زندگانی تولستوی

گروه کتاب و رسانه

رولان، رومن، زندگانی تولستوی، ترجمة ناصر فکوهی، مشهر، نشر دانش – نشر پویا، 1364، چاپ سوم، مشهد، نشر نیکا،1380، 320 صفحه + توضیحات مترجم درباره اسامی خاص و مکان های تاریخی –جغرافیایی + عکس هایی از تولستوی.
دربارة کتاب:

این کتاب یکی از مهم ترین زندگینامه های رومن رولان نویسنده  فرانسوی زبان نیمه نخست قرن بیستم است که اکثر آثار او به زبان فارسی ، به ویژه با ترجمه م.الف.به آذین به انتشار رسیده است. زندگینامه های رولان از جمله این کتاب و کتاب زندگی میکل آنژ شهرت بسیاری دارند. ترجمة این کتاب یکی از معدود ترجمه های ادبی  نگارنده است که یکی دیگر از آنها، زندگینامة رومن رولان به قلم خود او با عنوان “خاطرات جوانی “‌است. کتاب حاضر با نثر بسیار شاعرانه و ظریفی نوشته شده است و گویای رومانتیسمی خاص  و تاثیر پذیری عمیق رولان و بخش بزرگی از هم نسلان او او از انسان گرایی عمیق تولستوی است که خود را در گرایش  صلح جویانه و مسیحیت اومانیستی آنها نیز در  نیمه قرن بیستم  متجلی می کند.  پشت جلد کتاب

” برای نسل ما، تولستوی، این روح بزرگ روسیه، آتشی که شعله های آن صد سال پیش سر بر آسمان کشیدند، نوری پاکیزه بود که به دوران جوانی ما روشنایی می بخشید. در غروب سایه های سنگین پایان قرن نوزده، تولستوی ستاره ای بود که چشمان ما نوجوانان را مجذوب خود می کرد و به اندیشه های ما تسلی و آرامش می داد.
در فرانسه بسیارند کسانی که برای آنان، تولستوی، یک دوست، بهترین دوست و حتی تنها دوست واقعی هنر اروپایی محسوب می شود. نویسندة این کتاب یکی از این افراد است که به این وسیله دین خود را برای این سپاس و عشق نسبت به تولستوی ادا می کند...“ ( بخشی از  نخستین صفحات کتاب به قلم رولان)

دوست و همکار گرامی


چنانکه از ​فعالیت های داوطلبانه کانون ​«انسان شناسی و فرهنگ» و ​مطالب منتشر شده​ در سایت آن​ ​بهره می برید و انتشار آزاد این اطلاعات ​و استمرار این فعالیت ها را مفید می دانید، لطفا در نظر داشته باشید که در کنار همکاری علمی، نیاز به کمک مالی همه همکاران و علاقمندان نیز وجود دارد. کمک های مالی شما حتی در مبالغ بسیار اندک، می توانند کمک موثری برای ما باشند.

لطفا کمک های خود را به حساب زیر واریز کنید و در صورت دلخواه با ایمیل به ما اطلاع دهید.

شماره حساب بانک ملت: 117360766


شماره شبا: IR98 0120 0000 0000 0117 3607 66


شماره کارت: 7634-4916-3372-6104


به نام آقای رضا رجبی

نویسنده

فکوهی، ناصر / مدیر انسان شناسی و فرهنگ

مطالب نویسنده