انسان شناسی و توسعه

سامال عرفانی

بخش اول
مقدمه:

جمعیت انبوهی از کره زمین در فقر و دسترسی ناچیز به منابع، خدمات و حقوق زندگی می کنند. کارگزارن توسعه در آمریکا و اروپا برای درک این شرایط و نیز ارائه راه حل برای آنها تلاش کرده اند، اما این امر را بسیار دشوار یافته اند. و در همین مسیر بوده است که از انسان شناسان تقاضای همکاری کرده اند.
رابطه انسان شناسان و توسعه، همیشه رابطه ای مملو از تناقض بوده است. از یک سو برخی از انسان-شناسان با سازمان های دولتی و غیر دولتی در امور توسعه ای همکاری نموده اند و از طرف دیگر برخی از انسان شناسان، به نقد توسعه پرداخته اند. در واقع « انسان شناسی نوین می تواند برای فروپاشی دانش توسعه-گران، به کارگرفته شود. رویارویی میان توسعه گران و بومیان را به راحتی نمی توان با تقسیم بندی آنها به مدرن( علمی) و سنتی(بومی) تبیین کرد. توسعه گران دارای زمینه های فرهنگی و سیاسی مستحکمی هستند و افرادبومی هم ویژگی های اجتماعی خاص خود را دارند و بنابراین، زمینه بومی در برابر جریان بازتولید قدرت توسعه گران مقاومت می کند. چنین نگاهی باعث شد انسان شناسان نگاه منتقدانه تری نسبت به مدعیان توسعه پیدا کنند» (گاردنر و لیوایس به نقل از آدلمن و هاوگرود،1386: 28-27).

برای خواندن این بخش در زیر کلیک کنید:

Erfani.samal@gmail.com

پیوستاندازه
Microsoft Office document icon 8682.doc43 KB

دوست و همکار گرامی


چنانکه از ​فعالیت های داوطلبانه کانون ​«انسان شناسی و فرهنگ» و ​مطالب منتشر شده​ در سایت آن​ ​بهره می برید و انتشار آزاد این اطلاعات ​و استمرار این فعالیت ها را مفید می دانید، لطفا در نظر داشته باشید که در کنار همکاری علمی، نیاز به کمک مالی همه همکاران و علاقمندان نیز وجود دارد. کمک های مالی شما حتی در مبالغ بسیار اندک، می توانند کمک موثری برای ما باشند.

لطفا کمک های خود را به حساب زیر واریز کنید و در صورت دلخواه با ایمیل به ما اطلاع دهید.

شماره حساب بانک ملت: 117360766


شماره شبا: IR98 0120 0000 0000 0117 3607 66


شماره کارت: 7634-4916-3372-6104


به نام آقای رضا رجبی

نویسنده

عرفانی، سامال

مطالب نویسنده