی ومعماری ایران، شهرسازی، (مدیر گروه فرهنگ گیلان)
60-     دکتر فکوهی، ناصر دانشگاه تهران (مدیر سایت انسان شناسی و فرهنگ)
61-    قنبر پور، سینا، روزنامه نگار (عضو گروه مدیریتی صفحه فرهنگ بلوچ)
62-    دکتر قنبری عدیوی، عباس،  دانشگاه شهر کرد (مدیر گروه فرهنگ بختیاری)
63-     دکتر گاراژیان، عمران، دانشگاه فردوسی، (مدیر گروه فرهنگ خراسان)
64-     دکتر مختاریان، بهار، دانشگاه هنر اصفهان ( مدیر گروه اسطوره شناسی و ادبیات کلاسیک)
65-     دکتر مقصودی، منیژه، دانشگاه تهران، (مدیر گروه قوم گیاه شناسی و قوم پزشکی)   
66-     دکتر منادی، مرتضی، دانشگاه الزهراء(س) (مدیر گروه خانواده و نظام خویشاوندی)
67-     دکتر نفیسی، نهال، دانشگاه رایس (مدیر صفحه انسان شناسی علم)
68-     مولودی، عبدالعزیز، دانشگاه بوکان (مدیر گروه فرهنگ کرد)
69-     میرزایی حسین، دانشگاه اکس آن پرووانس فرانسه (مدیر گروه فرهنگ افغان)
70-     نادری، احمد، دانشگاه آزاد برلین آلمان (مدیر گروه  انسان شناسی سیاسی)

گروه مدیریت اجرایی (به ترتیب حروف الفبایی)


71-     اسکندری، زهرا، مدیر عامل شرکت نقش سرزمین ( معاون سایت انسان شناسی و فرهنگ)
72-     اوحدی، یاسمن، دانشگاه تهران(مدیر روابط عمومی و آموزش)
73-     بوغیری ، سعیده ، دانشگاه علامه (مدیر گروه بین المللی و ترجمه)
74-     جلیلوند، حامد (مدیر فناوری و توسعه)
75-     سیارپور، فاطمه، دانشگاه تهران(مدیر منابع انسانی)
76-     قاسمی، سمیرا،  دانشگاه تهران (مدیر گروه بین المللی و ترجمه)
77-     مدنی، شایسته، دانشگاه آزاد اسلامی (مدیر مرکز اسناد و تاریخ فرهنگی)
78-     مظفری، آناهیتا، شرکت نقش سرزمین (مدیر انتشارات)

دوست و همکار گرامی


چنانکه از ​فعالیت های داوطلبانه کانون ​«انسان شناسی و فرهنگ» و ​مطالب منتشر شده​ در سایت آن​ ​بهره می برید و انتشار آزاد این اطلاعات ​و استمرار این فعالیت ها را مفید می دانید، لطفا در نظر داشته باشید که در کنار همکاری علمی، نیاز به کمک مالی همه همکاران و علاقمندان نیز وجود دارد. کمک های مالی شما حتی در مبالغ بسیار اندک، می توانند کمک موثری برای ما باشند.

لطفا کمک های خود را به حساب زیر واریز کنید و در صورت دلخواه با ایمیل به ما اطلاع دهید.

شماره حساب بانک ملت: 117360766


شماره شبا: IR98 0120 0000 0000 0117 3607 66


شماره کارت: 7634-4916-3372-6104


به نام آقای رضا رجبی

نویسنده

انسان‌شناسی و فرهنگ

مطالب نویسنده