انسان شناسی اجرا

مظفر پاسدار شیرازی

تصویر: ریچارد شکنر
انسان‌شناسی(Anthropology of performance) اجرا حوزه جدیدی در تحقیقات انسانشناسی است. این حوزه میان رشته ای را می‌توان از دو منظر بررسی نمود، نخست از منظر انسان‌شناسانی که به سوی تئاتر و اجرا گرایش پیدا نمودند و دیگری از زاویه دید پژوهشگران حوزه تئاتر است که به سوی انسان‌شناسی تمایل یافتند.
در نگاه نخست علم نمایش برای فهم بهتر مفاهیم موجود در انسان‌شناسی و یا به عنوان ابزار و الگویی برای آن مورد استفاده قرار می‌گیرد. به عبارت بهتر در این حالت علم انسانشناسی از مفاهیم و اصول حوزه نمایش برای فهم بهتر دغدغه‌های خویش استفاده می‌نماید. برای مثال ویکتور ترنر برای فهم و تعریف بهتر شرایط یک جامعه در هنگام اجرای آیینهای ویژه‌اشان از الگوی نمایشنامه نویسی استفاده می‌نماید و در تحلیل های اجتماعی خویش از عبارت درام اجتماعی استفاده می‌نماید.
ویکتور ترنر از چهار مرحله اصلی کنش عمومی سخن گفته است که «تصور در زمانی درام اجتماعی» را می‌سازد. این مراحل عبارت است از: 1)شکاف ؛ 2)بحران ؛ 3)عمل جبرانی ؛ 4) انسجام مجدد یا شقاق  که این الگو را از ساختار نمایشنامه نویسی در دنیای تئاتر گرفته است که در آن ... (شکنر، 2005)

برای خواندن متن کامل در زیر کلیک کنید:

پیوستاندازه
Microsoft Office document icon 8606.doc82.5 KB

دوست و همکار گرامی


چنانکه از ​فعالیت های داوطلبانه کانون ​«انسان شناسی و فرهنگ» و ​مطالب منتشر شده​ در سایت آن​ ​بهره می برید و انتشار آزاد این اطلاعات ​و استمرار این فعالیت ها را مفید می دانید، لطفا در نظر داشته باشید که در کنار همکاری علمی، نیاز به کمک مالی همه همکاران و علاقمندان نیز وجود دارد. کمک های مالی شما حتی در مبالغ بسیار اندک، می توانند کمک موثری برای ما باشند.

لطفا کمک های خود را به حساب زیر واریز کنید و در صورت دلخواه با ایمیل به ما اطلاع دهید.

شماره حساب بانک ملت: 117360766


شماره شبا: IR98 0120 0000 0000 0117 3607 66


شماره کارت: 7634-4916-3372-6104


به نام آقای رضا رجبی

نویسنده

پاسدار شیرازی، مظفر

مطالب نویسنده