واژگان بیگانه در زبان فرانسه(9)

مهسا اکبری

در اینجا بخش جدیدی از مجموعه واژگان بیگانه در زبان فرانسه که اکثر آنها واژگان لاتین هستند را در اصل لاتین، همراه با ترجمه فارسی و فرانسه آنها می خوانیم.
1.    (یونانی) Anagkê stênai [nan-ké… naill]
(ضروری است که توقف کنی، که اعتدال را نگه داری.) Il y a nécessité de s’arrêter, de garder une juste mesure
شعار فیلسوفان یونانی.

2.    (لاتین) Desinit in piscem
همچون دم ماهی جنبیدن
عبارتی برای بیان عدم وجود وحدت و انسجام در روند انجام یک عمل یا یک اثر، زمانی که پایان و آغاز هم خوانی ندارد.

3.    (لاتین) Eheu! Fugaces labuntur anni
(افسوس! سال ها چه زود سپری می شوند!) hélas! Les années s’enfuient rapidement
عبارتی از هوراس شاعر رومی قرن اول پیش از میلاد.

4.    (لاتین) In articulo mortis
(در آستانه مرگ) à l’article de la mort


5.    (لاتین) Melioribus annis
(در سال های بهتر) dans des années meilleures
در زمانی مساعدتر


6.    (لاتین)  Multa paucis
(چیزهای بسیاری در عبارت های اندکی) beaucoup de choses en peu (de mots)


7.    (لاتین) Noli me tangere
(به من دست نزنید) Ne me touchez pas!
عبارت مسیح خطاب به مدلین. (از انجیل)


8.    (لاتین) Plurima mortis imago
(مرگ از هزار بعد) la mort sous mille aspects


9.    (لاتین) Quorum pars magna fui
(جایی که من سهم بزرگی به عهده گرفتم) où j’ai pris une grande part
عبارتی از ویرژیل


10.    (لاتین) Stat magni nominis umbra
(تنها سایه ای از یک روح بزرگ [پمپئی، شهری که به زیر خاکستر اتشفشان رفت] باقی مانده است.) il (Pompée)  reste (seulement) l’ombre d’un grand nom
عبارتی که برای اشخاص یا مکان هایی به کار برده می شود که زمانی مشهور بوده اند و اکنون به سختی به یادآورده می شوند.

دوست و همکار گرامی


چنانکه از ​فعالیت های داوطلبانه کانون ​«انسان شناسی و فرهنگ» و ​مطالب منتشر شده​ در سایت آن​ ​بهره می برید و انتشار آزاد این اطلاعات ​و استمرار این فعالیت ها را مفید می دانید، لطفا در نظر داشته باشید که در کنار همکاری علمی، نیاز به کمک مالی همه همکاران و علاقمندان نیز وجود دارد. کمک های مالی شما حتی در مبالغ بسیار اندک، می توانند کمک موثری برای ما باشند.

لطفا کمک های خود را به حساب زیر واریز کنید و در صورت دلخواه با ایمیل به ما اطلاع دهید.

شماره حساب بانک ملت: 117360766


شماره شبا: IR98 0120 0000 0000 0117 3607 66


شماره کارت: 7634-4916-3372-6104


به نام آقای رضا رجبی

نویسنده

اکبری، مهسا

مطالب نویسنده