حاکمان، مبارزات طبقاتی در شوروی (1941-1930)

گروه کتاب و رسانه

بتلهایم، شارل، 1381، حاکمان، مبارزات طبقاتی در شوروی (1941-1930)، ترجمه ناصر فکوهی، تهران: نشر نی، 416 صفحه.
استالینیسم تمامیتی است در حکم یک نظام فکری. تحلیل مبارزات طبقاتی در شوروی در سالهای دهه سی قرن بیستم در برگیرنده واقعیتی بس پیچیده و به شدت متغییر است. ما در تعقیب این هدف از نظم خاصی برای تحقیق استفاده کرده ایم که عین آن را در گزارش کار نمی توان تکرار کرد. به همین دلیل ، نتایج به دست آمده از تحلیل  استالینیسم و واقعیت آن را در دو جلد عرضه خواهیم کرد: جلد نخست به بررسی احوال  محکومان(دهقانان، کارگران، سرکوب و دهشت گسترده ای که آنان تحمل می کردند، انباشت سرمایه ای که آن ها قربانیانش بودند و بحران های ویژه انباشت) اختصاص یافته است؛ جلد دوم مسائل مربوط به حاکمان، ایدئولوژی در دهه سی، شکل های موجودیت و حیات طبقه جدید ، شرایط تاریخی  تشکیل شدن آن، نقش حزب و سیاست بین المللی شوروی را بررسی می کند.
فهرست مطالب
بخش اول – حاکم مطلقی به نام «دبیر کل»، بتی به نام «پرولتاریا»
فصل اول- مضمون ها و روش های ایدئولوژیک استالینیسم
فصل دوم- کارکرد ساختار ایدئولوژیک استالینیسم
فضل سوم- ایدئولوژی عملی استالینیسم و اثرات اجتماعی آن

بخش دوم: سپیده دم حاکمان
فصل اول- «انقلاب فرهنگی»(1931-1928)
فصل دوم- نخستین تلاش های گروه رهبری برای «رام کردن» حزب
فصل سوم- «عقب نشینی» سال های 1931 تا 1934
فصل چهارم- تشدید دیکتاتوری گروه رهبری بر حزب و کادرهای آن

بخش سوم- استقرار بورزوازی حزبی
فصل اول- تغییر و تحولات حزب
فصل دوم- روند استحکام/ انقیاد طبقه نوین
فصل سوم – تغییر و تحول روابط حزب و طبقه حاکم
فصل چهارم- ویژگی طبقه حاکم نوین

بخش چهارم- همراه با هیتلر علیه رهایی مردمی
فصل اول – دوره 1928-1934، افشای اتحاد کشورهای غربی و مبارزه «علیه فاشیسم»
فصل دوم- تضاد های سیاست های خارجی شووی و خط سیاسی بین الملل کمونیست
فصل سوم- سال های پیمان آلمان و شوروی
موخره: به جای نتیجه گیری
کتابنامه

دوست و همکار گرامی


چنانکه از ​فعالیت های داوطلبانه کانون ​«انسان شناسی و فرهنگ» و ​مطالب منتشر شده​ در سایت آن​ ​بهره می برید و انتشار آزاد این اطلاعات ​و استمرار این فعالیت ها را مفید می دانید، لطفا در نظر داشته باشید که در کنار همکاری علمی، نیاز به کمک مالی همه همکاران و علاقمندان نیز وجود دارد. کمک های مالی شما حتی در مبالغ بسیار اندک، می توانند کمک موثری برای ما باشند.

لطفا کمک های خود را به حساب زیر واریز کنید و در صورت دلخواه با ایمیل به ما اطلاع دهید.

شماره حساب بانک ملت: 117360766


شماره شبا: IR98 0120 0000 0000 0117 3607 66


شماره کارت: 7634-4916-3372-6104


به نام آقای رضا رجبی

نویسنده

فکوهی، ناصر / مدیر انسان شناسی و فرهنگ

مطالب نویسنده