سال های گورباچف

گروه کتاب و رسانه

بتلهایم، شارل، 1381، سال های گورباچف، «انقلاب سوم» یا پرسترویکا، موخره بتلهایم بر ترجمه فارسی «محکومان» و «حاکمان»، ترجمه ناصر فکوهی، تهران: نشر نی، 259 صفحه.
کتاب  حاضر با هنوان انقلاب سوم یا پرسترویکا موخره ای است که شارل بتلهایم به درخواست مترجم برای ترجمه فارسی دو کتاب محکومان و حاکمان تالیف کرد. ترجمه دو کتاب مذکور در اواخر سال 1988 به پایان رسیده بود. در این زمان کشور شوروی در بحبوحه ماجراهای پرسترویکا و سال های بحرانی گورباچف بود. بنابراین به نظر می رسید که انتشار دو جلد تحلیل دوران استالین که با دوره خروشچق و برژنف به پایان رسیده بودند، بدون توجه به تحولات گسترده جامعه شوروی در آن زمان ممکن نباشد.
تذکر مترجم
فصل اول – ملاحظات نخستین
فصل دوم – چرخش به سوی «اصلاح ریشه ای»
فصل سوم- نخستین مرحله اصلاح عمومی اقتصاد کشور
فصل چهارم- ملاحظاتی کلی درباره پروسترویکا در اقتصاد
فصل پنجم – پرسترویکا و «انقلاب ایدئولوژیک و سیاسی»
فصل ششم- پروسترویکا: چشم انداز عمومی پروژه گورباچفی
فصل هفتم: کارنامه فرایند پرسترویکا و مسائل کنونی و آتی

کتابنامه

دوست و همکار گرامی


چنانکه از ​فعالیت های داوطلبانه کانون ​«انسان شناسی و فرهنگ» و ​مطالب منتشر شده​ در سایت آن​ ​بهره می برید و انتشار آزاد این اطلاعات ​و استمرار این فعالیت ها را مفید می دانید، لطفا در نظر داشته باشید که در کنار همکاری علمی، نیاز به کمک مالی همه همکاران و علاقمندان نیز وجود دارد. کمک های مالی شما حتی در مبالغ بسیار اندک، می توانند کمک موثری برای ما باشند.

لطفا کمک های خود را به حساب زیر واریز کنید و در صورت دلخواه با ایمیل به ما اطلاع دهید.

شماره حساب بانک ملت: 117360766


شماره شبا: IR98 0120 0000 0000 0117 3607 66


شماره کارت: 7634-4916-3372-6104


به نام آقای رضا رجبی

نویسنده

فکوهی، ناصر / مدیر انسان شناسی و فرهنگ

مطالب نویسنده