بورس های دکتری (شامل مردم نگاری) دانشگاه سودرتورن

گروه بین الملل و ترجمه

دانشگاه سودرتورن(Södertörn University)،  امسال 15 بورس دکتری را در 5 رشته ی مدیریت بازرگانی، مردم نگاری، تاریخ، علوم سیاسی و جامعه شناسی به واجدین شرایط اعطا می کند. آخرین مهلت ارسال فرم های تقاضا به دانشگاه "سودرتورن" ، تاریخ 1 مارچ 2011 می باشد. علاقمندان برای کسب آگاهی بیشتر از شرایط بورس ، متن زیر را به زبان انگلیسی مطالعه کنند.

Doctoral Studentships (including Ethnography)
Södertörn University

A total of 15 doctoral studentships are available this year in the
Baltic and East European Graduate School (BEEGS).

Södertörn University invites applications within five disciplines:
Business Administration, Ethnology, History, Political Science and
Sociology. These disciplines belong to two research areas: Historical
Studies, and Politics, Economy and the Organisation of Society.

Details on how to apply for doctoral studentships can be found on the
University website:

www.sh.se/ledigajobb (for a Swedish-language version)

or Vacant positions at:

www.sh.se

See "In English/Vacant positions" (for an English version). More
information can also be found at:

www.sh.se/beegs

Note that the application must reach Södertörn University by 1 March
2011 at the latest.

Contact at BEEGS:

Ann-Cathrine Jungar, Director of Studies, email: beegs@sh.se

 

دوست و همکار گرامی


چنانکه از ​فعالیت های داوطلبانه کانون ​«انسان شناسی و فرهنگ» و ​مطالب منتشر شده​ در سایت آن​ ​بهره می برید و انتشار آزاد این اطلاعات ​و استمرار این فعالیت ها را مفید می دانید، لطفا در نظر داشته باشید که در کنار همکاری علمی، نیاز به کمک مالی همه همکاران و علاقمندان نیز وجود دارد. کمک های مالی شما حتی در مبالغ بسیار اندک، می توانند کمک موثری برای ما باشند.

لطفا کمک های خود را به حساب زیر واریز کنید و در صورت دلخواه با ایمیل به ما اطلاع دهید.

شماره حساب بانک ملت: 117360766


شماره شبا: IR98 0120 0000 0000 0117 3607 66


شماره کارت: 7634-4916-3372-6104


به نام آقای رضا رجبی