روش مردم نگاری (قوم نگاری)(3)

سامال عرفانی

بخش سوم و پایانی
-معرفی و بکارگیری افراد:
برای این مرحله که در آن افرادی را می¬گیرید، بهتر است اینگونه آغاز نمایید که بطور خلاصه درباره تحقیق و اینکه چرا از اهمیت برخوردار است برایشان توضیح دهید. بسیار مهم است به گونه ای برای مشارکت¬کنندگان توضیحاتتان را ارائه دهید که برای آنها قابل درک باشد یعنی به زبانی که برای آنها آشنا است. اما هرگز برای تاکید بر ارزش و ارتباط تحقیق، از مرعوب ساختن مردم استفاده ننماید.
گاهی در برخی از انواع رویکردهای مردم نگارانه مانند تحقیق عملی ، به مشارکت کنندگان گفته خواهد شد که تحقیق تاثیر مستقیم بر زندگی آنها خواهد داشت. برای مثال ویلیام فوت وایت(1993) به مشارکت کنندگان در تحقیقش چنین توضیح داد که حداقل کاری که می تواند برای آنها انجام دهد آن است که بعد از اتمام کار، زمانی که تبدیل به یک کتاب شد، دیگران آن را خواهند خواند و شاید کسی پیدا بشود که به آنها کمک کند که مسئله شان را حل نمایند.

پیوستاندازه
Microsoft Office document icon 8374.doc84 KB

دوست و همکار گرامی


چنانکه از ​فعالیت های داوطلبانه کانون ​«انسان شناسی و فرهنگ» و ​مطالب منتشر شده​ در سایت آن​ ​بهره می برید و انتشار آزاد این اطلاعات ​و استمرار این فعالیت ها را مفید می دانید، لطفا در نظر داشته باشید که در کنار همکاری علمی، نیاز به کمک مالی همه همکاران و علاقمندان نیز وجود دارد. کمک های مالی شما حتی در مبالغ بسیار اندک، می توانند کمک موثری برای ما باشند.

لطفا کمک های خود را به حساب زیر واریز کنید و در صورت دلخواه با ایمیل به ما اطلاع دهید.

شماره حساب بانک ملت: 117360766


شماره شبا: IR98 0120 0000 0000 0117 3607 66


شماره کارت: 7634-4916-3372-6104


به نام آقای رضا رجبی

نویسنده

عرفانی، سامال

مطالب نویسنده